Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

O

Terminy informatyczne litera O

 

odmowa usługi(ang denial of service (Dos) attack) Skomputeryzowany atak uruchamiany przez w celu spowodowania przeciążenia lub zatrzymania usługi sieciowej, takiej jak serwer sieci Web lub serwer plików. Osoba atakująca może na przykład doprowadzić do sytuacji, w której serwer będzie tak obciążony, próbując odpowiedzieć, że będzie ignorować pełnoprawne żądania połączenia.
  
Odsłonazdarzenie polegające na obejrzeniu strony.
  
OECD[ang. Organisation for Economic Co-operation and Development] Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, skupiająca najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata. Główne cele organizacji to: osiągnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego, jak najwyższego poziomu zatrudnienia i stopy życiowej, a także stabilności finansowej, wolności wymiany międzynarodowej i pomocy dla krajów słabo rozwiniętych.
  
ograniczanieMetoda zapobiegania atakowi typu odmowa usługi przez ograniczenie liczby żądań, które można zgłosić do systemu. Określana także jako pooling
  
one-to-one marketing[pol. środki reklamy skierowane bezpośrednio do klienta] ich duże natężenie stwarza zagrożenie dla klienta, który może się poczuć ścigany, zalewany spamem i zniechęcony do wszelkich działań marketingowych
  
Open Source Software(Wolne Oprogramowanie) Programy pisane i dystrybuowane na zasadzie licencji open-source, mają ujawniony swój kod źródłowy, który umożliwia ich wnikliwą analizę, naukę i dalszy rozwój przez każdego. Na Wikipedii znajdziesz szczegóły na temat wolnego i otwartego oprogramowania.
  
operator multipleksu[ang. multiplex provider lub multiplex operator] nadawca posiadający koncesję na wykorzystywanie kanału, odbiera programy/usługi od indywidualnych nadawców, łączy je w zmultipleksowany strumień bitów i przesyła różnymi systemami przesyłowymi (naziemnym, satelitarnym, kablowym) do odbiorców
  
oprogramowania antywirusoweOprogramowanie zaprojektowane z myślą o wykrywaniu i usuwaniu znanych wirusów
  
Oś literTeoretyczna linia łącząca przewężenia światłocienia liter okrągłych
  
oświadczenie o ochronie prywatnościDokument opisujący stanowisko firmy wobec ochrony prywatności, wyszczególniający informacje zbierane przez jej witrynę sieci Web, określający, komu będą udostępniane te informacje oraz jak użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych personalnych