Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Rozliczanie PIT-ów

Jak rozliczyć pit?

Wprowadzanie dwóch stawek podatku dochodowego, zmiany w rozliczaniu ulgi na dzieci oraz otwarcie podatnikom drogi do rozliczenia straty z udziału w funduszach kapitałowych z innymi dochodami kapitałowymi - to kluczowe innowacje w tegorocznych rozliczeniach podatkowych. Do ważnych zmian należy także zaliczyć rosnące zainteresowanie elektronicznymi rozliczeniami z fiskusem i odliczaniem 1% podatku na cele dobroczynne - oceniają eksperci Firmy Deloitte.

Elektroniczne zeznanie podatkowe

Najważniejszą zmianą w rozliczeniach rocznych za 2009 rok będzie zastąpienie obecnej trzystopniowej skali podatku dwustopniową. Nowe stawki to 18 i 32%. Zmiana stawek podatku znajdzie swoje odzwierciedlenie we wpływach do budżetu z tytułu podatków. Szacuje się, że w tym roku w kieszeniach obywateli pozostanie dzięki temu nawet 8 mld zł. Niższe podatki zapłacą osoby, których dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły 85 tysięcy 528 złotych.

Szacuje się, że w tym roku wzrośnie liczba osób, które zdecydują się na wysłanie swojego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. W 2009 r. skorzystało z tej formy jedynie 0,5% podatników. Jednym z powodów małego zainteresowania był fakt, że w ten sposób, bez specjalnego podpisu elektronicznego, można było wysłać jedynie PIT- 37. Tegoroczny katalog formularzy został poszerzony o PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Z uwagi na rozszerzone możliwości takiego składania zeznań prawie na pewno więcej osób zechce z nich skorzystać.

Oprócz wzrastającego zainteresowania elektroniczną formą składania rozliczeń podatkowych rośnie też liczba osób chcących skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ocenia się, że tym roku ich liczba będzie jeszcze większa niż w ubiegłym. Trend wzrostowy utrzymuje się dzięki temu, że uproszczona została procedura przekazywania ułamka dochodów. Za przelew nie jest odpowiedzialny podatnik, ale właściwy urząd skarbowy.

Ulga prorodzinna...

Podobnie jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W porównaniu jednak z zeszłorocznym zeznaniem zmienia się sposób obliczenia kwoty podlegającej odliczeniu. Za 2008 r. odliczenie przysługiwało w pełnej wysokości, niezależnie od okresu, w którym podatnik wychowywał dziecko. Począwszy od 2009 r. odliczenie przysługuje w podziale na miesiące kalendarzowe, w których podatnik wychowywał dziecko. Oznacza to, że wszyscy podatnicy, którym dziecko urodziło się w trakcie 2009 r., bądź których dziecko przestało spełniać warunki do objęcia ulgą w trakcie 2009 r. będą zobowiązani do proporcjonalnego uwzględnienia ulgi, w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc, w którym ulga przysługiwała.

Kolejną zmianę w zasadach rocznych rozliczeń może okazać się niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący rozliczania straty z udziału w funduszach kapitałowych. Na mocy decyzji sądu podatnik, który wniósł sprawę może rozliczyć stratę z udziału w funduszach kapitałowych z dochodami ze sprzedaży akcji oraz z innymi dochodami kapitałowymi opodatkowanymi. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny i pozostali podatnicy muszą samodzielnie podjąć decyzję o zastosowaniu takiego rozliczenia przygotowując zeznanie roczne za 2009 r. „W myśl dotychczas obowiązujących zasad, nawet jeżeli podatnik poniósł stratę z umorzenia jednostek w funduszach inwestycyjnych przekraczającą znacznie wartość jego zysków z innych dochodów kapitałowych, istniało ryzyko, że zapłaci podatek przewyższający osiągnięte dochody” – komentuje te postanowienia Adam Mariuk.

„Nowe zasady rozliczeń mają na celu uproszczenie całego procesu. Służyć temu ma wprowadzenie dwóch, zamiast dotychczasowych trzech stawek podatkowych oraz ułatwienia w składaniu elektronicznych zeznań podatkowych. Już teraz widzimy, że uproszczenia wprowadzone w poprzednich latach – na przykład te, dotyczące odliczania 1% podatku na cele dobroczynne, przynoszą dobre rezultaty. Można oczekiwać, że pozytywne skutki przyniosą także ułatwienia w rozliczaniu się drogą internetową - wzrośnie liczba osób korzystających z tej formy, co zmniejszy kolejki w urzędach skarbowych. Nie należy jednak zapominać, że nawet udogodnienia w postaci redukcji ilości stawek podatkowych nie sprawią, że skomplikowane formularze podatkowe ulegną uproszczeniu” – konkluduje Adam Mariuk z Deloitte.