Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Sytuacje kryzysowe i PR

Badanie wśród największych polskich firm na temat sytuacji kryzysowych.


Nie minął nawet miesiąc od zakończenia VI Kongresu Public Relations, a już jego organizatorzy wraz z agencją public relations Alert Media Communications publikują wyniki pionierskiego badania dotyczącego wizerunkowych sytuacji kryzysowych przeprowadzonego wśród największych polskich przedsiębiorstw. W badaniu wzięły udział 202 firmy z rankingu 500 największych polskich przedsiębiorstw dziennika Rzeczpospolita.

Dlaczego polskie firmy lekceważą zagrożenia? 

„To pionierski projekt badawczy, bowiem rzadko udaje się przebadać tak dużą grupę firm, szczególnie gdy zależało nam na pozyskaniu informacji dość trudnych i skrzętnie ukrywanych przed otoczeniem zewnętrznym” – powiedział dr Dariusz Tworzydło, Kierownik Zakładu Public Relations, WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie.

 

Wśród badanych firm niemal dwie trzecie (60%) przyznały, że przechodziły kryzys opisywany w mediach. Analiza występowania kryzysów w 10 zbadanych sektorach wykazała, że branżą najbardziej narażoną na kryzys jest górnictwo. Wszyscy respondenci z tej branży przyznali, że w przeszłości ich firmy walczyły z kryzysem.

 

Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach

 

Dużą częstotliwość występowania sytuacji kryzysowych wykazały także firmy z takich branż jak: pośrednictwo finansowe, handel hurtowo-detaliczny, naprawa samochodów, transport, gospodarka magazynowa, łączność i energetyka.

Kryzysowość tychże branż waha się w przedziale 60-70%. Najrzadziej kryzysy wystąpiły w przedsiębiorstwach działających w sektorze usług komunalnych i społecznych, a także w obsłudze nieruchomości. Wśród przyczyn sytuacji kryzysowych znajdujących się wewnątrz firm najczęściej wymieniano: katastrofy i awarie (30%), błędy lub przestępstwa pracowników (29,6%, w tym kadry kierowniczej - 7,8%) oraz wypadki przy pracy (24,2%).

Częściej przyczyn sytuacji kryzysowych polskie firmy doszukują się jednak na zewnątrz swych struktur. Są to przede wszystkim: nieprawdziwe informacje podawane w mediach (42,1%), niekorzystne decyzje władz administracyjnych, regulacyjnych i kontrolnych (29,6%) oraz problemy wywołane przez partnerów biznesowych, dostawców, zleceniobiorców, dealerów etc. (28,1%). Ponad 2/3 firm (68,6%) wskazało jako przyczyny sytuacji kryzysowych te bezpośrednio związane z informacjami przekazywanymi przez media. Zaliczają się do nich nieprawidłowe publikacje w mediach (jak wyżej – 42,1%) oraz zarzuty stawiane wobec firm publicznie (26,5%.).

„W podobnych badaniach w USA aż 80% firm pytanych o przyczyny kryzysu wskazuje na źródła znajdujące się wewnątrz firm. U nas jest inaczej. Wskazuje to, że polska sytuacja gospodarcza wciąż nie jest stabilna i dla przedsiębiorców więcej zagrożeń generuje otoczenie funkcjonowania firm - jak media, niestabilni partnerzy biznesowi, czy zależność od skomplikowanych przepisów i często nieracjonalnych decyzji władz regulacyjnych” – powiedział Adam Łaszyn, Prezes Alert Media Communications.

Edukacja w komunikacji 

„Badania pokazały wyraźną konieczność podjęcia działań edukacyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Okazuje się, że nawet w największych polskich firmach istnieją poważne niedociągnięcia, które mogą prowokować nie tylko kolejne kryzysy, ale i ich poważne następstwa” – zwrócił z kolei uwagę dr Dariusz Tworzydło. Wskazał on na wyniki badań, z których wynika, że więcej niż co czwarta (27 proc.) polska firma nie ma opracowanych procedur jak komunikować się z mediami i innymi grupami docelowymi (takimi jak np. konsumenci, partnerzy handlowi, inwestorzy, władze kontrolne) w przypadku niekorzystnych przekazów ze strony środków masowego przekazu, czy opinii publicznej. Co dwudziesta firma w Polsce dopiero przy okazji tego badania w ogóle dowiedziała się, że takie plany istnieją!.

 

Plany Komunikacyjne przedsiębiorstwa

 

Grubo ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorstw (38 proc.) jest przekonana, że plan komunikacji kryzysowej nie jest im potrzebny, bo poradzą sobie z każdym kryzysem, gdy już nadejdzie. Kolejna grupa aż 9 proc. – czyli co dziesiąte przedsiębiorstwo – nie widzi potrzeby przygotowania się do komunikowania w kryzysie, gdyż są tak pewni siły wizerunku swojej firmy, iż nie wierzą, by nawet poważny kryzys mógł mu zaszkodzić.

„Szkolenia, przygotowanie planów komunikacyjnych oraz operacyjnych powinno stać się priorytetem w działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców w Polsce. Nie należy wychodzić z założenia, iż kryzys nas nigdy nie dotknie, albo że będziemy próbować sobie radzić w sytuacji, gdy już zaistnieje” – podsumował dr Dariusz Tworzydło.


***

Zakład Public Relations to jednostka naukowa, funkcjonująca w ramach struktur Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, największej na Podkarpaciu i jednej z największych w Polsce niepublicznych uczelni. Zakład realizuje wiele badań głównie z zakresu public relations, szkoleń, seminariów, warsztatów komunikacyjnych oraz negocjacyjnych. Zakład PR WSIiZ jest organizatorem największego w Polsce wydarzenia w branży - Kongresu Public Relations, który od siedmiu lat, corocznie w kwietniu, odbywa się w murach tej Uczelni, a także współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Public Relations dla samorządów.
---