Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Programowanie


Bazy Danych - MySQL

 Czym jest baza danych? Jak możemy je podzielić?

BAZA DANYCH - to każdy zbiór usystematyzowanych informacji przechowywanych przez użytkownika. 

BAZY DANYCH - STANDARDY PROGRAMOWANIA

Czytaj więcej...

BasicAJAX - stare technologie w nowym wydaniu

BasicAJAX

Słowem wstępu!

Sam termin AJAX jest młody, chociaż technologia (a dokładniej zbiór technlogii) nie jest taką nowością.

Czytaj więcej...

CMS co to jest?

CMS - NOWY STANDARD

- system zarządzania treścią [ang. Content Managment System] to program przeznaczony do tworzenia i prowadzenia serwisu WWW.

Dzięki CMS-owi umieszczanie i zarządzanie zawartością serwisu jest łatwe i wygodne.

Czytaj więcej...

Imagine Cup - Teraz Polska

Zarób 120 000 $ ?!

Imagine Cup jest międzynarodowym konkursem technologicznym dlastudentów organizowanym przez firmę Microsoft. Tegoroczna, czwarta jużedycja konkursu zgromadziła dużą liczbę około 100 tysięcyuczestników z ponad 170 państw.

Czytaj więcej...

CSS - czym jest?

Angielski termin STYLE (styl)

- używany jest w edytorstwie na oznaczenie reguł dotyczących formy publikacji.

Reguły takie mogą mieć bardzo różny zakres i dotyczyć zarówno słownictwa, szczegółów redagowania tekstów jak i kompozycji publikacji. Obok ogólnych "podręczników stylu", własnymi regułami posługują się konkretni wydawcy, środowiska czy firmy. Istnieją zarówno ogólne, jak i narodowe tradycje typograficzne (np. użycia cudzysłowów), a także normy branżowe czy nawet państwowe.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. HTML - znane pojęcie... ?