Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

HTML & CSS - Opis Języka I

HTML i CSS, dokumenty zawierające tekst, obrazy, tabele, cytaty, listy,  formularze...
HTML a XHTML
, podstawowe atrybuty CSS, div i css, element META, poprawność kodu HTML, rejestracja, fotogalerie, tła... Menu w JavaScrip, grafika na stronach, listy i hiperłącza...

Dokument HTML jest plikiem zawierającym kod napisany w języku HTML,
to jest hipertekstowym językiem opisu strony (HyperText Markup Language). Język ten służy do tworzenia i formatowania dokumentów multimedialnych publikowanych w ogólnoświatowych zasobach WWW.
 

--------- 

Polecenia - TAGI

Wszystkie TAGI rozpoczynają się znakiem "<", i kończą ">". Podstawowa struktura dokumentu HTML jest następująca:

<html>
<head></head>
<body></body>
</html>

Są to jedyne elementy wymagane w dokumencie, aby spełniał wymagania standardu. Nazwy elementów mogą być pisane zarówno dużymi literami, jak i małymi. <HTML></HTML> Pomiędzy znacznikami <html></html> zawiera się tekst dokumentu i wszystkie niezbędne elementy.

Element <html> identyfikuje dokument jako zawierający elementy języka HTML. Powinien sie pojawiać jako pierwsze polecenie w dokumencie HTML - czasem pierwszym elementem jaki pojawia się przy tworzeniu dokumentów jest identyfikator wstępu. <!Doctype HTML Public " -//IETF//DD HTML 2.0//EN>. Współczesne przeglądarki nie wymagają tego elementu bo same potrafią zidentyfikować prawidłowo dokument.

Element META

Witryny internetowe są wzbogacone o dane - metainformacje. Wprowadzone w nich dane służą do identyfikacji autora, klasyfikacji zawartości oraz zwiększają możliwości wyszukiwania informacji w Internecie. META występują w nagłówku stron, czyli pomiędzy znacznikami <HEAD> oraz </HEAD>.

Poniżej kod przykładowej witryny wzbogaconej o trzy elementy META. Metainformacje zawarte na tej stronie ustalają kodowanie znaków, nazwisko autora oraz prawa autorskie. Elementy META mogą występować w kodzie HTML w dowolnej kolejności, zarówno w stosunku do siebie jak i pozostałych elementów nagłówka strony.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
          "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Strona o niczym</TITLE>
    <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
    <META name="author" content="Jan Kowalski">
    <META name="copyright" content="(c) 2006 dzien-e-mail">
  </HEAD>
<BODY>

...

</BODY>
</HTML>

 

Metainformacje nie są wyświetlane przez przeglądarki podczas wizyty na stronie. Ich zadanie polega na dostarczeniu dodatkowych danych na temat dokumentu HTML, to jest:

- ustalają kodowanie znaków, język przygotowania dokumentu, język opisu stylów oraz język przetwarzania skryptów,
- zawierają nazwisko autora, nazwę wydawcy oraz inne dane identyfikujące twórców dokumentu,
- pozwalają wprowadzić klasyfikację dokumentów w Internecie i zwiększają możliwości wyszukiwania informacji w sieci
- ustalają czas ważności dokumentu i zezwalają bądź blokują zapisywanie dokumentu w pamięci podręcznej(cache).

Metainformacje są związane z konkretną witryną i należy je zawrzeć w kodzie HTML. Jeśli witryna składa się z wielu podstron, wtedy metainformacje dołączamy do każdej podstrony z osobna.

Składnia elementu META

Element META należy — wraz z elementami SCRIPT, STYLE, LINK oraz OBJECT — do grupy elementów nagłówka zdefiniowanych w specyfikacji języka HTML 4.01 makrem head.misc. Jedynym miejscem gdzie element ten może wystąpić jest nagłówek, przy czym, jak widzieliśmy wyżej, na jednej stronie możemy zawrzeć dowolną liczbę elementów META.


    Atrybut          Opis
1. lang, dir       Atrybuty ustalające język i kierunek przetwarzania tekstu
2. name           Identyfikuje rodzaj metainformacji
3. http-equiv  Identyfikator metainformacji używany zamiennie z atrybutem name.
4. scheme       Nazwa profilu metainformacji ustalonego atrybutem profile elementu HEAD.
5. content       Atrybut wymagany, zawierający metainformacje.


