Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

B

Terminy informatyczne litera B

B2B[ang. Business-to-business - firma-firma] kontakty handlowe między firmami i tworzenie sieci handlowych o różnym zasięgu - od lokalnego, poprzez regionalny, do globalnego. Rynek przeznaczony przede wszystkim dla producentów, importerów i eksporterów, hurtowników i dystrybutorów. Miejscem dokonywania transakcji jest wydzielona część Internetu, zwana Intranetem Gospodarczym (transakcje między firmami)

  
B2C[ang. business to customer - firma-klient] usługa świadczona przez podmiot gospodarczy indywidualnemu odbiorcy, na odległość, za pomocą środków elektronicznych (transakcje pomiędzy firmą a konsumentem)

  
B2G[ang. business-to-government - firma-państwo] kontakty handlowe pomiędzy firmami prywatnymi a sektorem publicznym, np. przez udział w różnego rodzaju przetargach. Dobrym narzędziem do tego typu działań może być Internet, ale nadal nie jest on w tym celu powszechnie stosowany

  
B2P[ang. business-to-public - firma-media-klient] to, ogólnie rzecz biorąc, marketing on-line; nie związane bezpośrednio ze sprzedażą towarów i usług

 

back endoprogramowanie, z którym użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu (oprogramowanie na serwerach).

  
bajtjednostka informacji złożona z 8 bitów. Można za jej pomocą przedstawić np. liczby z zakresu 0-255 albo znaki ze zbioru ASCII

  
banerinteraktywne powierzchnie reklamowe na stronach internetowych. Wiele z nich jest animowanych

  
baner barterportale internetowe umieszczają nawzajem swoje bannery reklamowe i wskazują na swoje oferty

  
bank elektronicznydowolny bank oferujący elektroniczny kanał dostępu, tak tradycyjny, jak i wirtualny.

  
bank wirtualnybank czysto internetowy, np. mBank. Inteligo,

  
bankowość elektronicznaogół przedsięwzięć podejmowanych przez banki w celu rozwoju dostępu do usług bankowych za pomocą komputera i łącz teleinformatycznych. Bankowość elektroniczna dzieli się na: home banking oraz na Internet banking WWW.

  
bankowość internetowa[ang. internet banking] system udostępnienia wszystkich usług i informacji instytucji finansowych w Internecie; usługi finansowe mogą być dostępne przez zwykłą przeglądarkę WWW, a także przez inne elektroniczne kanały jak WAP, SMS i e-mail, IVR, Call Center, kioski transakcyjne

  
barter[pol. handel wymienny] ten rodzaj transakcji odbywa się również przez Internet

  
BCC[ang. Blind Carbon Copy, pol. ukryte do wiadomości UDW] skrót w poczcie elektronicznej stosowany wówczas, gdy nadawca wysyła wiadomość do różnych osób, z których żadna nie zna innych adresatów tej wiadomości

  
benchmarkingmetodologia mierzenia postępów w realizacji poszczególnych postanowień inicjatywy eEuropa w poszczególnych krajach

  
betaversion[pol. wersja beta] oprogramowanie przeznaczone do testów, często rozdawana użytkownikom bezpłatnie celem przetestowania w warunkach praktycznych. Po zebraniu od nich uwag, (feedbacks) jest ono poprawiane i otrzymujemy final version, która jest już dystrybuowana jako pełnowartościowy produkt

  
bit1. W informatyce skrót angielskiej nazwy - binary digit - cyfra binarna, cyfra układu dwójkowego, odzwierciedlająca wynik prostej decyzji tak/nie. 2. W teorii informacji podstawowa jednostka informacji. 32-bitowy (w znaczeniu 1) element komputera może być wykorzystany do przedstawienia od 0 do 32 bitów informacji (w znaczeniu 2)

  
biuletyn bezpieczeństwa firmy Microsoft Dokument opisujący konkretne problemy z zabezpieczeniami w produktach firmy Microsoft i kierujący czytelnika do pliku do pobierania rozwiązującego ten problem

  
biznes elektroniczny(biznes on-line, e-business) Obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania Sieci. A więc przede wszystkim 3 główne działy: e-commerce, usługi finansowe oraz marketing on-line; szeroko pojętą komunikację firmy: intranet, praca zdalna, EDI (elektroniczną wymianę dokumentów), itd.

  
Blaster Worm Rodzina robaków wykorzystujących lukę w module DCOM RPC systemów Microsoft Windows 2000 oraz XP i niewymagających uruchomienia przez użytkownika (tzn uruchomienia pliku wykonywalnego). Nie jest rozprowadzany pocztą e-mail i łatwo się przed nim zabezpieczyć, instalując odpowiednie poprawki i/lub odpowiednio konfigurując zaporę sieciową.

  
bluetoothtechnologia łączności radiowej krótkiego zasięgu, przeznaczoną do łączenia przenośnych urządzeń elektronicznych, takich jak: telefony komórkowe, palmtopy, notebooki, przenośne i stacjonarne komputery, a także modemy, zespoły pamięciowe, drukarki, skanery, kamkodery i inne proste urządzenia posługujące się transmisją cyfrową podczas wymiany danych (klawiatury i myszy). Technologia ta umożliwia za pomocą łącza radiowego przesyłanie głosu oraz danych w różnych formatach (w tym obrazów).

  
bodjednostka przepustowości kanału telekomunikacyjnego: przepustowość kanału zdolnego do przesyłania jednego bitu informacji na sekundę

  
brainstormpatrz burza mózgów

  
bricks and mortar[pol. cegły i zaprawa] tak określa się widoczne elementy przedsiębiorstwa z okresu old economy, czyli ery przed internetowej, a więc biura, magazyny i produkty widoczne na rynku. Przedsiębiorstwa z epoki new economy, najczęściej działają tylko poprzez Internet

  
browserpatrz przeglądarka internetowa

  
burza mózgów[ang. brainstorm] metoda grupowego rozwiązywania problemów przez stymulowanie twórczego, oryginalnego myślenia i intensywnego wytwarzania pomysłów przez grupę ludzi. Polega na wstrzymywaniu się od jakiegokolwiek krytykowania pomysłów w fazie ich wytwarzania, swobodnych skojarzeniach i tworzeniu pomysłów pozornie niedorzecznych, "głośnym myśleniu", gromadzeniu dużej liczby pomysłów, zapisywaniu oraz zestawianiu ze sobą różnych pomysłów i ich wzajemnym modyfikowaniu.

  
Business Intelligencepatrz inteligentna analiza danych

  
BWQ[ang. buzz word quotient] ironiczne określenie ilości modnych słów w tekście lub wypowiedz