Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Pear programowanie

Pear -  System dystrybucji rozszerzeń dla PHP.

PEAR to biblioteka dobrze znanych, lubianych i udokumentowanych kodów PHP, które zostały dokładnie sprawdzone przez wielu programistów  - specjalistów, a co ważne - można je pobrać bezpłatnie. Projekt PEAR rozpoczął się w 1999 roku po narodzinach PHP. Inicjatywa kierowana jest przez społeczność programistów zrzeszonych wokół php.net

PEAR i PHP

... i ukierunkowana na kreacje kodu typu Open Source usprawniającego PHP.

Extension and Application Repository http://www.php.net/

- jest Frameworkowym (*1) systemem dystrybucji rozszerzeń dla języka PHP.

Zapoczątkowany w 1999 roku przez Stiga S. Bakkena do którego stopniowo dołączyło wiele osób, tworzących społeczność zarządzającą projektem.

Głównymi założeniami tego projektu jest dostarczenie programistom PHP kolekcji open sourcowych rozszerzeń i prostego systemu ich dystrybucji w postaci pakietów. W przeszłości zaliczało się do tego również PECL, które jednak od 2003 roku jest samodzielnym projektem.

PECL /ang. the PHP Extension Code Library/ PECL są rozszerzeniami PHP. Łącznie PEAR i PECL daje doskonałe wyniki i czyni PHP bardziej "otwartym", co umożliwia rozwój języka PHP i otwartość dla większej rzeczy osób.

Dystrybucje PEAR

Na PEAR składa się wiele małych dystrybucji - pakietów, zawierają: kod źródłowy, binaria - specyficzne dla danego środowiska. Każdy z pakietów jest osobnym projektem, prowadzonym przez daną grupę programistów, posiada własną dokumentację i zdefiniowane zależności między nim a innymi pakietami. Projekt PEAR charakteryzuje się drzewiastym układem , w którym nazwy kategorii są jednocześnie nazwą pakietu, np. HTML_Javascript jest pakietem, znajdującym się w kategorii HTML, wspomagającą tworzenie prostych skryptów w JavaScripcie.

Wszystkie pakiety są wysyłane i utrzymywane na serwerze pear.php.net, na którym można je przeglądać, na serwerze jest też centrum zarządzania użytkownikami, pakietami - ich wersjami i wydaniami.

Paczkiety udostępniane są w postaci archiwów tar, spakowanych gzipem. Zawierają plik XML-owy z opisem zawartości i zależności.

Występuje też prosty sposób na automatyczne instalowanie paczek poprzez skrypt: $pear install Event_Dispatcher - polecenie to ściągnie i dokona próby instalacji pakietu Event_Dispatcher w naszym systemie.

Dzięki pakietom programiści pracujacy nad nowymi "projektami" mogą bardziej skupić się na ich funkcjonalności - zamiast marnować czas na zmaganie się z niepotrzebnymi problemami ogólnymi. PEAR jest też zbiorem reguł określających - w jaki sposób powinien być pisany kod źródłowy. Reguły tworzenia kodu PEAR są w zasadzie kierowane do modułów dokładanych do archiwum PEAR, jednak działają bardzo dobrze z PHP !

Główne Kategorie w PEAR:

* Authentication - uwierzytelnianie
* Benchmarking - testy wydajnościowe
* Caching - zarządzanie pamięcią podręczną
* Configuration - pliki konfiguracyjne
* Console - operacje na konsoli
* Database - operacje na bazach danych
* Date and time - data i czas
* Encryption - szyfrowanie
* Event - zarządzanie zdarzeniami
* File Formats - operacje na plikach (kompresja, archiwizowanie, etc.)
* File System - operacje na plikach (szukanie, usuwanie, etc.)
* Gtk Components(2) - moduły do obsługi GTK+
* HTML - parsowanie, generowanie HTML-u
* HTTP - obsługa protokołu HTTP
* Images - operacje na grafice
* Internationalization - komponenty, związane z wielojęzycznością (tłumaczenie, kodowanie etc) * Logging - logowanie zdarzeń
* Mail - obsługa protokołów związanych z pocztą
* Math - operacje matematyczne
* Networking - komponenty, związane z siecią
* Numbers - komponenty, związane z zamianą liczb na słowa
* PEAR - komponenty, związane z PEAR (obsługa błędów, aktualizacje, etc.)
* PHP - komponenty, związane z parsowaniem kodu PHP
* Processing - przetwarzanie tekstu
* Science - komponenty, związane z nauką
* Semantic Web - komponenty, związane z Semantic Web
* Streams - operacje na strumieniach
* Structures - operacje na strukturach danych
* System - operacje na systemie operacyjnym
* Structures - operacje na strukturach danych
* Text - operacje tekstowe
* Tools and Utilities - różne narzędzia
* Validate - sprawdzanie poprawności
* Web Services - usługi sieciowe (Amazon.com, eBay, etc.)
* XML - operacje na XML-u
---

(*1) Framework
- rama projektowa, szkielet działania aplikacji. W programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej aplikacji. Z reguły na framework składają się programy wspomagające, biblioteki kodu źródłowego i inne podobne narzędzia. Framework zapewnia schemat i podstawowe mechanizmy, może być wypełniany właściwą treścią programu, a także dodatkowe moduły wspomagające np. funkcje rysujące podstawowe figury geometryczne, tekst, wczytywanie tekstur z różnych formatów plików, itp.
---
PODRĘCZNIK PEAR
PODRĘCZNIK PHP
XML WPROWADZENIE
HTML 
DLA WEB MASTERÓW
CMS BLOG 
KATALOG - dodaj stronę 
STANDARD HTML - WPROWADZENIE