Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

e-Learning Czat

e-Learning - zapis czata

który odbył się na Wirtualnej Polsce z okazji Dzień e-maila  - Święta Internautów.

Spotkanie odbyło się: 2006-11-24 o godzinie 12:00.

 Moderator: Rozmawiamy o e-learningu a naszymi ekspertami są:

Joanna Kośmińska i Jarosław Checiński.


luka: Co to jest e-learning?

~FANrajstop: NAUKA Z INTERNETU

    J_Kosminska_J_Checinski: E-learning jest to nowoczesny sposób przekazywania wiedzy. Stosowany jest z wykoryzstaniem Internetu, intranetu, extranetu, również z wykorzystaniem nagrań audio i wideo. To pozwala nam na przeprowadzenie kursu i szkolenia, a nawet i studiów bez osobistej obecności na sali wykładowej.

umma: Jakie są podstawowe elementy technologii e-learningowej?

    J_Kosminska_J_Checinski: Dzielimy podstawowe elementy technologii na synchroniczne i asynchroniczne. Do synchronicznej zaliczamy czat i telefon. Do asynchronicznych komunikację e-mailową, forum dyskusyjne oraz FAQ.

~linda: Na jakiej zasadzie to działa?

    J_Kosminska_J_Checinski: Polega to na tym, że wszystkie zajęcia mają formę kursów internetowych. Student, kursant, który ma ochotę w nich uczestniczyć dostaje od nas dostęp do platformy zdalnego nauczania i wykonuje wspólnie z innymi osobami z grupy, bądź sam zadania, które są zlecane przez osobę prowadzącą kurs.
    Nauczyciel następnie kontroluje te zadania, sprawdza je pod względem merytorycznym, wyjaśnia również zagadnienia, pomaga studentom w czasie całego trwania kursu. Natomiast ostatecznie egzamin zaliczający kurs odbywa się już na terenie uczelni.

kibol: Kto jest głównym odbiorcą technologii e-learningowej?

    J_Kosminska_J_Checinski: Głównych odbiorców technologii e-learningowej możemy podzielić na dwie grupy: pierwszą grupę stanowią uczestnicy studiów wyższych, są to przede wszystkim osoby od 20 do 40 lat, pracujące, jak na razie dominują tu mieszkańcy Polski, ale musimy zaznaczyć, że z roku na rok przybywa Polaków mieszkających za granicą.
    Druga grupa to uczestnicy szkoleń i kursów on-line, są to przede wszystkim firmy z sektora IT, oraz odbiorcy indywidualni, czyli osoby o profilu 25-50 lat, mające rodziny i pracujące na samodzielnych stanowiskach.


Deady: Witam. W Nowym Sączu już jest taka metoda wprowadzona od dawna. Nauki angielskiego bodajże. Czy w innych uniwersytetach też planowane są takie kierunki?

    J_Kosminska_J_Checinski: U nas nauka angielskiego jest tylko i wyłącznie jako przedmiot, która też się odbywa drogą e-learningową. Jako kierunek studiów nie planujemy na razie wprowadzać filologii angielskiej.

~agnieszka@r: Od kiedy będzie to stosowane i gdzie można zasięgnąć rzetelnych informacji na temat tego niestandardowego, a zarazem jakże praktycznego i nowoczesnego rodzaju studiowania?

    J_Kosminska_J_Checinski: Nasze studia trwają od 2002 roku, na dzień dzisiejszy prowadzimy je na czterech kierunkach, ale już zimą 2007 roku będzie kolejny kierunek. Wszystkich informacji dotyczących naszych studiów udzielamy na stronie internetowej www.puw.edu.pl i pod numerem infolinii 0-801 080 888.
    
~jurek_1: Nie uważacie państwo, że technologia e-learningowa jest jeszcze w fazie rozwoju i osoby biorące udział w takim programie nie otrzymają właściwego wykształcenia?

Deady: Czy dochodzą do Państwa informacje, iż po ukończeniu takiego "kursu", najczęściej pracodawcy patrzą sceptycznie na uzyskany certyfikat, świadectwo, dyplom ukończenia. Jak można tę formę uzasadnić danemu pracodawcy, iż nie jest gorsza od tej powszechnie uznanej?

    J_Kosminska_J_Checinski: Wiedza, którą przekazują nam m.in. portale związane z poszukiwaniem pracy, np. pracuj pl jest taka, że pracodawca bardzo chwali sobie osoby, które kończą studia i kursy tą metodą, a to dlatego, że tą metodą mogą nie tylko zdobywać wiedzę na swoim kierunku studiów, osoby które studiują jednocześnie dokształcają się poprzez kursy i w oczach pracodawcy taka osoba jest odbierana bardzo pozytywnie, a to ze względu na to, że większość osób w trakcie nauki również pracuje, a więc ma już nabyte doświadczenie.

maga: Czy PUW udostępnia materiały dydaktyczne i podręczniki?

    J_Kosminska_J_Checinski: Oczywiście, że tak. PUW udostępnia swoim kursantom, swoim studentom materiały i podręczniki. Wszystko to jest dostępne na platformie zdalnego nauczania, do której studenci otrzymują dostęp przy zapisywaniu się na studia.

