Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

H

Terminy informatyczne litera H

 

hackerktoś, kto potrafi biegle poruszać się w szeroko pojętym środowisku informacyjnym - posiada zarówno specjalistyczne przygotowanie techniczne, jak i zasób inteligencji wystarczający do tego, by realizować własne plany bez przesadnego naruszania prawa. W pierwotnym znaczeniu określało człowieka, który wykonywał skomplikowane i precyzyjne zadanie prymitywnymi narzędziami, na przykład osoba potrafiąca zrobić eleganckie meble używając tylko siekiery. Hacking w gwarze informatycznej to po prostu ciężka praca nad jakimś zadaniem
  
handel elektroniczny[ang. e-commerce] zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, połączone z dokonywaniem płatności za towary i usługi, z pominięciem bezpośredniego kontaktu między stronami
  
hasłoCiąg znaków wprowadzanych przez użytkownika w celu weryfikowania jego tożsamości w sieci lub na lokalnym komputerze
  
HintingMechanizm pozwalający na zdefiniowanie sposobu przełożenia kształtów znaków w fontach wektorowych na piksele.Hinting jest zakodowany w foncie
  
home bankingelektroniczny kanał dostępowy polegający na możliwości przeprowadzania przez klientów zdalnych (przez Internet) operacji na kontach
  
hotlistspis najczęsciej odwiedzanych stron internetowych, rodzaj rankingu tych stron
  
HTML1. [ang. Hyper Text Mark Up Language] język hipertekstowy używany do tworzenia dokumentów używanych przez WWW. Polecenia tekstowe pozwalają na realizację tzw. linków (odsyłaczy), wyświetlanie różnych fontów, grafiki itp. Obowiązującym standardem jest HTML 4 2. Język formatowania tekstu wykorzystywany do tworzenia stron WWW. Dzięki specjalnym znacznikom formatowania wstawianych w tekst możliwa jest zmiana wyglądu czcionki, jej koloru oraz umieszczanie rysunków pomiędzy tekstem.
  
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)Jeden z protokołów stosowanych w sieci WWW. Protokół HTTP określa, w jaki sposób dane są formatowane i przesyłane oraz jakie akcje powinny podjąć serwery lub wyszukiwarki w odpowiedzi na różne komendy. Wadą protokołu HTTP jest jego bezstanowość (statelessness) - nie "zapamiętuje" on wcześniejszych zdarzeń, np. odwiedzin strony. To dzięki niemu przeglądarki takie jak Internet Explorer lub Netscape Communicator komunikują się z serwerami przesyłając dane.
  
HUBkoncentrator; urządzenie łączące wiele komputerów w sieci