Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

J

Terminy informatyczne litera J

 

JavaJava jest językiem programowania.Na sieci występuje pod postacią tzw. appletów Javy. Nie należy jej mylić z JavaScript lub JScript — są to zupełnie niezwiązane z nią języki, a zbieżność nazw to tylko chwyt marketingowy.
  
JAVASCRIPTJavaScript ("JS") to stworzony przez firmę Netscape zorientowany obiektowo skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach WWW. Skrypty pisane w JS służą najczęściej do zapewnienia interaktywności oraz sprawdzania poprawności formularzy HTML oraz budowania elementów nawigacyjnych np. rozwijane menu lub efekt padającego śniegu
  
JHLC[ang. the Joint High Level Committee] Połączony Komitet Wysokiego Szczebla, który został utworzony przez Komisję Europejską w marcu 1998 roku: komitet jest ciałem doradczym Komisji składającym się z wysokich rangą przedstawicieli administracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej zajmujący się problematyką społeczeństwa informacyjnego
  
jump[pol. skok] przejście z jednej strony internetowej do innej za pomocą np. hiperlinku, bez wylogowania się użytkownika