Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Świat według Oracle

Co słychac w firmie Oracle?

Kiedyś serwisy informacyjne częściej informowały nas o amerykańskim potentacie... Teraz jakby mniej. Dlatego poniżej najistotniejsze wiadomości o działaniach i wynikach firmy! 

System Poszukiwawczy Policji będzie tworzony w technologii Oracle
W październiku 2006 - Oracle Polska informowała, o podpisaniu kontraktu z Komendą Główną Policji na stworzenie systemu informatycznego, który skonsoliduje zapytania kierowane do systemów informatycznych - zarówno tych działających w Policji, jak i wielu zewnętrznych.
 
System Poszukiwawczy Policji (SPP)
 
zastąpi wiele interfejsów służących dotąd do poszukiwania konkretnych danych w różnych aplikacjach, jako centralny punkt dostępu i centralna wyszukiwarka.

Podstawowe obszary informacji, które będzie obsługiwał SPP, to dane o osobach i pojazdach. Pytania zadawane w SPP będą dalej kierowane do takich aplikacji, jak Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP), Schengen Information System (SIS), Visa Information System (VIS), PESEL/CEL (Centralna Ewidencja Ludności), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), a także systemy Straży Granicznej, więziennictwa oraz REGON.

System będzie otwarty, co umożliwi podłączanie go do wszystkich innych systemów informacyjnych używanych przez policję, jakie powstaną w przyszłości.

Głównym wykonawcą projektu SPP jest firma Oracle Polska, która wykorzysta ekspertów własnego Działu Konsultingu do prac wdrożeniowych oraz firmę HP Polska jako dostawcę sprzętu komputerowego. Nowe serwery posłużą także do rozbudowy istniejącej instalacji systemu KSIP.

W systemie zostanie wykorzystany bogaty zestaw komponentów Oracle - oprócz bazy danych także elementy oprogramowania warstwy pośredniej Oracle Fusion Middleware: Oracle Application Server 10g, Oracle BPEL Process Manager, a także Business Activity Monitoring (BAM).

Do zarządzania projektem od strony organizacji biblioteki dokumentów, terminarzy oraz obsługi poczty elektronicznej będzie wykorzystywany system Oracle Collaboration Suite.

Warstwa klienta będzie zrealizowana w aplikacji webowej, dostępnej za pomocą przeglądarki WWW, a także w wersji dostępnej na urządzeniach przenośnych typu PDA lub smartphone.

"Wybór Oracle Polska jako wykonawcy systemu SPP był całkowicie naturalny, gdyż projekt jest rozbudową działającego już systemu KSIP, zbudowanego przez konsultantów Oracle w poprzednich latach. Jest to już kolejny system informatyczny tworzony przez Oracle w Komendzie Głównej Policji - poprzednie, to oprócz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, także Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) oraz elektroniczny system rekrutacji kandydatów do pracy w Policji" - komentuje Piotr Juszkiewicz z Działu Konsultingu Oracle Polska, Kierownik Projektu w KGP.

Prace projektowe rozpoczęły się na początku października 2006r. i były poprzedzone etapem tworzenia szczegółowego harmonogramu prac; pod koniec marca 2007 system zostanie przekazany użytkownikom do testów akceptacyjnych.
---
 
Analizy danych biznesowych
i narzędzi do obsługi hurtowni danych

Korporacja Oracle trzeci rok z rzędu jest liderem na rynku rozwiązań do analizy danych biznesowych

REDWOOD SHORES, Kalifornia, 7 listopada 2006 r.
 
Raport IDC
 
- Według firmy analitycznej IDC korporacja Oracle po raz kolejny jest liderem wśród dostawców oprogramowania do analizy danych biznesowych i narzędzi do obsługi hurtowni danych. Badanie oparto na wartości przychodów ze sprzedaży oprogramowania odnotowanych przez firmy działające na rynku BI w 2005 r. Wspomniane oprogramowanie, jak również rozwiązania klasy BI Oracle to kompleksowy, zintegrowany zestaw najwyższej jakości produktów, który obejmuje pakiet aplikacji klasy BI, oprogramowanie infrastruktury klasy BI oraz hurtownie danych.

Według firmy IDC, rynek oprogramowania do analizy danych biznesowych obejmuje narzędzia i aplikacje do śledzenia, przechowywania, analizowania, modelowania i prezentacji danych, które wspomagają zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji i tworzenie raportów. Zgodnie z raportem firmy IDC "Worldwide Business Analytics Software 2006-2010 Forecast and 2005 Vendor Shares" (Rozwiązania do analizy danych biznesowych - prognoza na lata 2006-2010 i udział producentów w rynku światowym w 2005 r.) w 2005 r. korporacja Oracle była największym producentem oprogramowania do analizy danych biznesowych (udział w rynku na poziomie 13,1%, przychody na poziomie 2,2 mld USD).

