Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Serwisy biznesowe w Internecie

A rynek reklamy internetowej


W pierwszym kwartale 2007 roku liczba użytkowników serwisów biznesowych w Internecie wzrosła o 24% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. W tym samym okresie liczba użytkowników polskiego Internetu wg badania Megapanel PBI/Gemius wzrosła o 18%. Największą dynamiką wzrostu w kategorii tematycznej Biznes, Finanse, Prawo charakteryzują się czołowe portale i witryny niezależne, których liczba

użytkowników i odsłon rośnie szybciej niż w przypadku sekcji biznesowych największych portali horyzontalnych.

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


Pierwszy kwartał 2007 roku potwierdza, że obecnie najbardziej dynamicznie rosnącym medium na rynku reklamy w Polsce jest Internet. Wg raportu domu mediowego Starlink w pierwszym kwartale 2007 roku szacowana wartość rynku reklamowego w Polsce wyniosła 1 miliard 300 milionów złotych co oznacza wzrost o 10,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. Najwyższą dynamiką wzrostu osiągnęła reklama internetowa (+54,4%), reklama telewizyjna (+13,4%) oraz reklama kinowa (+12,4%)

Wg danych CR Media Consulting S.A. największy z estymowanych, bo aż 31% w 2007 roku, udział w wydatkach reklamowych w Internecie posiada branża finansowa. Branża ta charakteryzuje się stałym wzrostem swojego udziału w wydatkach na reklamę internetową i wszystko wskazuje, że tendencja ta w najbliższych kilkunastu miesiącach zostanie utrzymana. Z raportu CR Media Consulting S.A. wynika, że estymowana wartość rynku reklamy internetowej w Polsce na 2007 rok wyniesie 320 milionów złotych.

SERWISY BIZNESOWE W POLSKIM INTERNECIE


Od stycznia 2006 roku firma Gemius S.A. w badaniu Megapanel PBI/Gemius prezentuje autoryzowane 12 kategorii tematycznych. Przypisanie poszczególnych witryn do konkretnych kategorii tematycznych zostało dokonane po analizie każdej witryny biorącej udział w badaniu Megapanel PBI/Gemius i umieszczeniu jej w odpowiedniej kategorii zgodnie z ustalonymi przez Radę Badania stałymi regułami kategoryzacji.

Badanie Megapanel PBI/Gemius i podział na 12 kategorii tematycznych jest jedynym powszechnie uznanym standardem na rynku, który w przeciwieństwie do badań kwestionariuszowych pokazuje rzeczywiste, a nie deklarowane wyniki oglądalności poszczególnych witryn internetowych.

Jedną z kluczowych kategorii tematycznych dla reklamodawców jest kategoria Biznes, Finanse, Prawo, szczególnie istotna dla branży finansowej posiadającej największy udział w wydatkach na reklamę internetową. W pierwszym kwartale 2007 roku witryny zaliczane do tej kategorii tematycznej zanotowały w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku wzrost liczby użytkowników o 24% i wzrost generowanych przez nich odsłon stron internetowych o 71%.

Najważniejszymi podmiotami w tej kategorii witryn są: sekcje biznesowe portali horyzontalnych i niezależne portale tematyczne. Pierwszy kwartał 2007 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku pokazuje rosnące znaczenie portali i witryn niezależnych, których dynamika wzrostu jest wyższa niż w przypadku sekcji biznesowych portali horyzontalnych. Wskazuje na to zarówno dynamika wzrostu liczby użytkowników jak i liczby odsłon. Pod względem liczby użytkowników zdecydowanie powyżej średniej rynkowej w tej kategorii rosły Bankier.pl (+68%), Money.pl (+45%) oraz eGospodarka.pl (+36%). Sekcje biznesowe portali horyzontalnych zanotowały wzrosty zbliżone do średniej rynkowej, która wyniosła 24%.

W styczniu 2007 roku zaszła pierwsza wyraźna zmiana potwierdzająca wzrastające znaczenie portali niezależnych. Na trzecią pozycję pod względem liczby użytkowników w kategorii Biznes, Finanse, Prawo awansował Bankier.pl, wyprzedzając, po raz pierwszy od rozpoczęcia publikacji kategorii tematycznych, sekcję biznesową portalu Interia.pl.

