Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Uczniowski egzamin z mediacji

Rozwiązywanie sporów

Zakończyła się pierwsza edycja Mediatorro 2008, konkursu dla warszawskich gimnazjalistów i licealistów. Projekt promuje wśród młodzieży ideę mediacji. Konkurs Mediatorro powstał w oparciu o doświadczenia projektów edukacyjnych w gimnazjach i liceach prowadzonych przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród warszawskiej młodzieży mediacji i edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej.

Inicjatywa zachęca młodzież do twórczego i aktywnego myślenia o polubownym rozwiązywaniu sporów.

Ogłoszenie zwycięzców Mediatorro 2008 nastąpi w środę 25 marca br. o godzinie 17.30 podczas uroczystego wręczenia nagród w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN przy ul. Jezuickiej 4 w Warszawie, w Sali Klubowej (parter).

Konkurs Mediatorro 2008 dzielił się na dwie kategorie wiekowe: dla gimnazjalistów i licealistów. Uczestnicy nadsyłali prace, w których opisywali fikcyjne konflikty i metody ich polubownego rozwiązywania. Organizatorzy zachęcali także młodzież do samodzielnego poszukiwania metod rozwiązywania konfliktów zaczerpniętych z najgłośniejszych filmów sciene-fiction (np. Luke’a Skywalker’a i jego ojca Darth Vader’a). Dzięki temu, konkurs spotkał się z większym zainteresowaniem i lepiej został przyjęty przez młodzież. Stowarzyszenie planuje kontynuację projektu w przyszłości.

Kapituła Konkursowa przyznała: w kategorii wiekowej dla uczniów gimnazjum 2 nagrody za pierwsze i drugie miejsce oraz jedno wyróżnienie, a w kategorii wiekowej dla uczniów liceum 2 nagrody za pierwsze i drugie miejsce oraz dwie nagrody  ex aequo  za III miejsce.

W pracach Kapituły brali udział: Witold Klaus, Joanna Kubiak, Cezary Ciszewski i Marek Raczkowski

Podczas wręczenia nagród zostanie wyłoniona także szkoła, która zwyciężyła w kategorii ilości nadesłanych prac konkursowych. Nauczyciele z tej placówki będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach mediacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Nagrody dla zwycięzców ufundowała Szkoła Języków Obcych Empik School. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także nagrody-niespodzianki w postaci zaproszeń na warsztaty filmowe zapewnionych przez Partnera Konkursu – organizatora projektu Miasto w Komie oraz upominki od Patrona Medialnego Konkursu – Gadu-Gadu.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Prezydent M. St. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, a patronat medialny pełnią firma Gadu-Gadu i serwis Nauka.pl.

„Uczniowie są zainteresowani tematem mediacji i mają do tego tematu twórcze podejście. Nadesłane prace są różnorodne pod względem formy – od krótkiego scenariusza filmowego, przez wierszowaną farsę, aż po komiks, czy słuchowisko. Jednak brakuje im wiedzy na temat mediacji i innych, polubownych form rozwiązywania konfliktów. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia, dlatego zamierzamy organizować kolejne edycje konkursu, a w przyszłości rozszerzyć jego zasięg” – mówi dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
---

Informacje o Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej

http://www.interwencjaprawna.pl
Celem Stowarzyszenia jest pomoc prawna i społeczna osobom dyskryminowanym i zagrożonym marginalizacją. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo prawne oraz dąży do reprezentowania klientów przed organami państwowymi. Zmierza także do zmian systemowych w prawie i polityce społecznej, np. poprzez udział w konferencjach, konsultację aktów prawnych, komentowanie przepisów prawa, sporządzanie ekspertyz i opinii. Prowadzi również działalność informacyjną i badawczą.

W Stowarzyszeniu działa grupa mediatorów sądowych, którzy oprócz prowadzenia mediacji, stawiają sobie za cel propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej wśród różnych grup społecznych i zawodowych. Od 2007 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej prowadzi programy, współfinansowane ze środków Urzędu miasta stołecznego Warszawy, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Szkoła radzenia obie z konfliktem”. Mają one na celu wdrażanie w szkołach systemu bezpieczeństwa opartego na mediacji rówieśniczej.