Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

F

Terminy informatyczne litera F

fałszowanie Działanie, w wyniku którego wydaje się, że transmisja została zainicjowana przez innego użytkownika niż użytkownik, który faktycznie wykonał działanie
  
FAQ[ang. frequently asked questions] patrz najczęściej zadawane pytania
  
filtr rodzinny[ang. rational overchoice] pojawiły się w skutek bardzo szybkiego wzrost dostępnych informacji; zapobiegają dostępowi nieletnich do nieodpowiednich miejsc
  
filtry informacyjne[ang. information filters] systemy informacyjne wyróżniające ze strumienia dokumentów te dokumenty, które odpowiadają potrzebom informacyjnym użytkowników filtrów
  
firewall[pol. ściana ogniowa] jest to rodzaj oprogramowania pełniącego funkcję bariery oddzielającej wewnętrzny system komputerowy od użytkowników Internetu nie posiadających autoryzacji na dostęp do jego zasobów
  
flatrateopłata ryczałtowa pobierana za korzystanie z Internetu bez ograniczeń czasowych i wielkościowych; taryfa ta również w Polsce jest coraz częściej oferowana przez niezależnych operatorów
  
FontNośnik pisma, w którym informacje o kształcie znaków pisma są zakodowane w postaci cyfrowej i zapisane w pliku/plikach. W szczególności kształty znaków pisma mogą być zdefiniowane przy wykorzystaniu krzywych matematematycznych
  
freewarenazwa jaką określa się oprogramowanie dostępne za darmo, bez opłat licencyjnych i opłat za użytkowanie, na zasadach licencji typu freeware
  
front endoprogramowanie, z którym użytkownik ma do czynienia nieustannie (np. pakiet Office)
  
FTP1. [ang. File Transfer Protocol] działający na zasadzie klient-serwer protokół umożliwiający przesyłanie plików przez Internet; FTP jest najpopularniejszą metodą kopiowania plików z odległego komputera do lokalnego lub odwrotnie 2. Nazwa oprogramowania i protokołu w sieci INTERNET. Dzięki niemu można w łatwy i przyjazny dla użytkownika sposób wysłać, pobrać oraz usunąć pliki oraz katalogi na serwerze, na naszym koncie.