Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

R

Terminy informatyczne litera R

 

Rada Bankowości Elektronicznejpowołana przy Związku Banków Polskich rozpoczęła działalność 14 maja 1998 r. Została powołana do życia przez 25 banków i instytucji międzybankowych oraz Związek Banków Polskich, wcześniej współpracujących w ramach Komitetu Organizacyjnego ds. Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej. Celem jej jest: a)stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla biznesu elektronicznego b)określenie standardów dla wszystkich aspektów bankowości elektronicznej c)pomoc w organizowaniu usług szkoleniowych i konsultacyjnych d)współpraca z organami administracji państwowej i Narodowym Bankiem Polskim w opracowaniu projektów regulacji prawnych w zakresie transakcji elektronicznych e)organizacja współpracy członków rady w tworzeniu spójnej infrastruktury sprzętowej
  
radiodostęp[ang. radio access] połączenie radiowe oferowane klientom, którzy chcą połączyć rozproszone sieci komputerowe odległych biur własnych lub współpracujących firm, a także wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest połączenie kablowe, w tym także do Internetu
  
RasteryzatorProgram dokonujący przełożenia informacji o kształtach znaków zakodowanych w foncie wektorowym na piksele
  
rational overchoicepatrz filtr rodzinny
  
Reklamodawca / SprzedawcaW Internecie - firma prowadząca program afiliacyjny.
  
rich mediaurzędowe określenie strony internetowej bogatej w grafikę animowaną i pliki dźwiękowe
  
robak1. Pod klasa wirusów. Robak rozprzestrzenia się z reguły bez udziału użytkownika i rozsyła poprzez sieć pełne kopie samego siebie (możliwe, że zmodyfikowane). Robak może zużywać pamięć systemu lub przepustowość sieci, w wyniku czego komputer może przestać odpowiadać. Porównaj: wirus. 2. Odmiana wirusa rozprzestrzeniająca się przez pocztę elektroniczną. Po jego aktywowaniu (automatycznym, gdy program pocztowy posiada luki w zabezpieczeniach) rozsyła się dalej pod wszystkie adresy jakie znajdzie. Robaki internetowe najczęściej wykorzystują książkę adresową Microsoft Outlook.
  
Roboty (Pająki)Zwane inaczej "crawlers" lub "spiders" to programy, które nieustannie przeszukują zawartość Internetu w poszukiwaniu nowych stron www lub ich aktualizacji. Robot w trakcie wizyty na stronie rejestruje wszystkie występujące wyrazy oraz linki do innych stron www
  
rocket science[pol. wiedza rakietowa] przełomowe rozwiązania, które oferuje firma, np. nowatorskie oprogramowanie
  
RootkitNarzędzia, aplikacje czy sterowniki, używane w celu zamaskowania określonych działań podejmowanych przez hakera lub wirusy. Popularnie wykorzystywane są do ukrycia przed użytkownikiem i oprogramowaniem antywirusowym, procesów, plików a także wpisów w rejestrze, wirusów i innego szkodliwego oprogramowania (malware). Najczęściej realizowane jest to przez przechwytywanie wywołania funkcji API systemu. Wykorzystywane są także w celu maskowania włamań i prób uzyskania uprawnień administratora.
  
routerUrządzenie określające następny punkt sieciowy, do którego ma być przekazany pakiet danych na drodze do punktu przeznaczenia. Routery są używane do przekazywania pakietów w Internecie i większość łączy szerokopasmowych jest zakończona routerem, który łączy sieć LAN z resztą Internetu.
  
rozszczepienie cyfrowe[ang. digital divide] termin określający podział społeczeństwa na dwie grupy: tych, którzy mają dostęp do komputerów i tych, którzy takiego dostępu nie mają
  
ruter[ang. router] komputer łączący sieci, specjalnie wyznaczony do wytyczania tras pakietów na podstawie przechowywanej tablicy wyboru tras [ang. routing table] informującej o możliwych połączeniach z sąsiednimi sieciami; urządzenie znajdujące następny optymalny węzeł sieci, do którego zostanie przekazany pakiet na swojej drodze do miejsca przeznaczenia; łączy daną sieć z jedną lub wieloma innymi, najczęściej rozległymi sieciami WAN (w szczególności: z Internetem)
  
RytmRównomierne i regularne powtarzanie się pionowych kresek liter i świateł (międzyliterowych i wewnętrznych) pomiędzy nimi
  
rząd w Interneciepatrz e-Government dział e-Government