Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

G

Terminy informatyczne litera G

 

gatewaykomputer lub urządzenie tłumaczące komunikaty przesyłane między dwoma systemami (sieciami) korzystającymi z różnych sposobów kodowania lub formatu danych, czy też protokołów komunikacyjnych, np. pomiędzy sieciami ISDN i IP (H.320 / H.323)
  
Gb/s[ang. Gigabit per second] Gigabity na sekundę, miara przepustowości łącza
  
giełdy elektroniczneznane także jako giełdy wymiany między firmowej (B2B - Business to Business) - miejsca w sieci, gdzie podmioty gospodarcze mogą się spotkać i robić interesy za pośrednictwem Internetu. Ważnym elementem giełd są aukcje, podczas których wybiera się najtańsze oferty. Działalność gospodarcza może obejmować wszystkie jej aspekty, począwszy od kupna i sprzedaży, poprzez planowanie łańcucha dostaw, skończywszy na wspólnym projektowaniu i rozwoju produktu. Model B2B pomaga firmom znacznie zredukować koszty i poprawić rentowność, zwiększając jednocześnie zasięg rynkowy i optymalizując ich łańcuch dostaw.
  
global knowledge economyspołeczeństwo epoki wiedzy globalnej, opartej na komunikacji internetowej (dostęp do łączy ma prawie każdy). Jak dotąd idea GKE z racji braku dostępu do elektryczności i telefonu w wielu rejonach świata pozostaje w sferze marzeń
  
globalization serviceusługa dopasowywania stron internetowych do różnych obszarów językowych, funkcjonuje przy dużych wyszukiwarkach i ma na celu udostępnianie stron jak największej liczbie użytkowników z różnych stron świata, zachowując przy tym różnice regionalne
  
GNUpatrz Powszechna Licencja Publiczna
  
goodwillniematerialna wartość przedsiębiorstwa: kontakty, stosunki, znajomość rynku
  
gospodarka elektroniczna[ang. e-economy] produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne
  
gospodarka oparta na wiedzy[ang. knowledge-based economy] gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne
  
Górna linia pismaTeoretyczna pozioma linia pokrywająca się z górną krawędzią rysunku majuskułowej litery »H«
  
GPRS[ang. General Packet Radio Service] usługa umożliwiająca komunikację i dostęp do sieci bezprzewodowych i pakietowych, jest to rozwinięcie systemu komunikacji, GSM, które umożliwia bezprzewodową transmisję danych z wykorzystaniem protokołu IP oraz przesyłanie plików i korzystanie z sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego
  
GPS[ang. Global Positioning System] system pozycjonowania globalnego; satelitarny system do identyfikacji położenia obiektów na kuli ziemskiej
  
Grafika komputerowasystem generacji, prezentacji i manipulacji obrazu przy użyciu komputera. Najogólniej dzielony jest na grafikę rastrową i grafikę wektorową, które to dwie podstawowe odmiany stanowią podstawę wszystkich innych pochodnych rodzajów grafiki komputerowej niezależnie od zastosowań, począwszy od składu publikacji i stron WWW a skończywszy na montażu telewizyjnym. Dodatkowo można wymienić specyficzny rodzaj grafiki nie podlegający bezpośrednio pod żaden z wyżej wymienionych - grafikę fraktalną. Ze względu na rodzaj sceny, grafikę komputerową dzielimy na grafikę płaską grafika 2D i grafikę trójwymiarową (przestrzenną) grafika 3D.
  
Graphical element (Element graficzny)Baner lub przycisk, narzędzie wyszukiwawcze lub inna metoda linkowania, emitowana przez np. TradeDoubler i często hostowana przez Reklamodawcę.
  
Graphical Element Report(Raport elementów graficznych) Raport obejmujący statystyki każdego elementu graficznego.
  
GRP / TRP(GRP - Gross Rating Point / TRP - Target Rating Point) liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową w stosunku do liczby wszystkich użytkowników z danej grupy celowej w całej populacji (wskaźnik mnożony przez 100).
  
GSM[ang. Global System for Mobile Telecommunication] Globalny System dla Komunikacji Ruchomej; cyfrowy system radiotelefonii używany przez operatorów telefonii komórkowej; wykorzystuje pasma 900 MHz i 1800 MHz
  
GSM-R[ang. GSM - Railway] wersja GSM, radiowy system łączności dla potrzeb kolei