Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Pomóż ofiarom trzęsienia na Haiti

Największa tragedia - UNICEF prosi o pomoc

Wczoraj wybrzeże Haiti dotknęło największe od 200 lat trzęsienie ziemi. Epicentrum zlokalizowane było w pobliżu stolicy kraju - Port-au-Prince. UNICEF już rozpoczął akcję ratunkową, a w Polsce organizacja zwróciła się w trybie pilnym do MSWiA z wnioskiem o otwarcie zbiórki publicznej. Na Haiti poleci z Polski 63 ratowników wyposażonych w 4 tony specjalistycznego sprzętu oraz 12 psów-ratowników. Zwiększenie pomocy dla Haiti i wysłanie na miejsce doświadczonego zespołu ratowniczego polecił premier Tusk.

Polska akcja ratownicza

Ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza z certyfikatem ONZ, w skład której wchodzą strażacy i ratownicy z Nowego Sącza, Łodzi, Gdańska, Warszawy oraz Poznania wyjedzie pomagać - Samolot, który poleci na Haiti, wystartuje w piątek w godzinach porannych.

Według Centrum Informacyjnego Rządu, trwają ustalenia pomiędzy MSZ, MSWiA i MON w celu przygotowania zespołu, który miałby się zająć m.in. ratowaniem ludzi uwięzionych w gruzowiskach. Najprawdopodobniej zespół skorzysta ze specjalnego samolotu rządowego.

Premier po kontakcie z ministrem Sikorskim podjął decyzję o zwiększeniu pomocy dla Haiti. Z ustaleń centrum koordynującego pomoc dla Haiti wynika, że jedna z najbardziej potrzebnych obecnie form pomocy to ratownicy, w związku z tym zapadła decyzja o wysłaniu ratowników MSWiA.

Jak dodał, zespoły ratownicze MSWiA są już praktycznie gotowe do wyjazdu. - Jak tylko pojawi się techniczna możliwość wylotu, natychmiast zostaną przetransportowani na Haiti - zaznaczył Graś.

Poinformował jednocześnie, że MON rozważa wysłanie na Haiti części swoich zapasów żywnościowych, które zostaną wysłane samolotem rządowym.


Polską grupę z certyfikatem ONZ tworzą strażacy służący w pięciu krajowych GPR-ach, które są kierowane przede wszystkim do działań w strefach trzęsień ziemi i katastrof budowlanych. Uzyskanie certyfikatu sprawia, że ONZ ma pewność, że są one technicznie i logistycznie przygotowani do niesienia pomocy w każdym zakątku świata.

Proces certyfikacji grup przez ONZ rozpoczął się w 2005 roku. Jako pierwsza egzaminowi poddana została grupa z Węgier. W kolejce czekają strażacy z Estonii, Islandii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Proces dochodzenia do certyfikatu trwa ok. dwóch lat.

Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla Haiti

Jak informuje PAH w pierwszej kolejności zbierane są fundusze na zestawy pomocy zawierające podstawowe artykuły związane ze zdrowiem i higieną. Są one niezbędne, by zabezpieczyć się przed chorobami oraz epidemiami i przetrwać pierwsze tygodnie po katastrofie.

Poprzez stronę www.podarnik.gazeta.pl każdy może ufundować:
- Zestaw pierwszej pomocy dla Haiti L – 30 zł
- Zestaw pierwszej pomocy dla Haiti XL – 50 zł
- Zestaw pierwszej pomocy dla Haiti XXL – 100 zł

UNICEF Polska jeszcze dziś przekaże 100 tysięcy złotych na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Organizacja apeluje o pomoc dla dzieci.


UNICEF chce na Haiti zapewnić dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto organizacja mobilizuje środki i siły, by zapewnić najmłodszym ochronę przed przemocą.

W Polskim Komitecie Narodowym UNICEF pracuje sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację w kraju dotkniętym klęską. UNICEF Polska podjął ponadto decyzję o przekazaniu pierwszych 100 tysięcy złotych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Rozpoczęto też zbiórkę pieniędzy. Można wpłacać swoje darowizny za pośrednictwem strony www.unicef.pl (sekcja "Wpłaty online"). Na stronie znajdziemy też numer konta, na które można przekazywać pieniądze.

UNICEF zwraca uwagę na to, że już przed trzęsieniem ziemi sytuacja mieszkańców Haiti była trudna. Ten biedny kraj jest często nawiedzany przez katastrofy naturalne, boryka się ze skutkami wielu lat przemocy, niestabilności i braku bezpieczeństwa.

Dostęp do podstawowych usług Haiti już wcześniej był ograniczony. Wiele dzieci i kobiet każdego dnia musiało walczyć o zapewnienie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, czysta woda, edukacja i ochrona przed przemocą. Haiti to także jeden z najgęściej zaludnionych krajów na świecie, co przyczynia się do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób i epidemii.

W chwili pisania tego tekstu różne źródła mówią o nawet 50-100 tys. śmiertelnych ofiar kataklizmu. Polski MSZ zbiera informacje o Polakach, którzy mogli przebywać na Haiti. Prawdopodobnie w kraju tym znajduje się ośmiu naszych rodaków.

CARITAS

W odpowiedzi na apel Benedykta XVI Caritas Polska wzywa o pomoc dla ofiar najsilniejszego od 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti. - Brakuje wody, żywności, schronienia. Mieszkańcy Haiti nadal są w szoku; szukają swoich bliskich w gruzach gołymi rękami – donosi Karel Zelenka z regionalnego biura Caritas USA na Haiti.

Caritas Polska pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami Caritas Internationalis, którzy udali się na miejsce tragedii w celu koordynacji pomocy.
- Uruchomiliśmy specjalny numer konta, na który można dokonywać wpłat. Zebrane środki zostaną przekazane do Caritas Haiti na zakup lekarstw, żywności i środków opatrunkowych - mówi ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska. Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, mogą również wysyłać SMS na numer 72052.
Premier Haiti Jean-Max Bellerive w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji powiedział, że liczba zabitych może przekroczyć nawet 100 000 osób.

Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym mogą dokonywać wpłat na konto:

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

z dopiskiem: HAITI

WYŚLIJ SMS O TREŚCI "POMAGAM" NA NUMER 72052, koszt 2,44 zł z VAT.

Darowizny w walutach obcych można przekazywać na następujące konta:

Bank Millenium S.A. al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
dolar amerykański (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212
funt brytyjski (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem: HAITI

Uwaga na fałszywe e-maile

Agencji FBI wpadli wraz z firmą Symantec na pierwsze oznaki aktywności cyberprzestępców, którzy uruchomili proces wysyłania maili z prośbą o pomoc finansową ofiar tragedii. Takie zabiegi nazywa się scam i polegają one na wprowadzeniu osoby w błąd poprzez sugestię, że jest ona beneficjentem jakiegoś dobra, najczęściej finansowego. FBI zwraca uwagę na fałszywe maile z brytyjskiego Czerwonego Krzyża,  w których odbiorca jest proszony o przelanie dowolnej kwoty za pomocą transferu Western Union. Pieniądze przelane w ten sposób na pewno nie trafią do osób potrzebujących. W tym konkretnym wypadku FBI nawołuje do udzielania pomocy tylko i wyłącznie korzystając ze wskazówek zawartych w oficjalnych kanałach informacyjnych (strony internetowe organizacji charytatywnych, strony odpowiednich ministerstw).