Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Europejczycy Pro-Ekologiczni

Najnowsze badania dotyczące postaw, zachowań i schematów zakupowych konsumentów

O 50% więcej Europejczyków niż Amerykanów deklaruje chęć kupowania „zielonych”  produktów, takich jak: baterie słoneczne, samochody hybrydowe, żywność organiczna, przyjazne środowisku kosmetyki czy sprzęt gospodarstwa domowego – wynika z badań przeprowadzonych przez  Porter Novelli i Natural Marketing Institute nt. europejskich LOHAS (skrót: Styl życia zdrowego i zrównoważonego rozwoju).  

Badania pokazują także, że o 25% więcej Europejczyków niż Amerykanów segreguje śmieci, a o 30% więcej mieszkańców starego kontynentu chętniej namawia do pro-ekologicznych zachowań swoich przyjaciół i rodzinę.

Ekologiczne życie ma w USA ciągle słabe notowania


Badanie na temat europejskich LOHAS, przeprowadzone w 2007 roku przez Porter Novelli EuroPN Styles, dzieli dorosłą populację danego kraju na segmenty według postaw, zachowań i konsumenckich schematów zakupowych, poprzez takie dziedziny, jak: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność w biznesie (CSR), działalność na rzecz ochrony środowiska, problemy społeczne i korzystanie z przyjaznych środowisku produktów i usług. Badanie European LOHAS 2007 zostało przeprowadzone na terenie  Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii i bezpośrednio nawiązywało do badania, przeprowadzonego w USA. Następnie wyniki z 8 europejskich krajów, , a także z 2 kontynentów zostały ze sobą porównane, przede wszystkim dla potrzeb marketerów działających na rynkach międzynarodowych.

Wyniki badań ukazują trendy, dotyczące etycznego konsumeryzmu


... i ruchów na rzecz ochrony środowiska oraz pokazują, w jaki sposób konsumenci myślą o swoim zdrowiu, czy też co motywuje ich wybory, dotyczące zakupu różnych produktów i usług. Badania opisują stosunek konsumentów do społecznej odpowiedzialności w biznesie, działalności na rzecz ochrony środowiska oraz pokazują, w jaki sposób konsumenci korzystają z produktów technologicznych i mediów.

“Dziś, wartość marki wyznaczana jest przez jej zdolność do wytwarzania pozytywnych relacji pomiędzy jej wszystkimi interesariuszami, pozostającymi w sieci wzajemnych powiązań. W sieci, która jest interaktywna, zmienna i zdolna do przekształceń. Zważywszy na rosnące znaczenie etycznego konsumeryzmu, eko-świadomości oraz dostępności wiedzy w dobie społeczeństwa informacyjnego, marki charakteryzujące się autentycznością, przejrzystością i spójnością, szanujące kluczowe przekonania i wartości swoich odbiorców, mają większą szansę powodzenia.” – twierdzi Julie Winskie, partner i CEO biura Porter Novelli w Nowym Yorku.

Podczas gdy Europejczycy chętnie przyswajają sobie nowe zachowania — zgodne z „zielonym” konsumeryzmem — paradoksalnie, okazują się bardziej wrażliwi na cenę niż Amerykanie:


    *
      O 25% mniej Europejczyków niż Amerykanów deklaruje, że jest  w stanie zapłacić 20% więcej za pro-ekologiczny produkt. Jak się jednak okazuje, te deklaracje przeczą faktycznym decyzjom zakupowym, gdyż to Europejczycy chętniej inwestują w produkty typu jedzenie organiczne, energia odnawialna czy samochody hybrydowe. Najprawdopodobniej wpływają na to różnice w strukturze podatków, dotacji oraz dostępności produktów LOHAS.
    *
      O 32% więcej Europejczyków niż Amerykanów do zakupu motywuje pieczęć lub certyfikat, świadczące o ekologiczności danego produktu, co podkreśla jak ważną rolę odgrywa autentyczność i przejrzystość marki lub firmy.
    *
      O 25% więcej Europejczyków niż Amerykanów deklaruje również, że firma oprócz zarabiania pieniędzy na rzecz udziałowców, powinna mieć także na uwadze swój wpływ na środowisko naturalne. Deklaracje te wskazują na silną potrzebę poważnych działań korporacyjnych firm, które byłyby zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego komunikowania tych działań, realizowanego ponad podziałami wynikającymi z konkurencji.   

„W związku z tym, że eko-trendy na globalnych rynkach są silne, ruch LOHAS będzie umacniał przywiązanie konsumentów do marek i firm, działających zgodnie z ich społecznymi przekonaniami i wyznawanymi wartościami. Przez następne dekady to właśnie takie nastawienie będzie napędzać rynek LOHAS i sprawi, że zrównoważony rozwój stanie się główną wytyczną wartości marki, braną pod uwagę przez jej długoterminowych interesariuszy”– twierdzi Steve French, partner zarządzający NMI.

Badanie LOHAS

zostało przeprowadzone drogą internetową przy użyciu Globalnego Panelu Opinii - Synovate  (Synovate’s Global Opinion Panel). Łącznie przebadano 16000 dorosłych w wieku powyżej 18 lat z 8 europejskich państw (2000 osób z każdego kraju). Badanie przeprowadzono w lipcu 2007 roku. W ramach badania przygotowano także analizy zwyczajów, raporty dotyczące trendów i panele konsumenckie na temat LOHAS.

---