Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

D

Terminy informatyczne litera D

danesą to elementy składowe informacji
  
data miningzdobywanie danych o kliencie, czasem nawet bez jego zgody, w celu określenia profilu użytkownika i dostosowania marketingu do klienta- odbiorcy informacji
  
demoProgram po zainstalowaniu nie ma żadnych ograniczeń czasowych, ale za to część jego funkcji jest niedostępna (nieaktywna), co pomniejsza jego wartość dla użytkownika, ale daje ogólny pogląd na jego możliwości. Zakupienie u producenta kodu rejestracyjnego odblokowuje niedostępne opcje czyniąc program w pełni użytecznym
  
demokracjarządy ogółu obywateli: słowem prawo wszystkich do decydowania w sprawach dotyczących ogółu
  
denial-of service-attackforma ataku hakerskiego polegająca na bombardowaniu serwera, który chce się wyłączyć, zapytaniami z różnych komputerów, aż ten zawiesi się pod ciężarem danych do przetworzenia
  
Denied (Odrzucony)Po zgłoszeniu się do programu, jeśli administrator programu odrzuci Twoje zgłoszenie, zmieni on Twój status na „odrzuconego”. Stracisz całe wynagrodzenie które wygenerowałeś będąc „rozważanym”.
  
determinizm technologicznyteoria przemian społecznych zgodnie, z którą do większości przemian w społeczeństwie dochodzi wskutek przemian w narzędziach i technice
  
DHTMLDynamiczny HTML lub DHTML jest to umowna nazwa dla technik służących do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych. W skład DHTML wchodzą technologie takie jak (X)HTML, DOM, CSS, SVG (lub inne aplikacje XML-a), rozszerzenia przeglądarek (np. w postaci filtrów) i JavaScript (lub inny język skryptowy działający po stronie przeglądarki stron WWW), który jest najistotniejszy, ponieważ dzięki niemu można "wprawić w ruch" pozostałe technologie.
  
DialerProgram łączący z Internetem za pomocą modemu (linii telefonicznej). Niekiedy nieetycznie wykorzystywany do łączenia przez drogie numery (np. 0-700).
  
digital dividepatrz rozszczepienie cyfrowe
  
DNS[ang. Domain Name System] globalny katalog zawierający dane dotyczące nazw i adresów komputerów w sieci; umożliwia odnajdywanie się komputerów w cyberprzestrzeni, która w rzeczywistości składa się tylko z liczb
  
dobro konsumpcyjneostateczny cel wszelkiej działalności gospodarczej jakim jest zaspokojenie ludzkich potrzeb poprzez konsumpcję dóbr i usług
  
Dolna linia pismaTeoretyczna pozioma linia pokrywająca się z górną krawędzią rysunku minuskułowej litery »p«
  
domaingrabbingpatrz zagarnięcie domeny
  
Domena"to unikalna i niepowtarzalna nazwa w internecie, identyfikująca adres IP. Adres domenowy jest adresem najczęściej stosowanym do otwarcia strony. W adresie URL strony internetowej określa on serwer, na którym strona się znajduje. Końcówka adresu domenowego określa domenę główną, do której strona należy. W przypadku stron zarejestrowanych w Polsce będzie to domena główna .pl. Przykładowa domena w polskiej domenie głównej: pinger.pl Poddomena, subdomena - część składowa domeny. Przykłady: www.artcore.pl lub grafika.artcore.pl"
  
domena internetowa[ang. Internet domain] domena komunikacyjna będąca elementem architektury sieci Internet, jest słownym zapisem internetowego adresu komputera; internetowa przestrzeń nazw domen jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym, jak i ze względu na położenie geograficzne
  
Domena www / Domena Internetowa"Sposób identyfikacji i nazewnictwa komputerów w Sieci. Jest to fragment skomplikowanego systemu DNS. Dzięki systemie domen nie musimy pamiętać skomplikowanego adresu komputera (czyli także stron www) w postaci liczb tylko w postaci przystępnego adresu np. www.directtraffic.pl "
  