Jeżeli strona jest wykonana w języku HTML, wówczas — stosując język HTML — element META wygląda jak poniżej:

<META name="keywords" content="dzien, mail, witaj">

Natomiast w języku XHTML stosujemy małe litery i poprzedzamy końcowy znak > znakiem ukośnika:

<meta name="keywords" content="dzien, mail, witaj" />

Znaczenie META

Każda z metainformacji definiowanych elementami META ma postać: nazwa=wartość, do ustalenia nazwy służą atrybuty
- name oraz http-equiv, zaś do ustalenia wartości — obowiązkowy atrybut content:

<META name="imie" content="Jan">
<META http-equiv="nazwisko" content="Kowalski">

Powyższy kod ustala dwie formacje. Pierwsza z nich ma nazwę imie i wartość Jan, zaś druga — nazwę nazwisko i wartość Kowalski.

Specyfikacja języka HTML nie definiuje zbioru dopuszczalnych wartości atrybutu name, ani content. Ustala jedynie składnię znacznika <META ...>.

Dwa rodzaje elementów META

Z racji na to, że nazwa elementu META może być określona atrybutem name lub http-equiv, w istocie mamy do czynienia z dwoma rodzajami elementów META. Pierwszy z nich posługuje się atrybutem name:

<META name="Generator" content="Netscape Composer">

zaś drugi — atrybutem http-equiv:

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">

Elementy stosujące element http-equiv są interpretowane przez oprogramowanie jako nagłówki protokołu HTTP. Zatem w odniesieniu do elementów META stosujących atrybut http-equiv listę wszystkich dopuszczalnych poprawnych metainformacji znajdziemy w specyfikacji języka HTTP.

Elementy META przyjmują jedną z dwóch postaci:

<META http-equiv="" content=""> lub
<META name="" content="">

W zależności od konfiguracji oprogramowania, elementy META z atrybutem http-equiv mogą, ale nie muszą, być interpretowane jako faktyczne nagłówki protokołu HTTP. Działaniem takim cechuje się przeglądarka FireFox wraz z zainstalowanym dodatkiem LiveHTTPHeaders w wersji 0.10, np. metainformacje:

<META http-equiv="imie" content="Jan">
<META http-equiv="nazwisko" content="Kowalski">

są interpretowane przez FF jako nagłówki protokołu HTTP:

imie: Jan
nazwisko: Kowalski

Faktycznie odebrane nagłówki HTTP nie zawierają powyższych wpisów, dlatego iż nagłówki wysyłane w języku PHP  zastępowane są funkcją -
header():
header("Content-type: text/csv");
header('Content-Disposition: inline; filename=beatles.csv');

nie mogą być zastąpione przez elementy META.

<META http-equiv="Content-Type" content="text/csv">
<META http-equiv="Content-Disposition"
content="inline; filename=beatles.csv">

Co gdy korzystamy z języka PHP?

Wówczas nagłówki HTTP należy przekazywać przy użyciu funkcji header(), a nie elementem META.
W stosunku do elementu META z atrybutem name specyfikacja HTML mówi, że w przypadku, gdy atrybut content zawiera adres URL:

<META name="DC.identifier" content="http://www.dzien-e-mail.org/doc/plik.txt">

wówczas element META możemy zastąpić równoważnym elementem LINK:

<LINK rel="DC.identifier" type="text/plain"
href="http://www.dzien-e-mail.org/doc/plik.txt">

Odwrotnie nie możemy zrobić - elementy LINK nie mogą być zastąpione elementami META.

----------
Znamy już składnię oraz ogólne znaczenie elementu META, w następnej części przejdziemy do praktyki.

Jan K / cdn... 

Warto Zajrzeć - Zapraszamy na inne nasze strony!

 MULTIWYSZUKIWARKI TYPU DESKTOP REKLAMA I POZYCJONOWANIE
 TAJEMNICE WYSZUKIWARKI GOOGLE CZ I ZAPRASZAMY DO DZIAŁU DOWNOLAD
 SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWAREK NARZĘDZIA  METAWYSZUKUJĄCE
 CZYM WYSZUKAĆ NAJLEPSZĄ CENĘ? SŁOWNIKI - TRANSLATORY - TŁUMACZENIA
 REJESTR WINDOWS - TOOLS TOP LISTA PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH
 PROGRAMY I KLIENCI POCZTY E-MAIL ANTYSPYWARE - OCHRONA
 FIREWALL - ZAPORY OGNIOWE

 WEB MASTER - TOOLS