 

Liczba użytkowników

 Lp.  Nazwa witryny Q1 2006 Q1 2007 zmiana
1.
Onet.pl - Serwisy biznesowe
2 108 870  2 635 674  25%
2.  Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 1 445 636 1 747 442   21%
3.  Bankier.pl - Serwisy biznesowe 833 865  1 397 734  68%
4.  INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 1 114 481 1 378 025  24%
5.  Money.pl - Serwisy biznesowe 819 923 1 191 248  45%
6.  Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 756 833 928 827  23%
7.  Grupa Wolters Kluwer Polska 892 891 876 279  -2%
8.  INFOR.pl 656 893 747 131  14%
9.  eGospodarka.pl 504 388 687 020  36%
10.  IDG - Serwisy biznesowe 307 448 416 934  36%
         
   Kategoria Biznes, Finanse, Prawo 6 367 546  7 927 221 24%
*Źródło: Megapanel PBI / Gemius, kategoria: biznes, finanse, prawo

 

Opisany powyżej trend i realne zagrożenie pozycji sekcji biznesowych portali horyzontalnych znajduje odzwierciedlenie również w rankingu pod względem liczby odsłon. Wskaźnik ten obrazuje intensywność korzystania z zasobów witryn internetowych i jest pośrednio miernikiem jakości prezentowanych przez nie treści i usług. W tym przypadku pierwsze miejsce przypadło sekcji biznesowej portalu Onet.pl, która średnio miesięcznie w pierwszym kwartale bieżącego roku notowała 67,9 miliona odsłon, ale już na drugiej pozycji uplasował się Bankier.pl z liczbą 47,3 miliona odsłon, wyprzedzając tym samym sekcje biznesowe portali Wirtualna Polska i Interia.pl o ponad 35%.  

Pod względem dynamiki wzrostu liczby odsłon w pierwszym kwartale 2007 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2006 roku powyżej średniej rynkowej, która wynosiła +71%, znalazły się: Bankier.pl (+242%) oraz serwisy biznesowe IDG (+95%), natomiast poniżej średniej wszystkie sekcje portali biznesowych oraz Money.pl (+64%).

 

Liczba użytkowników

 Lp.  Nazwa witryny Q1 2006 Q1 2007 zmiana
1. Onet.pl - Serwisy biznesowe 43 272 657  67 911 413  57%
2.   Bankier.pl - Serwisy biznesowe 13 841 606  47 342 212   242%
3.   Wirtualna Polska - Serwisy biznesowe 24 153 294  34 512 442   43%
4.   INTERIA.PL - Serwisy biznesowe 27 006 386  34 113 603   26%
5.   Money.pl - Serwisy biznesowe 9 339 396  15 356 649   64%
6.   INFOR.pl 7 728 227  11 135 750   44%
7.   Gazeta.pl - Serwisy biznesowe 9 570 326  10 441 395   9%
8.   Grupa Wolters Kluwer Polska 11 004 953  7 821 824   -29%
9.   eGospodarka.pl
2 298 240  2 891 604   26%
10.   IDG - Serwisy biznesowe 781 609  1 525 769   95%
         
   Kategoria Biznes, Finanse, Prawo 206 270 585  353 428 941  71% 
*Źródło: Megapanel PBI / Gemius, kategoria: biznes, finanse, prawo

 

SEKCJE BIZNESOWE PORTALI HORYZONTALNYCH


Kolejność sekcji biznesowych portali horyzontalnych w rankingu badania Megapanel PBI/Gemius w kategorii Biznes, Finanse, Prawo jest po pierwszym kwartale 2007 roku identyczna jak w analogicznym okresie 2006 roku i można powiedzieć, że w tej kwestii pomiędzy sekcjami biznesowymi portali horyzontalnych od długiego czasu panuje status quo.  Na przestrzeni 12 miesięcy, najszybciej pod względem liczby użytkowników, rosła sekcja biznesowa Onet.pl (+25%), a tuż za nią uplasowała się sekcja biznesowa Interia.pl (+24%). Na trzecim i czwartym miejscu pod względem dynamiki wzrostu wśród sekcji biznesowych portali horyzontalnych znalazły się odpowiednio sekcje należące do portali: Gazeta.pl (+23%) i Wirtualna Polska (+21%).

