Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Antywirusowe testy proaktywne

I reaktywne - Virus Bulletin RAP test

W lutym 2009 roku "Virus Bulletin" rozpoczął cykliczną, w rytmie dwumiesięcznym, publikację wyników testów RAP (Reactive And Proactive) skuteczności zwalczania złośliwego oprogramowania (malware) przez systemy bezpieczeństwa. Poniższy wykres obrazuje uśrednione wyniki za cztery ostatnie cykle testów, prezentując skuteczność detekcji reaktywnej poszczególnych produktów (oś pionowa) w odniesieniu do skuteczności ich detekcji proaktywnej (oś pozioma).


proaktywny test antywirusowy virus

W badaniu mierzono skuteczność wykrywania zagrożeń podzielonych na cztery określone pakiety: trzy z nich zawierały malware wykryty odpowiednio w każdym z trzech tygodni poprzedzających emisję danego produktu, zaś w czwartym umieszczono zagrożenia wykryte w tygodniu następującym po tejże emisji. Taka metodologia testów pozwala zweryfikować zarówno skuteczność i szybkość reakcji programistów i laborantów na ciągły zalew nowych malware'ów, jak i efektywność genetycznych i heurystycznych algorytmów wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń (detekcja proaktywna).

---

Przygotował: Andrzej Wojtowicz