Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Raport social media

Wpływ mediów społecznościowych na życie

Międzynarodowa sieć Ecco International Communications Network, do której należy On Board PR, opracowała pierwszy globalny przegląd mediów społecznościowych. Raport jest przewodnikiem po narzędziach i mediach społecznościowych w 22 krajach. W raporcie podkreślono zarówno główne różnice, jak i podobieństwa w trendach na lokalnych rynkach mediów społecznościowych.


Świat mediów społecznościowych – globalni gracze i lokalni bohaterowie

Ecco Network, globalna sieć niezależnych agencji PR, przygotowała obszerny przegląd rynku mediów społecznościowych oraz związanych z nim trendów w 22 krajach świata, w tym m.in.: na głównych rynkach europejskich, w USA, w Indiach, Meksyku oraz Ameryce Południowej. Jest to pierwsze tak globalne opracowanie dostępne bezpłatnie, które powinno stać się “lekturą obowiązkową” dla wszystkich specjalistów od komunikacji zainteresowanych międzynarodowym rozwojem działań związanych z mediami społecznymi. Za przygotowanie opracowania o rynku polskim odpowiadała agencja On Board PR – reprezentant sieci Ecco Network w Polsce.

Lokalne raporty są dostępne bezpłatnie poprzez link: Ecco Social Media Report


Opracowania ujęte w „Ecco International’s country social media reports” będą pomocne dla każdego, kto chce lub musi poznać i zrozumieć wpływ mediów społecznościowych na życie prywatne i zawodowe na poziomie międzynarodowym oraz dowiedzieć się jak  wykorzystywać media spolecznościowe w komunikacji. W raporcie omówiono m.in. takie narzędzia jak: Blog Roll, Crowdsourcing, Flog, RSS Feed, SMO czy Widget.

Jak można się spodziewać w raporcie o zasięgu międzynarodowym pojawiły się wszystkie wielkie i znane nazwy: Facebook, MySpace, LinkedlIn, Orkout, YouTube oraz Google. Przedstawiono i odkryto przy tym jednak różnice na poszczególnych rynkach. W Niemczech na przykład, Facebook i MySpace są przyćmione przez lokalnego gracza VZ Group, na Węgrzech przez Hi5. Podczas gdy  w wielu krajach znane, globalne marki dominują wśród mediów społecznościowych, w innych lokalne serwisy odgrywają dużo większą rolę.

Lokalne raporty z 22 krajów pozwoliły na szeroki wgląd w statystyki, różne rodzaje mediów społecznościowych, przydatne narzędzia, wskazówki i porady oraz poznanie głównych graczy w ewaluacji online. Każdy lokalny raport prezentuje najlepsze praktyki, case studies a nawet listę popularnych blogów (od prezesów firm po gwiazdy Bollywood) oraz specyficzne narzędzia i tricki na przykład How Sociable? w Stanach Zjednoczonych czy włoskie You Rank It.

Dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych?

Najczęściej robimy to, aby połączyć się ze znajomymi, pobrać zdjęcia lub ciekawostki, ale lokalne raporty wskazują także na inne powody. Sara Render, Przewodnicząca Ecco Network podkreśla: „ Lokalne raporty pokazują, że członkowie sieci Ecco włączyli komunikację w mediach społecznościowych do portfolio swoich usług. Dla każdego profesjonalisty od komunikacji istotne jest zrozumienie, że tak jak kultura, rynek mediów czy praktyk PR – tak zasady i kształt mediów społecznościowych różni się w poszczególnych krajach. Jedno podejście naprawdę nie pasuje do wszystkich – ignorowanie lokalnych różnic, niuansów może skutkować niedopasowanymi działaniami PR i marnowaniem środków na nie przeznaczonych.”

Badanie przeprowadzono w Argentynie, Austrii, Brazylii, Chile, Czechach, Francji, Niemczech, Węgrzech, Indiach, Włoszech, Irlandii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, Ukrainie, Szwecji, Szwajcarii, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

---
ECCO International Communications Network (www.ecco-network.com) to jedna z największych międzynarodowych sieci firm PR zorientowanych na realizację działań komunikacyjnych w wymiarze globalnym, reprezentowana w Polsce przez On Board PR. Sieć powstała w 1989 roku, a jej główną siedzibą jest Londyn. ECCO Network jest reprezentowana przez firmy z 40 krajów świata obejmując swoim działaniem Europę, Amerykę, Azję i Afrykę. Swoją filozofię ECCO Network określa jako tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji oparte na gruntownym zrozumieniu lokalnych rynków. Wśród międzynarodowych Klientów ECCO są m.in.: Cartoon Network, Coca Cola, Deutche Telekom, IBM, i inne.