Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Rynek Eventów

Badania branży eventowej

Jaki jest ogólny poziom świadomości decydentów w firmach, w zakresie zrozumienia i konieczności wykorzystywania narzędzi eventowych? Magazyn marketingu handlowego "Trade Marketer" zakończył badania branży eventowej, w którym wzięło udział 141 menedżerów, zajmujących się organizacją wydarzeń firmowych. Ponad połowa (54%) zajmuje się tym obszarem marketingu od ponad 3 lat. Według respondentów najbardziej dynamicznie rozwija się organizacja eventów dla klientów oraz wyjazdów zagranicznych (incentive).

Narzędzia eventowe w działaniach marketingowych firmy


- Osiągnęliśmy rzeczywiście interesujące wyniki" - powiedziała Joanna Kotarbińska, Redaktor Naczelna magazynu. - Wydaje się, że pomimo poszukiwania różnorodności w produktach eventowych, nowości czy trendów, nadal największą popularnością cieszy się występ artystyczny  połączony z biesiadą czy piknikiem. Jednocześnie widać wyraźnie, że na tym trudnym rynku, kształtuje się już walka na pomysły i scenariusze. Mam nadzieję, że wiele firm żyjących wyłącznie z pośrednictwa w tej branży, zainwestuje w kreatywnych fachowców od budowania scenariuszy. Najdrożej organizacja eventu kosztuje w Warszawie, głównie dlatego, że bardzo często projekt otacza wianuszek pośredników. 

Według ekspertów, do najważniejszych czynników, które będą determinować rozwój tego segmentu rynku należą:


* rosnąca świadomość decydentów w kontekście skuteczności stosowania tego narzędzia marketingowego;
* presja rynku, wywołana rosnącymi oczekiwaniami klientów i działaniami konkurentów;
* wzrost znaczenia eventów w kompozycji marketing-mix ( szczególnie w projektach lokalnych);
* zwiększanie budżetów na efektywne eventy – zapewniające odpowiednią oprawę, odzwierciedlenie akcji w mediach, efektywność zakupową (szczególnie przy akcjach degustacyjnych i samplingowych);
* wzrost siły oddziaływania i pozytywnego postrzegania marki (przy procesach zarządzania lojalnością klientów).

Respondentom przedstawiono do wyboru 29 grup produktów eventowych,


... spośród których wybierano przedsięwzięcia cieszące się największą popularnością. Wskaźnik określa liczbę respondentów, która uznała dany produkt za bardzo popularny, popularny, mało popularny lub nieznany w Polsce.

Do kategorii produktów najbardziej popularnych zaliczono:

* występy artystyczne (np. kabarety, zespoły muzyczne, wokaliści, DJ, mim) (58%)
* catering (w różnych konwencjach, np. staropolskiej, wykwintnej, egzotycznej) (50%)
* biesiady i pikniki (49%)

Za najważniejsze źródło informacji i platformę wymiany informacji, eksperci uznali zamkniętą grupę dyskusyjną "Event Manager"  działającą w portalu
Goldenline. Moderatorem grupy, liczącej obecnie 464 osoby jest Monika Krusiewicz (InDreams).

Za dobre źródło informacji o branży eventowej uznano również takie serwisy jak Medialine, Media Run, Proto, Marketing przy Kawie czy Wirtualne Media.

Ogólny poziom świadomości decydentów w firmach, w zakresie zrozumienia i konieczności wykorzystywania narzędzi eventowych w działaniach marketingowych firmy, 62% respondentów uznało na poziomie średnim. 24 % uznało, że jest to poziom wysoki i bardzo wysoki, 14% respondentów – za niski i bardzo niski. Bardzo ważną informacją, jest fakt iż żaden z ankietowanych nie zadeklarował wrogości decydentów wobec działań eventowych. 88% uznało potrzebę powołania organizacji, zrzeszającej przedstawicieli menedżerów ds. eventów.

Pełny raport znajdzie się w specjalnym dodatku eventowym do magazynu "Trade Marketer", który zostanie opublikowany pod koniec października br. Badanie przeprowadzono przy pomocy serwisu Webankieta www.webankieta.pl. Pytania opracowała firma Euromarketer Poland. (JK)

Branża eventowa w Polsce jest jeszcze w początkowej, dynamicznej fazie rozwoju.

Dominują w niej firmy małe, rozdrobnione, bez wyraźnie określonych liderów—zarówno całej branży jak i jej poszczególnych segmentów. Takie wnioski wynikają z zakończonych właśnie badań ankietowych branży eventowej.

"To cecha charakterystyczna dla fazy inkubacyjnej – brak jednoznacznie rozpoznawanych liderów oraz marek, których świadomość wśród fachowców nie przekracza 10%. Świadomość niewspomagana marek firm na grupie [N=144] jest niższa niż 7%. Warto popracować nad aktywnym kreowaniem wizerunku" - powiedziała Joanna Kotarbińska - Redaktor Naczelna magazynu. 

Ankietowani ocenili znajomość firm eventowych. Łącznie, wymieniono 170 marek.

Do najbardziej znanych, zaliczono: firmę Allegro z Warszawy (6,47%) i Jet Events (5,88%). Należy uznać, że jest to skala niewspomaganej znajomości brandu.  Znanymi dla event menedżerów okazały się również takie marki jak: Akademia Przygoda, EM Lab, Eskadra Events, Instytut Edmunda czy Provokator.

* * * 
Magazyn Trade Marketer
Pierwszy, polski magazyn skierowany do średniej i wyższej kadry kierowniczej, zajmującej się marketingiem handlowym. Na łamach magazynu podejmowana jest tematyka BTL, merchandisingu, technik promocji w miejscu sprzedaży, category managementu, eventów marketingowych czy programów lojalnościowych. Magazyn dostępny jest wyłącznie w prenumeracie.
---