Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

N

Terminy informatyczne litera N

 

N / A - Not applicable (Nie dotyczy)N/A ukazuje się przy linkach tekstowych w kolumnie CTR. Wynika to z faktu, że linki tekstowe nie rejestrują odsłon.
  
NagłówkiNazywany jest tak początek strony www zawierający jej techniczną specyfikację. Do nagłówków zaliczamy także Meta Tagi
  
najczęściej zadawane pytania[ang. frequently asked questions FAQ] większość stron internetowych ma podstronę z odpowiedziami na pytania, które najczęściej zadają odwiedzający daną stronę
  
narodowa architektura ITSopracowana w danym kraju wzorcowa architektura Inteligentnych Systemów Transportowych; rozróżnia się m.in. architekturę funkcjonalną (funkcje, jakie spełnia system ITS i powiązania pomiędzy nimi), architekturę fizyczną, architekturę telekomunikacyjną, itd. - jej tworzenie poprzedza analiza potrzeb użytkowników, następnie określenie funkcji, które ma spełniać; system ten pozwala zachować interoperacyjność pracy różnych podsystemów funkcjonalnych ITS w danym kraju
  
naruszenie prywatnościSytuacja, w której nieupoważniona osoba jest w stanie uzyskać dostęp do poufnych informacji personalnych innych użytkowników
  
Nasdaq(National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) amerykańska giełda utworzona w 1971 roku; prowadzi się na niej obrót akcjami przedsiębiorstw głównie z branży nowoczesnych technologii (informatyka)
  
netizen(net + citizen) członek ogólnoświatowej sieci internetowej
  
NetWaresieciowy system operacyjny firmy Novell przeznaczony dla lokalnych sieci komputerowych
  
newsletterelektroniczny biuletyn informacyjny dystrybuowany przez firmę drogą e-mail do jego subskrybentów
  
numer IP[ang. identification point] unikalny numer określający położenie komputera w sieci