~pampalini: Jestem pracodawcą i moim zdaniem nie można uzasadnić, że jest lepsza i nigdy nie zatrudnię takiej osoby, która nie wystawia nosa poza komputer.

    J_Kosminska_J_Checinski: Wśród naszych kursantów i studentów mamy wielu pracodawców, którzy do momentu rozpoczęcia nauki tą metodą mieli podobne zastrzeżenia, co pan, który o to pyta. A dziś te osoby bardzo chętnie zatrudniają absolwentów uczelni e-learningowych.
    
sawa: Jak długo trwają kursy?

    J_Kosminska_J_Checinski: Kursy trwają w zależności od rodzaju i tematyki, od 3 do 16 tygodni.

monika76512: Czy studenci PUW-u mają takie same prawa jak studenci innych uczelni?

    J_Kosminska_J_Checinski: Tak, dokładnie. Dyplom ukończenia Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego ma takie same prawa jak dyplom uniwersytetu jak innej uczelni niepublicznej. Studenci PUW-u mogą ubiegać się o stypendia i zapomogi. Studenci nasi otrzymują indeksy i legitymacje studenckie.

cudny: Jaki dyplom otrzymują studenci PUW-u?

    J_Kosminska_J_Checinski: Studenci otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, na którym nie ma adnotacji, że studia zostały ukończone drogą e-learningową.

elon: Jakie kierunki można studiować na PUW-ie?

    J_Kosminska_J_Checinski: Obecnie prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Marketing, i Informatyka. Pierwszego stopnia na kierunku Politologia, pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. A od stycznia 2007 roku rozpoczynamy studia na kierunku Pedagogika, uzupełniające magisterskie.

kawa: Czy oprócz studiów, PUW oferuje inne formy kształcenia?

igla: Z jakich dziedzin oferowane są kursy?

    J_Kosminska_J_Checinski: Tak, oprócz studiów mamy w swojej ofercie ok. 200 kursów z różnych dziedzin, m.in. politologia, czyli z polityki, z zakresu psychologii, z zakresu informatyki, i zarządzania marketingu.
    
Deady: Jak taki absolwent postrzegany jest w Unii? I kolejne pytanie: jakie są przybliżone stawki kursów?

    J_Kosminska_J_Checinski: Studenci i absolwenci naszej uczelni są bardzo pozytywnie postrzegani na rynkach pracy w krajach UE, świadczy o tym fakt, że wielu Polaków przebywających za granicą decyduje się podjąć studia na naszej uczelni. Również należy zaznaczyć, że w innych krajach e-learning jest już bardzo rozwiniętą metodą nauczania i ma już swoją ugruntowaną pozycję na rynku.
    Jeżeli chodzi o uznawalność dyplomów, czyli nostryfikację, to wszystko odbywa się tak samo jak innych polskich uczelni, czyli na podstawie umów międzynarodowych, które zawiera nie uczelnia a państwo.


~jurek_1: Ile kosztuje przykładowy kurs??

    J_Kosminska_J_Checinski: Średnia cena kursu jest to w tej chwili 150-160 zł.

kutwa: Czy PUW może tworzyć szkolenia i kursy dla innych uczelni wyższych i firm?

    J_Kosminska_J_Checinski: Oczywiście. W naszej ofercie posiadamy możliwość tworzenia i przeprowadzania kursów i szkoleń dla innych uczelni wyższych oraz firm. Oferujemy również bardzo bogaty zasób gotowych już kursów, z dziedzin takich jak zarządzanie i marketing, informatyka, politologia, pielęgniarstwo, psychologia.

buba: Czy osoby przebywające poza granicami Polski mogą studiować na PUW-ie?

    J_Kosminska_J_Checinski: Oczywiście, osoby przebywające poza granicami kraju mogą studiować poprzez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, specjalnie dla nich uruchomiliśmy możliwość rekrutacji za pomocą poczty i Internetu.
    W Londynie, ze względu na to, że mamy tam największą ilość studentów polskich, którzy przebywają za granicą, od stycznia przyszłego roku otwieramy tam punkt informacyjno-rekrutacyjny. Punkty takie też otworzymy w Manchesterze, w Dublinie, w Cork, i w Edynburgu.

    
leptoptelis: A jakie są specjalizacje na informatyce chodzi mi o studia drugiego stopnia?

    J_Kosminska_J_Checinski: Pierwsza specjalizacja to sieci komputerowe, a druga specjalizacja to technologie programowania.

pik: Czy czas pracy na platformie PUW-u jest ściśle określony?

    J_Kosminska_J_Checinski: Nie. To jest właśnie to, co nas wyróżnia od innych uczelni e-learningowych. Nie wyznaczamy godzin, w których student ma się zalogować, tzw. system a-synchroniczny. Student loguje się w momencie, kiedy ma czas i ochotę. Długość czasu spędzania na platformie również nie jest narzucana przez nas, to wszystko zależy od przyswajalności wiedzy studentów.

