Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Telewizja mobilna i reklamy telewizyjne

Użytkownicy telewizji mobilnej

Reakcje klientów na pierwsze na świecie próby spersonalizowanych reklam telewizji mobilnej dowiodły ich skuteczności. Próby przeprowadzone zostały przez firmę Ericsson oraz Norweską Korporacją Nadawców (NRK). Wyniki trzymiesięcznych testów, przetworzone przez firmę M:Metrics, wskazują, że średni wskaźnik skuteczności reklamy, tzw. Click-Through Rate, osiągnął zadziwiający poziom 13%.

Spersonalizowana telewizja mobilna i reklamy telewizyjne firmy Ericsson i NRK zdobywają popularność.


Średni czas oglądalności użytkownika telewizji mobilnej podwoił się – do siedmiu minut na sesję - kiedy użytkownicy korzystali z interaktywności, spersonalizowanej reklamy.

Próby wykazały także, że takie zachowania są powtarzalne, gdyż wartości dotyczące wskaźnika Click-Through i czasu trwania sesji były stałe przez cały czas trwania próby. Prawie połowa użytkowników mieściła się w przedziale wiekowym od 30 do 44 lat, a następna pod względem wielkości grupa była w przedziale od 18 do 29 lat. Uczestnicy, podczas rozpoczęcia testów, najczęściej wskazywali rozrywkę i muzykę jako główne zainteresowania.

Zastosowane reklamy interaktywne były spersonalizowane w celu zapewnienia związku z indywidualnymi użytkownikami. Zostały one także dostosowane do wieku użytkowników, ich płci, lokalizacji i zainteresowań. Użyto różne formaty reklam np. video, banery, teksty przewijane, etc.

Gunnar Garfors, Dyrektor ds. Rozwoju w NRK, powiedział:

 
„Naszym celem jest dostarczenie treści, które zainteresują różne grupy docelowe. Ta sama zasada dotyczy reklam. Nowe funkcjonalności, takie jak szybkie przełączanie pomiędzy kanałami telewizyjnymi i radiowymi sprawiają, że treści reklamy i usługi spełniają zapotrzebowania użytkowników”.

Kurt Sillén, Vice Prezes Ericsson Mobility World, powiedział:

 
"Nasze testy kładą podwaliny pod reklamę w telewizji mobilnej. Dla nadawców i operatorów stosowanie telewizji mobilnej oznacza zwiększony ruch oraz nowe wpływy z reklam. Otwiera ona także możliwości zastosowania nowych formatów reklam, zwiększenia ilości grup docelowych, tworzenia programów lojalnościowych, dostarczając jednocześnie nowych wrażeń użytkownikom końcowym”.

Paul Goode, Vice Prezes w M:Metrics, powiedział:

 
"Badania prowadzone przez M:Metrics wykazały, że to ceny są głównym czynnikiem odstraszającym od telewizji mobilnej. Jednocześnie ponad 41% użytkowników zaakceptowałoby usługi dotowane z reklam. Wyniki badań potwierdzają gotowość widzów na przyjęcie reklam. Jest to doskonała wiadomość, świadcząca o potencjale i możliwościach wzrostu wśród widowni telewizji mobilnej”.

Testy rozpoczęły się w Norwegi w grudniu 2006 roku. Ochotnicy mogą uzyskać dostęp do trzech kanałów telewizyjnych i czterech radiowych NRK. Klienci mogą używać swoich aparatów komórkowych do interakcji, poprzez głosowanie, czat oraz dodawanie treści poprzez przesyłanie zdjęć i klipów video.Próby prowadzone są poprzez istniejącą infrastrukturę sieci komórkowej z wykorzystaniem obecnie dostępnych na rynku aparatów komórkowych.
---