Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Zielone komputery?

Zużycie energii przez komputery

Na świecie problem energooszczędności w urządzeniach komputerowych został już dawno zdiagnozowany. W opublikowanym przez Lawrence Berkeley National Laboratory raporcie eksperci stwierdzają, że konieczne jest zmniejszenie poboru prądu przez serwery i komputery. W 2010 roku tylko USA będzie musiało wydać na energię dla urządzeń informatycznych dodatkowe 3,5 mld dolarów. Jak stwierdził w raporcie profesor Jonathan Koomey z Uniwersytetu Stanforda - w latach 2000-2005 pobór mocy przez systemy informatyczne tylko w USA wzrósł pięciokrotnie. Według autorów raportu, konieczne jest stworzenie wydajniejszych energooszczędnych procesorów i rezygnacja z małych, niezbyt wydajnych serwerów.  

Jeśli takie technologie zostaną wprowadzone, to w latach 2005- 2010 zużycie energii przez komputery i serwery wzrośnie na świecie o 40 proc. Jeśli prace te będą opóźniane, światowe zużycie energii przez komputery i serwery wzrośnie o 75 procent.
   

Sprzęt informatyczny zużywa ponad 1/3 energii elektrycznej w polskich firmach

- wynika z badań D-Link Technology Trend przeprowadzonych na zlecenie firmy D-Link. Firmy chcą oszczędzać energię i w 80 procentach deklarują, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu IT. Jednak te deklaracje nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Jedynie 16%przedsiębiorstw systematycznie umieszcza wymagania związane z ograniczoną konsumpcją energii podczas organizowanych przetargów na infrastrukturę teleinformatyczną.

W kolejnej odsłonie badań, sprawdzono świadomość ekologiczną polskich firm z sektora MSP w kontekście wykorzystywanego sprzętu komputerowego. Okazało się, że nasze przedsiębiorstwa doskonale zdają sobie sprawę z problemu nadmiernej konsumpcji energii przez sprzęt informatyczny, ale nie przekłada się to na konkretne decyzje przy wyborze urządzeń infrastruktury IT.

Przytłaczająca większość przedsiębiorców (92%) doskonale zdaje sobie sprawę, że wykorzystanie energooszczędnych urządzeń IT przyczynia się nie tylko do oszczędności finansowych, ale także do dbałości o środowisko naturalne. Dlatego 80% firm uważa, że czynnik energooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu teleinformatycznego. Co więcej, firmy są w stanie ponieść dodatkowe koszty na taką inwestycję – tak odpowiedziało 60% badanych przedsiębiorstw. Tyle deklaracje.

W rzeczywistości zdecydowana większość firm organizujących przetargi na zakup sprzętu IT w ogóle nie bierze pod uwagę czynników związanych z energooszczędnością urządzeń (42%) lub robi to sporadycznie (41%). Jedynie co dwudzieste (5%) przedsiębiorstwo deklaruje, że za każdym razem przy zakupie sprzętu, w specyfikacji przetargowej umieszcza „energooszczędne” wymagania. Dalsze 11 procent stara się robić to jak najczęściej.

Ankietowanym zadano również pytanie dotyczące poboru energii przez urządzenia IT działające w ich przedsiębiorstwach. W co szóstej firmie sprzęt teleinformatyczny konsumuje ponad 60 procent energii, a statystyczne polskie przedsiębiorstwo zużywa na zasilanie infrastruktury IT 36% wykorzystywanej energii elektrycznej.

- Możliwość bardziej racjonalnego poboru energii elektrycznej oferują dziś niemal wszystkie, nowoczesne urządzenia IT.
Według naszych wyliczeń, urządzenia sieciowe najnowszej generacji (przełączniki, routery) powodują oszczędność energii na poziomie ponad 40 procent – mówi Roman Napierała, szef D-Linka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli założymy, że średniej wielkości firma zużywa 6000kWh energii miesięcznie, to w ciągu roku używając sprzętu energooszczędnego może zaoszczędzić około 3500 złotych. A dodatkowo rozwiązania energooszczędne podnoszą „ekologiczny” status przedsiębiorstwa.
---
Badanie D-Link Technology Trend na temat zielonego IT przeprowadziła firma International Data Group Poland S.A. (IDG) w maju 2008 roku. Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych na grupie 228 firm z sektora MSP zatrudniających od 50 do 250 pracowników.