Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Vat na samochody

VAT od samochodów po nowemu, czyli po staremu

Komisja Europejska wyraziła zgodę na propozycję Ministra Finansów czasowego ograniczenie możliwości odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców oznacza to, że wraca stare – czyli z jednej strony likwidacja kratek, a z drugiej brak możliwości pełnego odliczania podatku VAT. - Na tym jednak zmiany się nie kończą

 

Od nowego roku nie będzie można odliczyć VAT od paliwa wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

EDIT: Rząd utrzymał we wtorek prawo do odliczenia VAT od aut z kratką. Rada Ministrów nie zgodziła się na propozycje resortu finansów, by na trzy lata zawiesić prawo do odliczenia VAT od paliwa do takich samochodów

Jeśli do tego dołożymy planowaną podwyżkę opłaty paliwowej okaże się, że w przyszłym roku możemy się spodziewać wzrostu wydatków na paliwo do firmowych samochodów o ok. 25 proc. – ostrzega ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Adam Ambrozik.

Według Konfederacji, sytuacja jest o tyle niezrozumiała, że Ministerstwo Finansów dąży do wprowadzenia przepisów, które ETS uznał za niezgodne z prawem Unijnym. Przepisy naruszałyby, też jedną z fundamentalnych zasad podatku VAT tj. zasadę neutralności. Podstawą realizacji zasady neutralności w konstrukcji VAT jest prawo podatnika do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług na potrzeby prowadzenia działalności opodatkowanej (prawo do odliczenia).

Częste zmiany zasad opodatkowania samochodów wywołują nierynkowe zachowania się kupujących, negatywnie wpływają na branżę motoryzacyjną i nabywców – przedsiębiorców.

Po samochody z tzw. kratką ustawiają się dziś kolejki i właściwie trudno jest znaleźć odpowiadający model – przedsiębiorcy są zmuszeni „brać co się trafia”. Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, można się spodziewać, że sprzedaż samochodów służbowych gwałtownie spadnie. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, które szczególnie dotyka branże motoryzacyjną, takie sztuczne wahania popytu odbiją się niekorzystnie na kondycji branży motoryzacyjnej.

KPP stanowczo opowiada się za wprowadzeniem systemowych i trwałych zmian opodatkowania samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej. - Szanując fundamentalne zasady systemu podatku VAT, również opodatkowanie samochodów tym podatkiem nie powinno obciążać przedsiębiorców – mówi Adam Ambrozik.

Obecnie przez przedsiębiorców kupowanych jest około 140 tys. nowych samochodów osobowych rocznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Przy wprowadzeniu pełnego odliczenia podatku VAT do dyspozycji przedsiębiorców pozostałoby około 800 mln zł rocznie. Według Raportu PZPM z marca 2009 r., którego merytorycznym patronem była KPP, spowodowałoby to, co najmniej około 15 proc. wzrost sprzedaży samochodów. Podatek zawarty w paliwie wykorzystywany do zasilenia tych pojazdów przyniósłby do budżetu około 220 mln zł dodatkowych wpływów. Ponadto po około 3 latach ze sprzedaży tych samochodów przez przedsiębiorców do budżetu państwa wpłynęłoby około 180 mln zł z podatku VAT. - Tylko z tych dwóch pozycji budżet państwa zyskałby około 400 mln zł. dodatkowych wpływów. Pozostałe uzyskane kwoty w dużym stopniu mogłyby być przeznaczone przez przedsiębiorców na inwestycje. Oznacza to, że możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów może być opłacalna zarówno dla przedsiębiorców jak i dla budżetu państwa – uważa Adam Ambrozik.