Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

T

Terminy informatyczne litera T

 

T-commerce[pol. handel przez telewizję] opcja możliwa w przyszłości dzięki połączeniu usług internetowych i telewizji
  
tablica[ang. whiteboard] w nauczaniu na odległość - okno tekstowe (czasami także graficzne) pozwalające na współdzielenie tekstu lub rysunku widocznego dla wszystkich uczestników kursu, lub szkolenia na odległość
  
Tariff (Taryfa, Wynagrodzenie)Prowizje oferowane dla programu.
  
TCP/IP1. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol - Protokół lub konwencje używane przez komputery do komunikowania się za pośrednictwem Internetu 2. to wspólna nazwa dwóch podstawowych protokołów sieci Internet. Powstała oczywiście przez połączenie nazw TCP i IP. TCP/IP udostępnia metody transmisji informacji pomiędzy poszczególnymi komputerami w sieci, obsługując pojawiające się błędy oraz tworząc wymagane do transmisji informacje dodatkowe.
  
telecentrum[ang. telecentre] powszechnie dostępna wielofunkcyjna placówka teleinformacyjna, z pracownią multimedialną wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
  
telefonia komórkowaodmiana mikrofalowej łączności radiowej, wykorzystująca podział obszaru działania na komórki, z których każda zawiera przekaźnik radiowy niewielkiej mocy obsługujący jedynie użytkowników w swoim zasięgu - mimo ograniczonego pasma wykorzystywanych częstotliwości umożliwia to pomnożenie liczby jednocześnie prowadzonych rozmów przez liczbę komórek
  
telefonia satelitarnasystem realizacji połączeń telefonicznych, wykorzystujący łączność satelitarną; niezależny od czynników atmosferycznych i stanu naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej, przez co gwarantuje dużą szybkość oraz niezawodność przesyłania wiadomości, informacji i połączeń telefonicznych z każdego i do każdego miejsca na świecie
  
telekonferencja[ang. teleconference] usługa telekomunikacyjna polegająca na wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych do prowadzenia rozmowy (konferencji) między co najmniej 3 rozmówcami znajdującymi się w 2 lub więcej miejscach
  
telematyka[ang. telematics] dział telekomunikacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z przekazywaniem wiadomości w postaci statycznego obrazu (tekstu alfanumerycznego, znaków graficznych, fotografii i innych); usługi telematyczne: poczta elektroniczna, teletekst, telefaks, wideotekst
  
telemedycyna[ang. telemedicine] dziedzina wykorzystująca usługi telematyczne do przesyłania danych medycznych i obrazów do centrów konsultacyjnych w celu uzyskania porady (m.in. przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych) oraz szkolenia personelu medycznego
  
telepracapatrz dział e-Work
  
telewizja interaktywnatelewizja, która umożliwi tworzenie programu "na żądanie" - będzie układał sam użytkownik, wybierając np. z archiwum taśm wideo stacji nadawczej
  
telnetNazwa programu i protokołu komunikacyjnego w sieci INTERNET. Program telnet służy do połączeń z serwerem w celu uzyskania dostępu do powłoki systemu serwera. Dzięki niemu możemy wydać komendę na serwerze oraz zobaczyć efekt jej działania. Działanie takie nazywamy emulacją terminala.
  
TEN-155[ang. Trans-European Network] sieć szkieletowa o przepustowości 155 Mb/s łącząca europejskie ośrodki badawcze
  
TerminDefinicja
  
TETRA[ang. TErrestrial TRunked Radio] cyfrowy standard łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) w ramach działalności Unii Europejskiej, zapewnia służbom bezpieczeństwa publicznego: szyfrowanie, łączność grupową, doskonałą jakość głosu, przesyła-nie danych i dynamiczne przegrupowywanie
  
Text link (Link tekstowy)Link wykorzystujący tekst zamiast grafiki.
  
think tools[pol. inteligentne narzędzia] pakiety narzędzi wspomagające zarządzanie wiedzą i podejmowanie decyzji oraz nazwa oprogramowania służącego do wspomagania procesów decyzyjnych
  
third place[pol. trzecie miejsce] miejsce (poza pracą i domem), w którym pracownik spędza najwięcej czasu oraz nieformalne miejsce spotkań i wymiany poglądów, w Polsce jeszcze mało rozpowszechnione, w USA zaś najczęściej pub lub ilubiona restauracja
  
tokenniewielkie urządzenie elektroniczne otrzymywane przez posiadacza elektronicznego konta w banku, generujące, co jakiś czas według algorytmu znanemu tylko serwerowi banku ciąg cyfr. Umożliwia ono identyfikacje klienta w kon-taktach z wirtualnym oddziałem banku
  
token (ang access token)Urządzenie wyposażone w unikalny klucz, służace do generowania jednorazowych haseł używanych do uwierzytelniania się w systemach informatycznych. System używa tokenów dostępu do kontrolowania dostępu do zabezpieczonych obiektów oraz do kontrolowania możliwości użytkowników wykonywania różnych operacji systemowych na komputerze lokalnym.
  
tradycyjny bank elektronicznybank detaliczny posiadający zarówno oddziały fizyczne, jak i elektroniczny kanał dostępu do usług
  
transakcje pomiędzy internautami[ang. person-to-person payments] elektroniczne przekazy pieniężne, najczęściej spotykane w aukcjach internetowych
  
Transport Layer Security (TLS) Protokół zapewniający prywatność oraz bezpieczeństwo komunikacji między dwoma aplikacjami komunikującymi się za pośrednictwem sieci. Umożliwia także klientom uwierzytelnianie serwerów lub, opcjonalnie, serwerom uwierzytelnianie klientów
  
trialwareProgram po zainstalowaniu jest w pełni sprawny i działają wszystkie jego komponenty, ale tylko przez określoną ilość czasu od dnia jego zainstalowania w systemie (przeciętnie 30 do 90 dni), po tym okresie o ile użytkownik nie wprowadzi zakupionego u producenta specjalnego kodu, program przestaje się uruchamiać i trzeba go odinstalować
  
tribespatrz plemiona