Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Znaki w HTML

Znaczniki i znaczki w html'u i przeglądarce

Poniżej tabela która pomoże we wprowadzeniu znaczników, liter kodowania na wasze strony WWW.

Wielokrotnie taka tablica każdemu twórcy, projektantowi witryn, web masterowi będzie potrzebna i przydatna w codziennych zmaganiach z tworzywem i ogonkami webowych witryn :-) Zapraszamy do ściągawki ze znaczków w HTMLu ....

Znaki w HTML'u


Numer Nazwa Reprezentacja w przeglądarce
& & &
< < <
> > >
     
¡ ¡ Ą
¢ ¢ ¢
£ £ Ł
¤ ¤ ¤
¥ ¥ Ą
¦ ¦ Ś
§ § §
¨ ¨ ¨
© © Š
ª ª ª
« « Ť
¬ ¬ Ź
­ ­ ­
® ® Ž
¯ ¯ Ż
° ° °
¯ ± ą
² ² ²
³ ³ ł
´ ´ ´
µ µ ľ
ś
· · ˇ
¸ ¸ ¸
» ¹ ą
º º º
» » ť
¼ ¼ ź
½ ½ ½
¾ ¾ ¾
¿ ¿ ż
À À À
Á Á Á
  Â
à à Ã
Ä Ä Ä
Å Å Å
Æ Æ Ć
Ç Ç Ç
È È È
É É É
Ê &Eirc; Ę
Ë Ë Ë
Ì Ì Ì
Í Í Í
Î Î Î
Ï Ï Ï
Ð Ð

Ð

---

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998.