IDC szacuje, że w 2005 r. rynek wspomnianego oprogramowania rozwijał się w tempie 11%, a przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły 16,6 mld USD.

Według drugiego raportu firmy IDC pt. " Worldwide Data Warehousing Tools 2005 Vendor Shares " (Narzędzia do obsługi hurtowni danych - udział producentów w rynku światowym w 2005 r.), w roku 2005 korporacja Oracle była również liderem na rynku narzędzi do obsługi hurtowni danych (udział w rynku na poziomie 19,3%, przychody ze sprzedaży oprogramowania na poziomie 1,9 mld USD). Według firmy IDC rynek narzędzi do obsługi hurtowni danych obejmuje narzędzia umożliwiające tworzenie i dostęp do hurtowni danych oraz zarządzanie nimi. W raporcie stwierdzono, że w 2005 r. Oracle był największym dostawcą systemów zarządzania hurtowniami danych (udział w rynku na poziomie 39,8 %, przychody ze sprzedaży na poziomie niemal 1,6 mld USD). Udział w rynku kolejnej firmy znajdującej się w rankingu wyniósł 22,7% (z przychodami na poziomie 903 mln USD).

"Po raz kolejny Oracle staje się liderem na rynku oprogramowania do analizy danych biznesowych" - stwierdził Dan Vesset, dyrektor działu badań w zakresie oprogramowania analitycznego i hurtowni danych w firmie IDC. "W 2005 r. korporacja odnotowała duży wzrost przychodów ze sprzedaży aplikacji analitycznych, rozwiązań klasy BI i narzędzi do obsługi hurtowni danych. Ustalona pozycja w tych trzech kluczowych obszarach oraz ścisła integracja w ramach własnych serii produktów umożliwia Oracle rozszerzenie bazy użytkowników na wszystkie branże, regiony geograficzne i firmy dowolnej wielkości".

 

Platforma klasy BI i narzędzia do obsługi hurtowni danych
Kompleksowy, ujednolicony pakiet zintegrowanego oprogramowania do analizy danych biznesowych firmy Oracle zapewnia lepszy dostęp do danych biznesowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów oraz uproszczeniu wdrażania i utrzymania korporacyjnych rozwiązań klasy BI. Więcej informacji o rozwiązaniu Oracle Business Intelligence można uzyskać pod adresem www.oracle.com/bi.
---

DNS pierwszym w Polsce dystrybutorem produktów i usług Oracle

Warszawa, 16 listopada 2006 - Firma Oracle Polska poinformowała, o podpisaniu pierwszej w naszym kraju umowy na dystrybucję produktów i usług Oracle z firmą DNS Polska.

Umowa dystrybucyjna określa warunki współpracy partnera klasy VAD (Value Added Distributor). Na podstawie tej umowy wybrani Partnerzy Oracle Polska będą mogli nabywać produkty technologiczne Oracle w firmie DNS. Firma ta ponadto zwiększy ofertę szkoleniową dla Partnerów i stworzy centrum migracyjne rozwiązań partnerskich.

Obecnie DNS jest pierwszym i jedynym autoryzowanym dystrybutorem Oracle w Polsce, którego głównym obszarem działania będzie rynek małych i średnich firm (SMB).

Wzmiankowana umowa wyszczególnia także zakres odpowiedzialności firmy DNS za pozyskiwanie nowych Partnerów Oracle, w szczególności działających na rynku SMB.

"Pierwsza umowa typu VAD jest ważnym wydarzeniem dla naszego Działu Współpracy z Partnerami. Dzięki niej spodziewamy się zwiększenia liczby aktywnych partnerów na rynku SMB, będziemy mogli także znacząco poprawić obsługę istniejącego kanału partnerskiego oraz zwiększyć udziały w tym segmencie rynku. DNS zapewni nam fachową pomoc wykwalifikowanych inżynierów zarówno na etapie wyboru oprogramowania, jak i jego wdrożenia" - powiedział Janusz Naklicki, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami i Sprzedaży Technologii do rynku SMB w Oracle Polska.

- W DNS wierzymy, że podjęcie współpracy z Oracle jest dobrą decyzją dla obu organizacji. To unikalna szansa zwiększenia obrotów i zysków, a dla DNS zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń. Być może jest to sytuacja porównywalna do czasu, kiedy 7 lat temu podpisaliśmy umowę z Sun Microsystems. Wykorzystaliśmy tę szansę z korzyścią dla obu organizacji. Myślę, że i tym razem będzie podobnie – powiedział Marek Janas, Prezes Zarządu DNS Polska.

DNS Polska - należąca do Arrow Electronics (NYSE:ARW) - jest firmą typu VAD, której misją jest zwiększanie zysków dostawców i klientów poprzez rekrutację nowych partnerów i zwiększanie sprzedaży do istniejących.
---