Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

C

Terminy informatyczne litera C

 

C2C[ang. customer-to-customer - klient-klient] transakcja między dwoma końcowymi użytkownikami (klientami) np. zakupu samochodu od właściciela

  
calendar server[pol. serwer kalendarzowy] oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez Internet terminami całych grup i działów przedsiębiorstwa

  
Cardware lub Postcardwareto określenie prawnego statusu pod jakim autor programu rozprowadza swoją aplikację. Wymaga on aby użytkownik programu chcący z niego korzystać, wysłał do autora tytułem zapłaty za jego używanie kartkę pocztową, najlepiej z widokiem swego rodzinnego miasta i krótką opinią na temat programu

  
CC[ang. carbon copy, pol. do wiadomości DW] skrót w poczcie elektronicznej, stosowany gdy nadawca wysyła wiadomość do adresata i innych osób. Odbiorca wiadomości widzi, że wysłano ją również do kogoś innego

  
CD-ROM[ang. CD-ROM, Compact Disk - Read Only Memory] cyfrowy nośnik informacji w formie płyty kompaktowej o pojemności ok. 650 MB

  
certyfikat(certyfikat klucza publicznego) elektroniczne zaświadczenie za pomocą, którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby

  
CGIRozszerzenie oprogramowania przesyłającego strony przy pomocy protokołu HTTP (np. Apache) pozwalające na uruchomienie dodatkowego programu po stronie serwera (przeciwnie do PHP) i przesłanie wyniku jego działania w postaci strony www. Program może być napisany w dowolnym języku programowania (interpreter tego języka musi być dostępny na serwerze) np. TCL, PERL. Program musi generować pełną odpowiedź serwera www.

  
changeabillity[pol. zdolność zmiany] poziom zdolności dostosowawczych przedsiębiorstwa do zmieniającego się rynku i rozwoju technologicznego

  
chunkingpatrz porcjowanie

  
ciasteczka[ang. cookies] nazwa plików zapisywanych na twardym dysku przez przeglądarkę WWW, które zawierają informacje o odwiedzonych stronach, grupach dyskusyjnych itp.

  
Click (Kliknięcie)Pojedyncze kliknięcie Użytkownika na baner.

  
Click through rate (CTR)Stosunek ilości unikalnych użytkowników do ilości odsłon, np. CTR wynoszący 1 % oznacza, że 100 odsłon generuje jednego unikalnego użytkownika (UV).

  
clickability[pol. dostępność na kliknięcie] oznacza, że dana marka jest dostępna w internecie

  
collaborative filteringtechnika kojarzenia produktów stosowana w e-commerce. Opiera się na analizie zachowań klientów przy dokonywaniu wyboru (np. podczas zakupów). Na tej podstawie podsuwa się klientowi określone produkty zgodne z zasadą "klienci, którzy wybrali produkt X, zamówili również produkty Y i Z"
  
Com(mission) (Prowizja)Wynagrodzenie wypłacane na rzecz Wydawców Afiliowanych na podstawie ruchu, leadów (rejestracji) lub sprzedaży wygenerowanych za pomocą linków zamieszczanych na ich stronach, np. procent od wygenerowanej sprzedaży, stała opłata za rejestracje.

  
computer literacypodstawowa znajomość obsługi komputera

  
content billingrozliczenie za informacje przekazane przez Internet. Użytkownik płaci jedynie za przekazanie treści, nie za czas połączenia

  
Conversion rate CR(Współczynnik konwersji) Stosunek ilości sprzedaży do liczby unikalnych użytkowników (UV), np. CR wynoszący 5 % oznacza, że każdych 100 unikalnych użytkowników generuje 5 sprzedaży.
  