~Luzak: A skąd macie kadrę wykładowców?

    J_Kosminska_J_Checinski: Kadra wykładowców to m.in. wykładowcy Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytet Warszawski i SGH Warszawa. To są absolwenci tych uczelni, osoby, które współpracują z tymi uczelniami i oni u nas prowadzą zajęcia.

~gunia: Czy macie w planach rozszerzenie kierunków na PUW-ie?

    J_Kosminska_J_Checinski: Tak. Właśnie od stycznia ruszy nowy kierunek Pedagogika, jako studia uzupełniające magisterskie. I prowadzimy ankietę wśród naszych studentów, jaki chcieliby mieć nowy kierunek oferowany przez naszą uczelnię. Mogą wybierać pomiędzy prawem, socjologią, psychologią, pedagogiką I stopnia, czyli licencjacką.
    
qark: Na czym polega nauka na PUW-ie?

    J_Kosminska_J_Checinski: Nauka na PUW-ie polega na logowaniu się na platformie i uczestniczeniu w zajęciach, studenci muszą wykonywać grupowo lub indywidualnie zadania, które zostają zlecone przez osobę prowadzącą, mają dostęp do interaktywnych ćwiczeń dzięki którym mogą skontrolować swoją wiedzę przed egzaminem.

~magda_anglia_18: Mam pytanie? Czy po skończeniu collegu w Anglii, mam jakiekolwiek szanse dostać się na studia w Polsce?

    J_Kosminska_J_Checinski: Dana osoba musi zgłosić się do Kuratorium Oświaty w Polsce. Kuratorium wyjaśni zasady nostryfikacji świadectwa. Jeżeli świadectwo będzie nostryfikowane, to nie ma żadnych przeciwwskazań, może wybrać kierunek który chce. Jeżeli nie może przyjechać do Polski, do Kuratorium Oświaty, to powinna udać się do ambasady Polski w danym państwie.

golo: Jakie są zalety e-learningu?

    J_Kosminska_J_Checinski: Zalet e-learningu jest sporo, przede wszystkim jest to oszczędność czasu i kosztów, ponieważ kursant nie musi przyjeżdżać do siedziby uczelni, a więc nie ponosi kosztów związanych z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. W przypadku e-learningu nie istnieją również bariery geograficzne, czego najlepszym przykładem są nasi studenci z Korei, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Singapuru.
    W przypadku firm ogromną zaletą e-learningu jest brak dezorganizacji pracy, ponieważ nie muszą opuszczać miejsca pracy podczas szkolenia. E-learning umożliwia również przeszkolenie w jednym czasie dużych grup pracowników. A dla pracodawcy bardzo ważna jest możliwość kontroli i monitoringu postępów nauczania swoich pracowników.
    Istotna jest również ciągła możliwość udoskonalania programu szkoleniowego, ponieważ każdy kurs może być dowolnie modyfikowany w zależności od tempa i potrzeb firmy.

    
~notforU: A jak się odbywają egzaminy sprawdzające w e-learningu?:>

    J_Kosminska_J_Checinski: Student musi przyjechać do uczelni, zdać egzamin w formie pisemnej lub ustnej przed wykładowcą. Raz na pół roku. Z każdego przedmiotu student musi zdać w sesji egzaminacyjnej egzamin przed komisją. Termin egzaminu ograniczony jest do dwóch weekendów, tak żeby maksymalnie ograniczyć koszty ponoszone przez studentów.

karol: Jakie jest zainteresowanie e-learningiem?

    J_Kosminska_J_Checinski: Zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe.2004/2005 na nasze studia zapisało się 450 osób, a w tym roku jest to już liczba podwojona.

Deady: Przyjechać do uczelni, więc jak się to ma do studenta z Azerbejdżanu? Skoro Państwo przedstawiliście - iż granice geograficzne są nieistotne?

    J_Kosminska_J_Checinski: Studenci tacy przyjeżdżają też w sesji na egzaminy. Z racji, że jest to raz czy dwa razy w semestrze nie stanowi to dla nich problemu. PUW ma udział w projekcie elektronicznego uwierzytelniania e-learningu, ten system ma na celu stworzenie takiego systemu sprawdzania danych studenta, czy to jest on, czy nie on przy komputerze, żeby mógł zdawać egzaminy we własnym pokoju, przed własnym komputerem. W projekcie tym uczestniczy 6 uczelni z UE z poza Polski, oraz nasza, czyli Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.

~magda_anglia_18: Czy taka placówka znajduje się w Poznaniu?

    J_Kosminska_J_Checinski: Nasza siedziba jest w Łodzi, a wszystkie formalności są prowadzone z kursantami, studentami przez Internet, dlatego nie otwieramy placówek w innych miastach Polski.
    
Moderator: Dziękujemy za udział w czacie.

    J_Kosminska_J_Checinski: Wszystkich zainteresowanych i chcących zobaczyć jak wygląda w praktyce e-learning zapraszamy na naszą stronę internetową www.puw.edu.pl Dziękujemy bardzo.

Moderowała: Małgorzata Skrobecka