Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Reklama w wyszukiwarkach

Rynek reklamy w wyszukiwarkach

Wydatki na marketing w wyszukiwarkach (ang. SEM - Search Engine Marketing) są najszybciej rosnącym segmentem reklamy internetowej w Polsce.  Z szacunków IAB Polska wynika, że w 2006 wydatki na SEM wyniosły 60 mln złotych czyli 22% wszystkich wydatków na reklamę w sieci. Prognozy zakładają, że w roku 2007 wydatki na SEM wzrosną o 83% i sięgną 110 mln złotych, a w 2008 rynek SEM w Polsce powinien być wart 190 mln złotych.

110 mln złotych na reklamę w wyszukiwarkach


MARKETING W WYSZUKIWARKACH


Działająca przy IAB Polska grupa robocza „Marketing w Wyszukiwarkach” określiła obraz rynku SEM w Polsce oraz perspektywy jego wzrostu. Na rozwój rynku marketingu w wyszukiwarkach wpływa przede wszystkim rosnące znaczenie wyszukiwarek jako sposobu docierania do informacji przez konsumentów. Jednocześnie, użytkownicy polskiej sieci w dużym stopniu akceptują tę formę promocji. W efekcie następuje szybki wzrost liczby reklamodawców oraz budżetów przeznaczanych na tę formę reklamy.

Wzrost reklamy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw


Szacuje się, że w nadchodzącym roku największy wzrost odnotuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te szukają metod promocji możliwych w ramach niewielkich budżetów marketingowych przy jednoczesnej wnikliwej analizie efektywności poniesionych wydatków. Polskie MSP coraz chętniej alokują budżety na tę formę promocji przede wszystkim z uwagi na model rozliczenia, w którym płaci się jedynie za efekt w postaci kliknięcia. Nie bez znaczenia jest też bardzo niska bariera wejścia i stosunkowo niewielki koszt reklamy w wyszukiwarkach, a także możliwość stałego monitorowania rezultatów kampanii oraz dotarcia do właściwego grona odbiorców. Istotną częścią rynku SEM staje się również reklama na stronach niezależnych witryn i serwisów zrzeszonych w sieciach kontekstowych prowadzonych przez największe portale i sieci reklamowe. W Polsce rozwija się ona od niedawna, jednak z szacunków IAB Polska wynika, że stanowi już około 30 % rynku reklamy SEM.

Nakłady na reklamę


„Wszystko  wskazuje na to, ze Polska powoli dołącza do krajów Europy Zachodniej, gdzie marketing w wyszukiwarkach stanowi jeden z głównych motorów rozwoju reklamy w internecie. Coraz większa popularność tej formy promocji w połączeniu z modelem aukcyjnym wyznaczania ceny za kliknięcie, będzie powodować również wzrost średnich cen. Wiele wskazuje więc na to, że wydatki na SEM będą w najbliższych latach szybko gonić wydatki na reklamę graficzną – podsumowuje Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny IAB Polska.

Grupa robocza podkreśliła również konieczność uwzględniania nakładów na reklamę w wyszukiwarkach w obliczaniu udziału w całości wydatków reklamowych w polskim internecie. Ich brak powoduje znaczące zaburzenie prawdziwego obrazu rynku oraz niedoszacowanie internetu jako medium reklamowego. Jeśli szacunki wydatków na SEM dodać do wydatków na pozostałe formy reklamy w internecie (215 mln złotych netto wg raportu IAB za 2006 r.) otrzymamy kwotę 275 mln złotych. Oznaczałoby to, że faktyczny udział reklamy on-line w całym polskim torcie reklamowym w ub. r. wyniósł już 5%.

Grupę Marketing w Wyszukiwarkach w IAB Polska tworzą:

Onet.pl, Polskie Książki Telefoniczne  Sp. z o.o, Performance Media Sp. z o.o., Kompan.pl, Direct Traffic, Media Regionalne, Netsprint.pl, Cube Group Sp. z o.o., Eniro Polska, Bluerank.
---