Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

CMS - CZYM JEST? Część I

Czym jest, a czym wydaje się być system zarzadzania treścią współczesnej strony internetowej?

 

- z pewnością ma inne znaczenie dla "laika", osoby która z informatyką nie ma wiele wspólnego na co dzień;
- czym innym jest dla osób, które tworzą strony WWW, ...
- okazuje się, że prawdziwe znaczenie "mieści się", gdzieś jeszcze dalej...

 

Prawdziwe znaczenie tego "popularnego terminu" znają - specjaliści, nieliczni profesjonaliści z "branży". Biorąc pod uwagę, nasze polskie realia - warto przybliżyć więc i sam  termin i nieporozumienia, które wokół określenia powstały... Nawarstwione, zaczynają przypominać legendę o "żelaznym wilku", każdy wie jak wygląda wilk, ale o żelaznym krążą legendy i nikt go ostatnio nie spotkał, nawet w lesie...

Ogólnie - CMS - to oprogramowanie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie treścią, zwykle strony WWW, w określonym środowisku... A najprościej - przeznaczeniem CMS'ów jest ułatwienie procesu zarządzania, modyfikacji, kontroli, edycji i dodawania treści na poziomie różnych grup użytkowników głównie w sieci Internet. Popularnie więc CMS - to pojęcie, które wiąże się z zarządzaniem witryną internetową...

I taka nawet "robocza" definicja może być wystarczająca dla większości użytkowników Internetu, czyli ludzi którzy jak nazwa wskazuje - "używają" stron WWW. Gorzej, że pewne uproszczenia, czy uproszczona definicja "systemu zarządzania", przeniknęła do świadomości twórców stron WWW i ich Klientów. Wszystko wydaje się więc proste, łatwe, oczywiste i przyjemne, a dla większości "WEB MASTERÓW" i ich Klientów... Wystarczy "wziąć" jakiś skrypt zbudować stronę WWW i oddać do używania "Content Management System" - Zwykle za nieduże pieniądze, niestety...

Wróćmy do początku, bo jak dowiecie się dalej nie jest to tak proste... Tak łatwe, a "System Zarządzania Treścią", to zupełnie coś innego niż wpisywanie treści artykułu w edytorze przypominającym "ms Worda",...

Informacja - napisano o niej grube woluminy i wiele opracowań, z pewnością bez niej nie czytalibyście tej strony, nie powstałyby więc komputery, wielce prawdopodobne że pismo i mowa nie byłyby potrzebne, Polak nie zostałby Papieżem, efekt cieplarniany nie spędzałby niektórym naukowcom snu z powiek...
Jest jednak inaczej - informacja stała się głównym i najważniejszym produktem naszej rzeczywistości. Mało tego - już jest jej dużo, będzie jeszcze więcej - i to jest esencja! Komputer i Internet wydają się najlepszymi narzędziami do jej "obsługi" - tak przecież "definiuje się" źródłosłów: information technology - wykorzystanie "technologii" (komputerów i oprogramowania) do przechowywania, przetwarzania, przekształcania, zabezpieczania i przesyłania informacji.
Tu dochodzimy do sedna, skoro informacja jest najważniejsza, skoro na niej zasadza się ten świat i jest główną jego treścią - komputer najważniejszym narzędziem a Internet przekaźnikiem - możemy "pójść dalej", by uświadomić sobie, że witryny WWW i ich twórcy, "odpowiadają" za sposób prezentacji informacji, są więc jej treścią i sensem - sposobem funkcjonowania i docierania do świadomości milionów ludzi na całym świecie. To one - "witryny" - na co dzień mają więc wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Tak dochodzimy do tworzenia, zarządzania, aktualizacji i oprogramowania używanego do "ich" tworzenia - niechcący, do najnowocześniejszego narzędrza "sprawczego": CMS!

Jak wszyscy wiemy - nieaktualne informacje stają się nieistotne i niepotrzebne, strony je prezentujące nieinteresujące, mało ważne, a takie WWW szybko tracą na znaczeniu. Dotyczy to głównie warstwy znaczeniowej, ważna jest jednak też forma w której przekazujemy ową "treść", tu ponownie dochodzimy do problemu wyjściowego: prezentacji i aktualizacji witryny WWW. Bo z jednej strony systemy CMS dają nam wzorce - szablony, poziomy dostępu, z drugiej są wystarczająco "elastyczne" i modyfikowalne by spełniać najważniejsze wymagania współczesności - ułatwić SZYBKI dostęp do modyfikacji treści witryny, dać szansę na zmianę formy, a jednocześnie umożliwić takie działania osobom i specjalistom, którzy nie musząc być wysoko kwalifikowanymi informatykami / programistami, mogli bez problemu dokonać potrzebnych zmian i aktualizacji.

By umożliwić aktualizację treści, więc "informacji", opracowano i wprowadzono oprogramowanie i pojęcie CMS, czyli narzędzia umożliwiającego utworzenie i zestawienie w spójną, jednorodną całość wyników pracy różnych osób na witrynie internetowej.

