Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Video w sieci

Reklama video w Internecie

90% badanych miało kontakt z materiałami wideo w internecie, a wśród nich 73% spotkało się z internetową reklamą video. Materiały wideo w sieci znacznie częściej oglądają mężczyźni niż kobiety oraz osoby z grupy wiekowej 15-24 lata. W listopadzie 2007 roku firma badawcza Gemius SA na zlecenie domu mediowego Value Media przeprowadziła badanie ilościowe dotyczące oceny konsumenckiej przekazu wideo w internecie.  Jest to pierwszy raport na rynku badający odbiór reklamy wideo w sieci. Poniżej kto ogląda, kiedy ogląda, i co my Internauci sądzimy o przekazach filmowych w sieci.

RAPORT - VIDEO W INTERNECIE


Celem badania było poznanie zachowań i opinii internautów związanych z obecnością w internecie materiałów wideo,
w szczególności zebranie informacji dotyczących:

* Kontaktu z przekazem wideo w Internecie
* Korzystania ze stron zawierających treści wideo
* Tematyki i częstotliwości oglądanych materiałów wideo w sieci
* Kontaktu z reklamą wideo w Internecie i zachowań w stosunku do niej
* Oceny reklam wideo w Internecie w kontekście reklam TV oraz pozostałych rodzajów reklam internetowych.

Video internauci

W grupie internautów znalazło się ponad 1000 osób*  kobiet (50%) i mężczyzn (50%) w różnych kategoriach wiekowych: 15-18 lat (16 %), 19-24 lata (23%), 25-34 lata (26%), 35+ (36%), o różnych poziomach wykształcenia (najliczniej reprezentowani: osoby z wyższym wykształceniem 23%, 14% średnie zawodowe, i po 12%  średnie ogólnokształcące, pomaturalne i gimnazjalne). W badaniu wzięły udział osoby głownie z dużym stażem korzystania z internetu (powyżej 5 lat 35%, powyżej 2-5 lat 30%).

Co w film necie piszczy?

Istnieją różnice miedzy portalami, na których materiały wideo ogląda najwięcej osób (YouTube.com oraz Onet.pl) a tymi, na których treści wideo oglądane są najczęściej (YouTube.com, video.google.pl, tvn24.pl, Onet.pl, Wrzuta.pl oraz Patrz.pl). Jednak w obu grupach prym wiedzie YouTube.pl. Dodatkowo, portale YouTube.pl oraz Wrzuta.pl są najchętniej odwiedzane przez mężczyzn w wieku 15-24 lata.

Video w domu

Zdecydowana większość internautów (84%) ogląda materiały wideo w domu. Prawdopodobnie jest to dla nich jedna w wielu form spędzania wolnego czasu - może o tym świadczyć fakt, że 62% badanych ogląda materiały wideo wraz ze znajomymi, rodziną bądź przyjaciółmi. Najczęściej są one poświęcone rozrywce, humorowi (63%), muzyce (54%) lub informacjom (36%). Na tematykę oglądanych materiałów wideo, co wynika z raportu, wpływa pleć - kobiety preferują filmy dotyczące muzyki, mężczyźni są natomiast w przeważającej mierze odbiorcami przekazów związanych ze sportem.

Jakość przekazu

53% internautów równie chętnie ogląda profesjonalne i amatorskie materiały wideo, a 27% deklaruje natomiast, że woli oglądać tylko wysokiej klasy materiały wideo. W grupie kobiet oraz wśród osób powyżej 35 roku życia przeważają zwolennicy profesjonalnych materiałów wideo.
Badanie pokazało, że im starsi internauci, tym częściej preferują treści wideo wysokiej klasy. Aktywność związana z materiałami wideo dostępnymi w sieci nie ogranicza się tylko do ich oglądania - dość popularne (szczególnie wśród mężczyzn w grupie 15-24 lata) jest przesyłanie i otrzymywanie linków do „filmików" internetowych. Jednak tylko 8% badanych kiedykolwiek umieściło swój materiał wideo w internecie.

Linki z filmami

„Prawie 2/3 internautów mających kiedykolwiek kontakt z materiałami wideo, przynajmniej raz otrzymało od kogoś link do strony z zawartością wideo (63%) oraz oglądało materiały wideo w internecie w towarzystwie rodziny lub znajomych (62%) - wyjaśnia Robert Hałacz Kierownik ds. Kluczowych Klientów w firmie badawczej Gemius SA - Co drugiemu internaucie zdarzyło się przesłać komuś link do treści wideo, a co trzeci komentował internetowe materiały wideo na stronie lub forum internetowym.

Niewiele osób korzysta także z płatnych materiałów wideo - jedynie 8%. Internauci wola oglądać darmowe przekazy wideo nawet jeśli pojawiają się w nich reklamy (64%). Płatne przekazy reklamowe pozbawione reklam chciałoby oglądać jedynie 9% internautów, 27% nie ma zdania na ten temat.

Reklama video - Signum temporis

Na ocenę reklam w internecie wpływa miedzy innymi sposób emisji przekazu - najbardziej nie internauci nie lubią reklam w wyskakującym okienku na stronach www oraz tych pojawiających się przed materiałem wideo, który chcą obejrzeć. Co ciekawe pozytywniej oceniają reklamę wideo umieszczoną na stałe na stronie internetowej lub link do reklamy przysłany mailem.

Zdaniem 62% badanych długość filmu reklamowego nie powinna przekraczać 10 sekund. Internauci najczęściej zapamiętują w internecie reklamy wideo telefonii komórkowej (58%), samochodów (57%), usług finansowych (54%), rozrywki (muzyka, książki, film, itp.) (50%) oraz usług turystycznych (45%). Zdaniem badanych najmniej reklam wideo, które widzieli było poświecone artykułom farmaceutycznym (18%), produktom spożywczym (22%) oraz kampaniom społecznym (24%).

Wszystkie rodzaje reklam pojawiających się w internecie zostały ocenione gorzej niż reklamy telewizyjne. 56% badanych uważa, że internetowe reklamy wideo są irytujące (51% sadzi tak o reklamach telewizyjnych, a 50% o pozostałych reklamach pojawiających się w internecie). Można również zauważyć różnice w ocenach dotyczących internetowych reklam wideo i pozostałych reklam emitowanych w internecie. Reklamy wideo w sieci uważane są za bardziej pomysłowe, interesujące, zrozumiałe, przekonujące do zakupu określonego produktu oraz chętniej oglądane niż pozostałe reklamy internetowe.

"Zapis wideo w internecie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się form przekazu, także reklamowego, dlatego też postanowiliśmy zbadać kim są osoby konsumujące to medium i jaka jest percepcja odbioru wideo oraz reklamy wideo w internecie - wyjaśnia Maciej Hutyra Managing Director Value Media - Poprzez badanie chcieliśmy w ten sposób zbadać potencjalną grupę odbiorców komunikacji reklamowej, ale także zebrać konkretne informacje, które pozwolą nam celniej przygotowywać rekomendacje działań zarówno dla naszych klientów, jak tez dla całej branży."
---