Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

New Connect

Finansowanie nowych technologii

W Polsce i krajach sąsiednich działa wiele młodych, innowacyjnych i perspektywicznych firm, którym rozwój na miarę ich możliwości i aspiracji utrudnia brak kapitału. NewConnect jest platformą obrotu wtórnego dla młodych spółek o wysokim potencjale (w szczególności spółek z obszaru nowych technologii). NewConnect będzie miał status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony będzie przez Giełdę poza rynkiem regulowanym – w formule alternatywnego systemu obrotu. 

Co to jest NewConnect?


Oferta jest czymś nowym w Polsce jednak w Europie funkcjonują już takie platformy np. rynek AIM w Londynie oraz First North w ramach skandynawskiej grupy OMX.

DI BRE Banku członkiem rynku New Connect

Już 30 sierpnia rusza NewConnect czyli nowy, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwoju.

Pośrednictwo w zawieraniu transakcji na rynku NewConnect od pierwszej sesji umożliwia Dom Inwestycyjny BRE Banku!

Na rynku NewConnect notowane będą spółki:

* o dużej dynamice wzrostu,
* o historii nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstające,
* o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł,
* poszukujące kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
* reprezentujące sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych np. IT, media elektroniczne, telekomunikację, biotechnologię,
* z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości.

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. od pierwszej sesji, jako członek rynku, pośredniczył będzie w zawieraniu transakcji na NewConnect!

NewConnect w DI BRE

Nowy rynek dostępny będzie dla wszystkich Klientów DI BRE Banku na następujących warunkach:

* dostęp do składania zleceń na rynku NewConnect przyznawany jest dla Klientów DI BRE automatycznie i nie wymaga podpisywania żadnych dodatkowych aneksów,
* zlecenia można składać osobiście w jednym z 14 Punktów Obsługi Klienta, telefonicznie a także poprzez Internet (Serwis BreBrokers),
* prowizje na rynku NewConnect są identyczne jak dla rynku akcji na GPW (Klienci posiadający prowizje negocjowane będą mogli z nich korzystać również na rynku NewConnect),
* klienci korzystający z Serwisu BReBrokers będą widzieli wyraźne oznaczenia spółek notowanych na rynku NewConnect poprzez umieszczenie skrótu NC za nazwą spółki.

Zasady obrotu na NewConnect

 

NewConnect będzie funkcjonował w ramach istniejącego i znanego Inwestorom systemu Warset. Wszystkie akcje notowane będą w systemie ciągłym lub z podwójnym fixingiem (na otwarcie i na zamknięcie sesji). Spółka może wybrać jeden z dwóch systemów: kierowany zleceniami (z udziałem Animatora Rynku) i kierowany cenami (z udziałem Market Makera).

 

System Kierowany Zleceniami

 

- podobnie jak na rynku regulowanym, bieżąca cena jest wyznaczana na podstawie aktualnego popytu i podaży. Sesja będzie trwała od godz. 10.00 do 14.30. Takie same jak na rynku regulowanym będą rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji. Kurs notowanych instrumentów będzie wyznaczany z dokładnością do jednego grosza, niezależnie od ich ceny.

Rynek kierowany cenami

 

- to nowość na polskim rynku, obrót w uproszczeniu porzypomina system znany z aukcji - cenę i zlecenia wystawia Market Maker, a inwestorzy, którym odpowiadają takie warunki transakckcji, dokonują zakupu/sprzedaży akcji. Sesja na rynku kierowanym cenami będzie trwała od godz. 10.00 do 14.00. Inwestorzy mogą składać wyłącznie zlecenia z limitem ceny i warunkiem Wykonaj i Anuluj.

Indeks NCIndex


Indeks NCIndex to pierwszy indeks dedykowany rynkowi akcji New Connect. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku. Pierwsza wartość indeksu NCIndex wynosiła 100 pkt. Obecnie NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Wartość otwarcia podawana będzie o godz. 11:30, gdy transakcje zawarte na sesji pozwolą wycenić co najmniej 35% kapitalizacji portfela. Wartość zamknięcia podawana będzie po zakończeniu sesji o godzinie 15:30.

Ryzyko inwestycyjne


Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.

---