Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Kolektory słoneczne i akumulacja ciepła.

Ogrzewanie słoneczne w zimie?

Reklamowanie kolektorów słonecznych jako urządzeń grzewczych w sezonie zimowym zakrawa na nieuczciwość sprzedawców. Ilość promieniowania słonecznego możliwego do wykorzystania w okresie zimowym (XI,XII,I,II), to zaledwie 4% (po uwzględnieniu sprawności urządzeń) w stosunku do nasłonecznienia rocznego.

ENERGIA SOLARNA

Magazynowanie ciepła 


Łatwo zauważyć, że w okresie zimowym jest największe zapotrzebowanie na ciepło, a wynika to z oczywistego faktu - najmniejszego nasłonecznienia w tym okresie.

Magazynowanie ciepła uzyskanego z promieniowania słonecznego w sezonie letnim do wykorzystania w sezonie grzewczym jest jednym z najbardziej efektywnych i najtańszych sposobów ogrzania pomieszczeń, alternatywnym do spalania węgla czy gazu.


Okres letni wykorzystania kolektorów słonecznych też nie wypada najlepiej, ponieważ występuje:

    * Niskie zapotrzebowanie na ciepło zużywane wyłącznie na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej,
    * Miesięczna przerwa w użytkowaniu pomieszczeń mieszkalnych ze względu na wyjazdy domowników na urlopy czy wakacje szkole,
    * Kłopot techniczny związany z przegrzewaniem kolektorów (wysokie nasłonecznienie), rozwiązywane najczęściej przez awaryjny upust gorącej wody do kanalizacji i schłodzenie wodą wodociągową,

W praktycznych zastosowaniach znaczne wydatki poniesione na systemy słoneczne podgrzewające ciepłą wodę użytkową zwracają się po upływie 20 lat, podczas gdy czas użytkowania tych urządzeń nie przekracza 10 lat. Wniosek prosty - wydatki na tego typu instalacje nigdy się nie zwracają.

GEO-AKUMULATOR


Instalacje grzewcze wykorzystujące gromadzenie ciepła w okresie letnim, magazynowanie go w gruncie i wykorzystując do ogrzania w zimie różnią się co do:

metod pozyskiwania:

    * oparte na konwencjonalnych kolektorach słonecznych (naszym zdaniem zbyt kosztowne),
    * oparte na metodzie ekstensywnego poboru ciepła z powierzchni wymagających chłodzenia np. dach obiektu mieszkalnego,
    * oparte na specjalnych prostych konstrukcjach kolektorów słonecznych np. matach z tworzyw sztucznych rozkładanych sezonowo w miejscach dużej ekspozycji słońca np. dachy.

metod magazynowania:

    * ogrzewanie gruntu nieprzepuszczalnego dla wody (glina, piasek zagliniony) przez pionowe wymienniki ciepła, najczęściej w kształcie litery U,
    * ogrzewanie gruntu pod budynkiem mieszkalnym, właściwie zaizolowanym przez poziome wymienniki ciepła - ogrzewanie powierzchniowe,
    * ogrzewanie gruntu przepuszczającego wodę (piasek żwir) przez iniekowanie podgrzanej wody do warstwy wodonośnej - ten system jest bardziej efektywny dla dużych systemów grzewczych,

metod wykorzystania:

    * wykorzystanie podgrzanego gruntu jako dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła - ten sposób podnosi sprawność pompy ciepła teoretycznie do 9,
    * wykorzystanie podgrzanego gruntu jako stabilnego źródła ciepła do ogrzania miedzy-ściennego. W tej metodzie wykorzystuje się ogrzaną w magazynie ciepła ciecz roboczą do 10-15C do podgrzania warstwy znajdującej się w środku zewnętrznej przegrody budowlanej. W ten sposób uzyskuje się oszczędności zużycia energii koniecznej do podgrzania pomieszczeń o 50%. Przy rozwiązaniach kompleksowych łącznie  wentylacji z rekuperacją i dodatkową izolacją termiczną okien takie budynki potrzebują minimalne ilości ciepła do ogrzania, wyłącznie interwencyjnie przy silnych wiatrach.

Biorąc pod uwagę, że:

   1. w okresie letnim posiadamy 3-y krotną nadwyżkę  ilości ciepła uzyskiwanego z energii słonecznej do zapotrzebowania zimowego (dotyczy jednej połaci dwuspadowego dachu),
   2. straty energii cieplnej z takich akumulatorów wynoszą od 15-50%

łatwo zauważyć, że ogrzewanie słoneczne w takim rozwiązaniu całkowicie zaspakaja zapotrzebowanie na ciepło, jest prawie bezpłatne w eksploatacji i stosunkowo niedrogie w inwestycji.
--- 

Więcej w naszym Serwisie EkoEnergia