Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

L

Terminy informatyczne litera L

 

LANpatrz sieć lokalna LAN
  
Lead (Rejestracja)Zdarzenie na stronie Reklamodawcy takie jak rejestracja lub zapisanie się. Wynagrodzeniem będzie stała oplata za każdy lead.
  
Lead rate (LR)Stosunek liczby leadów (rejestracji) do liczby unikalnych użytkowników (UV), np. LR w wysokości 15 % oznacza, że każdych 100 unikalnych użytkowników generuje 14 leadów.
  
Licencja1. urzędowe zezwolenie na wykonywanie czynności, której nie wolno wykonywać bez zezwolenia; 2. jeden z typów umowy wykorzystywany w prawie własności przemysłowej i prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie wynalazczym (licencja patentowa, licencja know-how, licencja wzoru użytkowego), w prawie znaków towarowych (licencja znaku towarowego) oraz w prawie autorskim
  
Licencja typu freeware[ang. freeware] oprogramowanie darmowe, rozpowszechniane po kosztach nośnika danych. Oprogramowanie freeware może być objęte ochroną praw autorskich lub nie
  
Licencja typu Public Domain[ang. public domain licence] licencja dobroczynna czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
  
Liczba linków kierujących do strony wwwIlość zliczonych przez wyszukiwarkę linków prowadzących do Twojej strony. Im więcej takich linków, tym lepiej. Pamiętajmy jednak, że jeden link z liczącej się witryny, jest więcej wart (dla Wyszukiwarki) niż 10 linków z niewypozycjonowanych stron. "
  
Liczba odsłon liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
  
Liczba sesji liczba sesji wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
  
Liczba użytkownikówliczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
Liczba wizytliczba wizyt wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w wybranym przedziale czasu.
  
Liczba wspólnych użytkownikówliczba takich użytkowników z wybranej grupy celowej, którzy byli na co najmniej dwóch z wybranych witryn w wybranym przedziale czasu.
  
Linuxbezpłatny, bazujący na Uniksie, system operacyjny opracowany w 1992 roku przez fińskiego studenta Linusa Torvaldsa. Obecnie najpoważniejszy konkurent systemów z rodziny Windows
  
loginFaktyczna nazwa naszego konta używana jako znak rozpoznawczy podczas autoryzacji przy połączeniach poprzez ftp lub telnet. Unikalna nazwa w systemie serwera jednoznacznie identyfikująca nasze konto.
  
lokalna pętla abonencka[ang. local loop] obwód pomiędzy siedzibą abonenta a lokalną centralą operatora telekomunikacyjnego lub podobnym urządzeniem w lokalnej sieci dostępowej; wolny dostęp do pętli lokalnej, czyli tzw. unbundling, zapewnia operatorowi telekomunikacyjnemu pełną kontrolę nad pętlą i świadczenie usług takich jak połączenia telefoniczne czy szybka transmisja danych; w innej formie natomiast umożliwia podział tych usług między dwóch operatorów, nowego i dotychczas działającego na danym terenie
  
Lovebug Worm Robak masowo rozsyłający się pocztą e-mail, który pojawił się w Manili na Filipinach w dniu 4 maja 2000. Robak rozsyła się pod adresy z książki adresowej programu Outlook, a także rozprzestrzenia się na Internetowe pokoje rozmów, korzystając z programu miRC. Robak jest tak zaprojektowany, aby zamazywał wspólne pliki na lokalnych i zdalnych dyskach.
  
lukaBłąd w produkcie, procesie lub działaniu administracyjnym lub fizyczne narażenie, w wyniku którego komputer jest podatny na atak nieprzyjaznego użytkownika
  
luka administracyjnaNieprzestrzeganie najlepszych praktyk administracyjnych, na przykład używanie słabych haseł lub logowanie się na koncie o uprawnieniach większych niż tego wymaga konkretne zadanie, które ma być wykonane
  
luka w produkcieBłąd w produkcie dotyczący zabezpieczeń, usuwany w biuletynie bezpieczeństwa firmy Microsoft lub przez dodatek Service Pack