Pod względem liczby odsłon sekcja biznesowa portalu Onet.pl (+57%) rozwijała się najbardziej dynamicznie. Drugie miejsce pod względem dynamiki zajęła sekcja biznesowa portalu Wirtualna Polska (+43%), co pozwoliło jej wyprzedzić pod względem liczby odsłon sekcję biznesową portalu Interia.pl (w jej przypadku wzrost wyniósł jedynie +26%). Najwolniej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy pod względem liczby odsłon rosła sekcja biznesowa portalu Gazeta.pl (+9%).PORTALE I WITRYNY NIEZALEŻNE


W przeciwieństwie do względnie stabilnej sytuacji w obszarze sekcji biznesowych portali horyzontalnych istotne zmiany zachodzą wśród portali i witryn niezależnych wchodzących w skład kategorii Biznes, Finanse, Prawo. Są to zmiany zarówno w znaczeniu witryn jak i w ich biznesowych powiązaniach.

Zgrupowaniu ze względu na relacje właścicielskie uległy serwisy należące do wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (serwisy abc.com.pl i lex.pl), wydawnictwa Infor (m. in. infor.pl i gazetaprawna.pl) oraz wydawnictwa IDG (CXO.pl i internetstandard.pl). Wszystkie one znajdują się obecnie w pierwszej dziesiątce kategorii tematycznej, zajmując wśród portali i witryn niezależnych odpowiednio trzecie, czwarte i szóste miejsce. Kolejność na dwóch pierwszych pozycjach nie zmieniła się, aczkolwiek różnica pomiędzy największym niezależnym portalem biznesowym Bankier.pl, a znajdującym się na drugiej pozycji Money.pl zwiększyła się z 2% do 17%.

Na sześć niezależnych portali i witryn biznesowych znajdujących się w pierwszej dziesiątce kategorii Biznes, Finanse, Prawo cztery z nich wykazały dynamikę wyższą od średniej. Liderami wzrostów w liczbie użytkowników są dwa największe portale niezależne, których dynamika wzrostu wyniosła odpowiednio: Bankier.pl (+68%) i Money.pl (+45%).

Kolejność portali i witryn niezależnych ze względu na - oddającą intensywność korzystania przez użytkowników - liczbę odsłon jest zbliżona do kolejności wynikającej z liczby użytkowników. Charakterystyczna jest natomiast zdecydowana przewaga Bankier.pl nad pozostałymi graczami. Strony serwisów biznesowych Bankier.pl odnotowały w pierwszym kwartale 2007 roku ponad 3 razy więcej odsłon niż drugie w kolejności Money.pl i ponad 4 razy więcej niż znajdujące na kolejnej pozycji serwisy biznesowe Infor.pl.

***

Szczegółowe informacje nt. metodologii przygotowania raportu


1. W rankingu zostało uwzględnionych dziesięć największych witryn pod względem liczby użytkowników w pierwszym kwartale 2007 roku w kategorii Biznes, Finanse, Prawo badania Megapanel PBI/Gemius
2. Do przygotowania rankingu zostały uwzględnione uśrednione wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za pierwszy kwartał 2006 i 2007 w oparciu o miesięczne wyniki badania w kategorii Biznes, Finanse, Prawo. 
3. W pierwszym kwartale 2006 roku poszczególne witryny grup wydawniczych występowały jako oddzielne podmioty. Na potrzebę symulacji pozycji łącznej grup wydawniczych w rankingu za pierwszy kwartał 2006 roku zostały przyjęte następujące założenia:
- IDG serwisy biznesowe składają się z witryn: cxo.pl, internetstandard.pl
- W skład INFOR.pl wchodzi: gazetaprawna.pl, infor.pl
- Serwisy biznesowe Grupy Wolters Kluwer Polska składają się z witryn: abc.com.pl, lex.pl
4. Dane dotyczące wydatków reklamowych pochodzą z raportu domu mediowego Starlink: „Estymacja rynku reklamowego w Polsce po pierwszym kwartale 2007 r.” Dane są estymacjami netto inwestycji w reklamę, czyli szacowanymi kwotami wpływów reklamowych mediów po rabatach, ale przed podatkiem VAT
5. Dane prezentowane przez CR Media Consulting S.A. pochodzą z prezentacji na konferencji Internet 2K7 w dniu 3 marca 2007r.
---