Ponieważ słowo - definicja CMS jest nadużywane, nieprawidłowo oceniane i rozumiane postaramy się przybliżyć czytelnikom zespół funkcji które powinny być realizowane za pomocą oprogramowania roszczącego sobie prawo do miana Content Managment System. Jednocześnie warto podkreślić, iż omawiane narzędzie - biorąc pod uwagę różnorodne realizowane zadania, specjalizację, sposób zarządzania wpisaną już treścią - czyli informacjami - bardzo różnią się między sobą, artykuł niniejszy ma zbliżyć czytelnika do różnorodnych rozwiązań i pokazać jak dalece różnią się one miedzy sobą, na czym polegające owe różnice i dlaczego istnieją systemy CMS ogólnie dostępne i bezpłatne, a skąd bierze się oprogramowanie którego cena wynosi setki tysięcy dolarów - i nikogo nie dziwi taka kwota! Nikogo, z osób znających temat CMS :)

Jak wiemy zarządzanie informacją jest sztuką ... Z tego biorą się też różnice w systemach przeznaczonych do tego celu. Bo tam gdzie dużo ważnych danych, tam też wiele koncepcji jak najlepiej je organizować, przedstawiać, przechowywać.

W naszych rozważaniach najważniejszy jest sposób zarządzani i prezentacji stron WWW, warto jednak pamiętać że pojęcie ma swoje fundamenty powstania, że istnieją podobne i ważne inne systemy o zbliżonych funkcjach np. DMS - czyli "system zarządzania dokumentami" (Document Management System) czy też "Enterprise CMS" - czyli system obiegu informacji w przedsiębiorstwie,... - które mają swój udział i powód powstania popularnego Content Management System, między innymi również z takich powodów powstał model funkcji, który powinien realizować dobry system podlegający naszym rozważaniom, to jest:

ODDZIELENIE TREŚCI OD FORMY,

wszystkim wydaje się to oczywiste - jednak diabeł tkwi w szczegółach (,a i one nie zawsze są czytelne), bo to po pierwsze:

- umożliwienie zmiany treści, powinno być udostępnione wielu różnym użytkownikom, jednocześnie o różnych prawach i poziomach dostępu - gdzie wizualizacja powinna być spójna - bez względu na autora, a możliwości dopasowania "styli" publikowanych "treści" dopasowane do działu którego niniejsze dotyczą. Jednocześnie FORMA, powinna być modyfikowalna na podstawie np. gotowych szablonów i elementów dodatkowych i w określonych "fragmentach" dawać możliwość zmian i korekty. Już jest dobrze? Uff!

- dalej - dostęp do witryny i realizacja zadań powinna być umożliwiona osobom nie mającym na co dzień nic wspólnego z informatyką, a już z pewnością edycją czy budową serwisów WWW. Należy więc udostępnić narzędzia powszechnie znane z innych programów komputerowych, których obsługa nie będzie skomplikowana, uciążliwa, a znana będzie z popularnych narzędzi np. edytorów tekstu.

- trzecim nie mniej istotnym "warunkiem" by system mógł się nazywać CMS, jest nadzór i umożliwienie kontroli publikacji, poprzez udostępnienie narzędzi akceptacji, porównania, kontroli czasu i okresu publikacji, dostęp do archiwum, możliwość przywrócenia starszej wersji. - Często udostępnieniem informacji o przepływie danych i historii edycji konkretnego materiału.

- kolejną ważną cechą "prawidłowego" systemu CMS, jest szereg zasad decydujących o trybie publikacji, możliwości zapoznania się ze statystykami dostępu i korzystania z witryny, a co najważniejsze archiwizacji i możliwości odzyskiwania danych, dostępu do tych danych.

Powyższe założenia stają się jeszcze bardziej złożone, gdy w grę wchodzi dynamiczna wymian informacjami z jednym/wieloma zewnętrznymi źródłami danych - innymi serwerami.

Tak wygląda zarys problemów oprogramowania popularnie nazywanego CMS.

Warto zwrócić uwagę - na tym etapie naszego opracowania, że czym innym jest rodzaj popularnego "software" do zarządzania treścią, jej elementami graficznymi, artykułami które użytkownik może zmieniać zgodnie z potrzebami i upodobaniami. Zwykle jest to osoba prywatna.

Całkowicie czym innym jest SYSTEM zarządzania witryną Internetową, często wykorzystujący napływające zmienne informacje z zewnętrznych źródeł danych, które powinny być prezentowane zgodnie z określonymi i kontrolowanymi zasadami, używany przez określoną zbiorowość osób, a system musi być bezpieczny.

Na tym etapie uświadomiliśmy już jednak, jak sądzimy, czym "wydają się być" systemy CMS, a czym są i być powinny - by można nazwać je "CMS". Z tego biorą się też nieporozumienia w sprawach oprogramowania do podobnych zastosowań, różnice w podstawowych funkcjach i cenach takich systemów, nade wszystko "poziom" świadomości i przekłamania, obiegowe opinie na ich temat.

H.M. Przegaliński (c.d.n... )

---

Warto Zajrzeć - Zapraszamy na inne nasze strony!

 MULTIWYSZUKIWARKI TYPU DESKTOP REKLAMA I POZYCJONOWANIE
 TAJEMNICE WYSZUKIWARKI GOOGLE CZ I ZAPRASZAMY DO DZIAŁU DOWNOLAD
 SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWAREK NARZĘDZIA  METAWYSZUKUJĄCE
 CZYM WYSZUKAĆ NAJLEPSZĄ CENĘ? SŁOWNIKI - TRANSLATORY - TŁUMACZENIA
 REJESTR WINDOWS - TOOLS TOP LISTA PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH
 PROGRAMY I KLIENCI POCZTY E-MAIL ANTYSPYWARE - OCHRONA
 FIREWALL - ZAPORY OGNIOWE

 WEB MASTER - TOOLS