Cookie1. Mały plik tekstowy wykorzystywany do identyfikacji użytkowników przez strony, przez przechowywanie ustawień strony, np. wybór kraju na stronie wejściowej. Wykorzystywany w większości programów do pomiaru sprzedaży. 2. Mały plik danych zapisany na lokalnym komputerze użytkownika, zawierający informacje na temat użytkownika, odnoszące się do witryny sieci Web, takie jak preferencje użytkownika
  
Cookie duration (Okres ważności cookie)Okres w którym po kliknięciu nastąpi pomiar sprzedaży. Np., jeśli program posiada okres ważności cookie wynoszący 30 dni, sprzedaż dokonana do 30. dnia po dokonaniu kliknięcia zostanie zarejestrowana.
  
cookies1. patrz ciasteczka 2. ciąg znaków przesyłany przez serwer do przeglądarki podczas odsłony strony. Ciąg ten jest odsyłany do serwera (i ewentualnie przez niego zmieniany) za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera odpowiednią stronę. Dzięki cookies serwer potrafi rozpoznawać użytkownika podczas kolejnych odsłon strony. W cookie mogą być zawarte indywidualne ustawienia strony itp., postrzegane przez niektórych jako naruszenie ich prywatności, nie pozwalają na zbieranie informacji z komputera użytkownika.
  
CPMZakładany koszt zakupu tysiąca odsłon reklamowych na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
CPM (TG)Koszt zakupu 1000 odsłon reklamowych skierowany do wybranej grupy celowej w wybranych przedziale czasu.
  
CPPKoszt uzyskania 1% GRP/TRP na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
CPTKoszt dotarcia do 1000 użytkowników z wybranej grupy celowej na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
CR-U - Conversion Rate - UsersStosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu, do liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Współczynnik pokazuje zainteresowanie reklamowaną stroną.
  
crackerto włamywacz; człowiek, który zajmuje się włamywaniem do systemów komputerowych w celu odniesienia konkretnych korzyści lub umożliwienia innym ich czerpania
  
CRMpatrz zarządzanie obsługą klientów
  
CRONUsługa systemów UNIX pozwalająca na okresowe uruchamianie skryptów bądź programów o określonych porach.
  
CSSKaskadowe arkusze stylów
  
CTR - Click-Through RatioMiara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V.
  
CTR -U - Click-Through Ratio - Usersprocentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę, do liczby użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę.
  
CTR- V Click-Through Ratio - ViewsProcentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji reklamy.
  
Curr(ency) (Waluta)Wyświetlenie waluty rozliczeniowej.
  
Custom graphical element(Podstawowe elementy graficzne) W tym raporcie uzyskasz informacje dotyczące transakcji pochodzących z “podstawowych elementów graficznych”.
  
cybercrimepatrz przestępstwa elektroniczne
  
cyfrowy certyfikatzapisywanie w pliku tekstowym dane potwierdzające tożsamość osoby, organizacji, bezpieczeństwo serwera lub witryny, autentyczność programu, dokumentu lub wiadomości e-mail. Stanowi rodzaj gwarancji przy wymianie informacji w sieci. Tworzony przy wykorzystaniu metod kryptograficznych. Wydawany przez Centra Certyfikacji (Certificate Authorities)
  
cyfrowy pieniądzpieniądz istniejący jedynie jako zapis elektroniczny na dysku twardym komputera, przeznaczony do wykorzystywania przy transakcjach przeprowadzanych przez Internet
  
cyfrowy znak wodnytechnologia do zabezpieczania przed nielegalnym rozpowszechnianiem plików, zawierających grafikę i dźwięk. E-znakowanie polega na umieszczeniu w pliku unikatowej kombinacji bitów, jednoznacznie identyfikujących autora lub właściciela praw autorskich. Każda kopia będzie miała ten sam identyfikator. Znak wodny zazwyczaj zawiera dane właściciela.
  
cyfryzacja pętli abonenckiej[ang. digitalization] wprowadzanie technik transmisji sygnałów cyfrowych w łączach abonenckich zmierzające do ujednolicenia i integracji sieci telekomunikacyjnych; budowana w ten sposób sieć zapewnia abonentom transmisję wszelkiego typu informacji wyłącznie w postaci cyfrowej, bez występowania odcinków analogowych; cyfryzacja pętli abonenckiej wprowadza znaczną poprawę jakości świadczonych usług (eliminację przesłuchów, redukcję szumów, zakłóceń i zniekształceń)
  
czas dostępuw przetwarzaniu danych czas, jaki upływa pomiędzy rozpoczęciem operacji czytania z pamięci a otrzymaniem wyniku
  
Czas rozpoczęcia wizyty czas wykonania pierwszej odsłony wizyty.
  
Czas trwania wizytySuma odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi odsłonami wizyty.
  
Czas zakończenia wizytyCzas wykonania ostatniej odsłony wizyty.