domeny"komputery w sieci INTERNET rozpoznawane są przy pomocy adresów IP. Cyfrowa postać tych adresów utrudnia ich zapamiętywanie przez ludzi. W tym celu powstał system adresowania domenowego. Adres domenowy tworzony jest ze słów oddzielanych znakiem ""."" i możemy w nim wyróżnić nazwę domeny i nazwę konkretnego komputera w sieci. I tak np w adresie: www.twojanazwa.pl możemy wyróżnić ""www"" jako nazwę komputera (w tym przypadku serwera) oraz ""alpha.pl"" jako domenę. Jak widać domeny grupują nazwy komputerów. Adres domenowy należy czytać od prawej strony do kropek, tzn w powyższym przykładzie domeną główną jest "".pl"" czyli domena oznaczająca Polskę . Następnie możemy wyróżnić domenę "".alpha"", która jest pod domeną domeny "".pl"" czyli należy do grupy domen "".pl"". Ostatnia jest nazwa serwera ""www"". Aby posiadać własną domenę np: mojafirma.adres.pl należy zarejestrować ją u operatora Internetu posiadającego prawa do obsługiwania domeny, której ""mojafirma"" będzie pod domeną. W tym przypadku należy zarejestrować ją w domenie "".adres"" a więc w firmie adresNet. Rejestracja domeny przeważnie wiąże się z opłatą za jej prowadzenie u danego operatora, szczegółów należy szukać w cennikach. Oprócz domen określających państwa takich jak: .pl, .au, .us istnieją jeszcze domeny określające działalność takie jak: .net - firmy związane z siecią internet .org - organizacje .com - firmy komercyjne .mil - wojsko .gov - rządy oraz domeny mieszane określające i kraj i rodzaj działalności - np.: .gov.pl, .com.pl, .org.pl Pamiętać należy, że nazwa domeny grupującej np. "".pl"" nie musi oznaczać, że dany komputer znajduje się w Polsce. Komputer może znajdować się w dowolnym miejscu globu, gdyż nazwa domenowa tłumaczona jest na jego adres IP i w ten sposób jest on odnajdywany. Dzięki temu możliwe jest przypisanie wszystkich komputerów w filiach firmy na całym świecie do jednej domeny np.: .firma.com.pl. Jedyny warunek, to posiadanie stałego adresu IP i łącza do sieci INTERNET"
  
Dopasowanie odsłon w grupie celowejStosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
Dopasowanie użytkowników grupy celowej stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
Dopasowanie wizyt w grupie celowejStosunek liczby wizyt wygenerowanych przez grupę celową do liczby wizyt wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
dostawca usług internetowych[ang. Internet Service Provider] firma posiadająca odpowiednio wydajne łącze, wiele numerów dostępowych i oferująca swoje usługi innym podmiotom
  
dostępW odniesieniu do prywatności możliwość danej osoby do przeglądania, modyfikowania i kwestionowania ścisłości i kompletności danych personalnych jej dotyczących.Dostęp jest elementem Bezpiecznego Obrotu Informacją (ang. Fair Information Practices)
  
dot bombdotcom po bankructwie
  
dot-conomy(dot+economy) rynek nowo powstałych firm, które chcą prowadzić działalność w oparciu o Internet
  
dotcomskojarzenie z końcówką amerykańskich adresów internetowych: www.xxx.com. W powszechnym rozumieniu są to nowo powstałe firmy, które chcą działać głównie za pomocą Internetu
  
DuktKształt i układ kresek tworzących znaki, wynikający ze sposobu pisania (prowadzenia narzędzia piszącego), współcześnie – ze sposobu kreślenia według ustalonych zasad graficznych i geometrycznych
  
DVD[ang. Digital Versatile Disc] rodzaj nośnika danych o wymiarach płyty kompaktowej, ale o większych możliwościach, wykorzystywany zarówno do przechowywania danych jak i filmów, maksymalna pojemność to około 17 GB
  
DW[pol. do wiadomości] patrz CC
  
dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie dRegulacja prawna Unii Europejskiej (EU) stwierdzająca, że dane osobowe mogą być wysyłane z krajów Unii jedynie do tych krajów spoza Unii, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony prywatności. Organizacja musi informować osoby fizyczne, dlaczego zbiera ich dane personalne, jak przedkładać organizacji zapytania i skargi, jakim innym firmom będą te dane udostępniane oraz jakie możliwości ograniczania ujawniania niektórych informacji zapewnia firma Osoba fizyczna musi otrzymać odpowiedni komunikat oraz możliwość wyboru podania lub niepodania konkretnych informacji, którymi firma się interesuje. Zobacz też zasady bezpiecznego magazynowania