Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

M

Terminy Informatyczne litera M

 

m-commerce[ang. mobile commerce] elektroniczne wspomaganie dokonywania transakcji za pomocą bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Jest to segment rynku nowej gospodarki, oferuje przełamanie ostatecznej bariery dostępu do klienta, do jego korzystania wymagane jest wyłącznie posiadanie telefonu komórkowego, palmtopa lub połączenia obu. Zmienia to wiele zarówno po stronie dostawcy jak i konsumenta
  
Majuskuła, inaczej wersalik(ang capital letter) Wielka litera alfabetu
  
Majuskuły (litery wersalikowe)-Przedstawiają obrazy wielkich liter alfabetu
  
MAN[ang. Metropolitan Area Network] sieć miejska. Łączy sieci lokalne LAN w obrębie miasta. Oparta jest zazwyczaj o główne łącze dużej przepustowości do którego podłączani są klienci. Sieci miejskie tworzą z kolei sieć o zasięgu krajowym WAN
  
mass media(środki masowego przekazu) najbardziej wszędobylskie to: telewizja, radio i gazety. W odróżnieniu od mediów stanowią część totalnego środowiska ludzkiego w społeczeństwie masowym i nie mogą być niezauważane. Ich stosowanie pociąga zazwyczaj za sobą wykształcenie się pewnego rodzaju bierności u odbiorców, która czyni je skutecznym instrumentem kształtowania gustów i preferencji.
  
MCU[ang. Multipoint Conference Unit] urządzenie (lub oprogramowanie) umożliwiające łączenie w ramach jednej sesji wideokonferencji więcej niż 2 lokalizacji. Współczesne serwery potrafią obsługiwać jednocześnie połączenia w sieciach ISDN i IP, liczba lokalizacji mogących uczestniczyć w sesji jest zaś praktycznie nieograniczona dzięki funkcji kaskadowania serwerów
  
media(środki przekazu) termin ogólny, odnoszący się do systemów bądź narzędzi przekazywania informacji lub służących rozrywce takich jak radio, telewizja, sprzęt wideo, gazety i magazyny ilustrowane, billboardy, filmy, książki, płyty i nagrania na taśmie
  
Meta TagiSpecjalne elementy języka HTML, które informują robota wyszukiwarki o treści strony. Przygotowanie odpowiednich Meta Tagów może mieć duże znaczenie w procesie pozycjonowania stron WWW
  
miejska sieć komputerowa[ang. Metropolitan Area Network, MAN] sieć komputerowa łącząca sieci lokalne LAN na obszarze miasta; oparta jest zazwyczaj o łącze o dużej przepustowości, do którego podłączani są klienci, sieci miejskie tworzą sieć o zasięgu krajowym - WAN
  
Minuskuła – litera tekstowa(ang lowercase) Mała litera alfabetu
  
Minuskuły(litery podrzędne, litery tekstowe) Przedstawiają obrazy małych liter alfabetu
  
mix media(media mieszane) to niedawno wprowadzone określenie na od dawna funkcjonujące łączenie kilku form lub obszarów komunikowania, zwykle w celu uzyskania efektów dramatyzujących
  
modem[ang. MOdulation DEModulation] urządzenie elektroniczne złożone z modulatora i demodulatora, przekształcające dane cyfrowe na sygnały analogowe i sygnały analogowe na dane cyfrowe; umożliwia przesyłanie danych komputerowych za pośrednictwem sieci telefonicznych
  
moral-plus-productprodukty, które poza wartością użytkową mają również pewną wartość związaną np. z ochroną środowiska (np. opakowania szklane czy torby z makulatury)
  
multimedianazwa technik komputerowych umożliwiających łączenie rozmaitych sposobów przekazywania informacji - dźwięku, obrazu, animacji, tekstu, słowa mówionego i innych - w jeden przekaz
  
multiplekskombinacja kilku programów telewizyjnych oraz różnych usług dodatkowych przesyłanych w jednym kanale telewizyjnym. Programy i usługi dodatkowe (np. elektroniczny informator o programach tzw. EPG - Electronic Programme Guide) mają postać opatrzonych identyfikacją, przesyłanych sekwencyjnie pakietów wydzielanych z całego przesyłanego strumienia danych i dekodowanych
  
multitaskingmetoda jednoczesnego rozwiązywani wielu problemów; moda na nią pojawiła się wraz z rozwojem technologii informatycznej
  
MySQL1. najpopularniejszy serwer bazodanowy, wyprodukowany przez firmę T.c.X DattaKonsultAB. Udostępniany wraz z kodem źródłowym, na zasadach określonych w licencji GNU 2. "jest najpopularniejszym darmowym systemem obsługi baz danych rozpowszechnianym na zasadach licencji GPL (General Public License). Jego nowatorska budowa pozwoliła na stworzenie niezwykle szybkiego i niezawodnego serwera obsługującego bazy danych. Na bazie danych mySQL jest oparte m. in. darmowe forum internetowe phpBB. "