Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Targi e-komunikacyjne

INTERTELECOM 2008 - spotkanie branży ICT


W dniach 8-10 kwietnia 2008 roku odbędą się w Łodzi XIX Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM. To największa i najważniejsza impreza targowa branży ICT w Europie Centralnej. Mimo zaawansowanych technologii umożliwiających komunikowanie na odległość, nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu biznesowego. Tak komplementarnym i aktywnym spotkaniom face-to-face partnerów najbardziej sprzyja udział w targach. Przy okazji warto też podpatrzeć najnowsze pomysły konkurencji.

INTERTELECOM to targi nietypowe: uczestniczą w nich specjaliści, którzy nie tylko posiadają wiedzę i doświadczenie, ale są również branżowymi pasjonatami.

Obrazek "http://www.mtl.lodz.pl/public/web/img/common/logo.gif" nie może zostać wyświetlony, ponieważ zawiera błędy.

Fenomen imprezy kryje się w tym, że jest ona spotkaniem ekspertów z sektora elektronicznych technologii komunikacyjnych (pierwszy dzień jest zarezerwowany tylko dla profesjonalistów), a jednocześnie stanowi atrakcyjną arenę prezentacji usług i produktów dla klientów indywidualnych.

Od ISDN do GPS

Wśród wystawców – oczywiście obok wyjątkowo silnej polskiej reprezentacji - są firmy z całej Europy, a także z USA i Azji. Oprócz operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych ofertę przedstawią między innymi: agencje zajmujące się usługami mobilnymi, dostawcy kontentu, eksperci od Web 2.0, dystrybutorzy telewizji interaktywnej i cyfrowej IPTV, oraz twórcy zaawansowanych sieci informatycznych. Pojawią się specjaliści od systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ERP/MRP II), treścią witryn internetowych, czy relacjami z klientami (CRM). Nie zabraknie firm z sektora komunikacji przewodowej (ISDN, DSL, ADSL) i bezprzewodowej (Wi-Fi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS) oraz tych, które specjalizują się w telefonii VoIP. Obecni będą również dostawcy multimedialnych systemów konferencyjnych oraz firmy przygotowujące systemy nawigacji samochodowej i odbiorniki GPS.

Dzień Multimediów

Nowoczesne targi nie mogą ograniczać się do samego wystawiennictwa. Dlatego organizatorzy przygotowali osobny program wydarzeń towarzyszących, w ramach którego odbędą się liczne panele dyskusyjne oraz seminaria. Jednym z ważniejszych punktów będzie Dzień Multimediów (sobota, 9 kwietnia).
Wezmą w nim udział operatorzy telekomunikacyjni, przedstawiciele stacji telewizyjnych oraz internetowych portali i wortali, a także wydawcy prasy i reprezentanci stacji radiowych. Omówione zostaną między innymi perspektywy rozwoju rynku multimedialnego w Polsce: kto będzie odgrywał na nim najważniejszą rolę, czy telewizja przez ADSL jest nową konkurencją dla sieci kablowych i satelitarnych, przed jakimi szansami i wyzwaniami stoi telewizja interaktywna? Nie zabraknie dyskusji o budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uczestnicy panelu opowiedzą, jak skutecznie usuwać bariery w dostępie do nowoczesnych technologii, a także jakie narzędzia umożliwiają dostęp do Internetu na terenach niezurbanizowanych. Kolejna dyskusja będzie zogniskowana wokół telefonii komórkowej: czy jest jeszcze w Polsce miejsce na kolejnych operatorów? Ostatni panel poświęcony będzie sposobom optymalizacji sieci internetowych. Specjaliści opowiedzą, jak budować, a później skutecznie i efektywnie zarządzać sieciami (zarówno tradycyjnymi, jak i bezprzewodowymi), aby spełniały indywidualne potrzeby.

Program nie jest jeszcze ostatecznie zamknięty; organizatorzy INTERTELECOM zapraszają do współpracy kadrę zarządzającą z sektora nowych technologii oraz osoby odpowiedzialne w firmach za działania marketingowe i PR.


Rozwiązania ICT dla administracji publicznej


Zapowiadana edycja targów wyróżnia się jeszcze jednym wydarzeniem: konferencją o rozwiązaniach ICT dla administracji publicznej (niedziela, 10 kwietnia). Organizatorzy kładą nacisk nie tylko na oprogramowanie biurowe, ale przede wszystkim na rozwiązania ułatwiające zarządzanie urzędem, komunikację między służbami, czy też kontakt z mieszkańcami i załatwianie przez nich spraw urzędowych. Rozwiązania ICT to także projekty typu: eGovernment, e-zdrowie, systemy informacji przestrzennej, czy biuletyny informacji publicznej. Planowane jest przedstawienie rządowych programów, m.in. Planu Informatyzacji Państwa oraz rozwiązań dla policji, straży, pogotowia mających na celu wspomaganie systemu zarządzania kryzysowego. Osobna część dnia będzie poświęcona możliwościom pozyskania środków unijnych na realizację projektów ICT. Omówione zostaną także case studies (projekty związane z budowaniem społeczeństwa informacyjnego w samorządach, strategie informatyzacji oraz rozwiązania wdrażane przez poszczególne samorządy). Do udziału w forum zapraszani są przedstawiciele gmin, powiatów, województw oraz ich stowarzyszeń, a także reprezentanci służb publicznych.

Sukces ostatniej edycji


W zeszłorocznej edycji uczestniczyło ponad 170 firm, akredytowało się blisko 100 dziennikarzy ogólnopolskich i branżowych mediów offline i online’owych. Firmy, które kierują ofertę do indywidualnych użytkowników zaawansowanych technologii, na pewno nie zawiodą się. Dodatkowe informacje, szczegółowy program oraz dokumenty zgłoszeniowe na INTERTELECOM’08 do pobrania: www.mtl.lodz.pl/intertelecom.

---