Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

eBanki i Finanse

e-Podatki/Dowód zapłaty

Potwierdzenie elektroniczne: Do Urzędu bez komputera!


Zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem - składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Jest to jeden z pierwszych przypadków, kiedy to organy podatkowe

Czytaj więcej...

Fundusz Spójności i EURO

Polska może stracić 20 mld euro z Funduszu Spójności

Polska może w 2008 roku utracić miliardy euro z unijnych funduszy. Wszystko przez to, że od przeszło 3 lat kolejne rządy nie mogą uporać się z nadmiernym - według standardów unijnych - poziomem deficytu budżetowego.

Utrata środków unijnych może doprowadzić do tego, że Polska - i my jej obywatele - będziemy zmuszeni zapomnieć o lepszym życiu, a wszystko przez polityczną krótkowzroczność naszych władz.

Czytaj więcej...

Bankomaty w Polsce

Ranking Banków - bankomaty

W ostatnich kilku latach rozwój bankowości detalicznej dyktowany był przez bankowość internetową. Nie wolno jednak zapominać, że podobną, a może i w konsekwencjach większą rewolucją w dziejach bankowości, było uruchomienie pierwszych bankomatów. Dzięki tym maszynom banki po raz pierwszy mogły ograniczyć koszty wydawane na większe placówki i zatrudnienie pracowników obsługujących kasy, a klienci zyskali dostęp do gotówki każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. 

Czytaj więcej...

Ceny domów i mieszkań

Ceny nieruchomości


Utarło się przekonanie, że na inwestycjach w nieruchomości nie można stracić. Ostatnio nie milkną jednak echa problemów kredytobiorców w Stanach Zjednoczonych. Drastyczny spadek liczby oddawanych na rynku pierwotnym domów w USA oraz regres cen największy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pokazują, że rynek nieruchomości rządzi się swoimi prawami. Amerykańskie wydarzenia poddają pod rozwagę decyzje polskich inwestorów planujących czy to budowę domu, czy też zakup nowego mieszkania.

Czytaj więcej...

Jak inwestować na giełdzie

Inwestorzy i akcje


Ostatnie dni pokazały, jak bardzo nasza gospodarka zależna jest od rynku amerykańskiego. Ceny akcji spadły o około 20, a nawet 30%. Tyle też stracili inwestorzy. Nie tylko ci, którzy kupowali bezpośrednio na giełdzie, ale także osoby lokujące kapitał w funduszach inwestycyjnych zorientowanych na akcje. Ostatnia korekta była dla nich przysłowiowym „kubłem zimnej wody”. Wielu wycofało swoje pieniądze, licząc straty. Może jest to więc sygnał dla TFI do zmiany form inwestowania?

Czytaj więcej...