Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

U

Terminy informatyczne litera U

uaktualniaćZamieniać na nowszą, najczęściej o większych możliwościach, wersję produktu
  
uaktualnieniePakiet zastępujący zainstalowaną wersję produktu nowszą wersją tego samego produktu. Proces ten na ogół pozostawia istniejące dane i preferencje użytkownika, zastępując istniejące oprogramowanie jego nowszą wersją
  
UDW[pol. ukryte do wiadomości] patrz BCC
  
Udział czasu wśród wybranych witrynprocent czasu spędzonego przez grupę celową na danej witrynie w stosunku do łącznego czasu spędzonego na wszystkich wybranych witrynach.
  
Udział kosztów wśród wybranych witrynprocent kosztów odsłon reklamowych wygenerowanych przez grupę celową na danej witrynie w stosunku do łącznego kosztu odsłon reklamowych wygenerowanego na wszystkich wybranych witrynach.
  
Udział odsłon wśród wybranych witrynprocent liczby odsłon wygenerowanych na danej witrynie w stosunku do liczby wszystkich odsłon wygenerowanych na wszystkich wybranych witrynach.
  
Udział użytkowników wśród wybranych wwwprocent liczby użytkowników danej witryny w stosunku do liczby wszystkich użytkowników wszystkich wybranych witryn.
  
Udział wizyt wśród wybranych witrynprocent liczby wizyt wygenerowanych na danej witrynie w stosunku do liczby wszystkich wizyt wygenerowanych na wszystkich wybranych witrynach.
  
UKSPUniwersalne Komputerowe Stanowiska Pracy zmodyfikowane komputery PC z podniesionym poziomem bezpieczeństwa w tym ze sprzętową autoryzacją użytkownika
  
UMTS[ang. Universal Mobile Telecommunications System] system bezprzewodowej telefonii trzeciej generacji (tzw. 3G) po telefonii analogowej i GSM, oferujący transmisję danych do 2 Mb/s, wykorzystujący spektrum w obrębie pasm 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz
  
Under consideration (Rozważany)Gdy zgładzasz się do programu, pozostajesz w trybie “rozważanym” do momentu podjęcia przez administratora programu decyzji o Twoim przyjęciu, odrzuceniu lub wstrzymaniu.
  
Unique Imp(ression) (Unikalne odsłony)Odsłona liczona dla każdego unikalnego użytkownika.
  
Unique visitor (UV) (Unikalny użytkownikJedno kliknięcie na program, na użytkownika, na dzień.
  
Unix1. System operacyjny stosowany początkowo na komputerach typu mainframe, a obecnie nawet na komputerach klasy PC. Na początku Internet bazował na systemach unixowych, ale w chwili obecnej do połączeń można używać nawet PC pracujący w DOS lub Windows czy też Macintosh 2. Rodzina systemów operacyjnych powstałych w latach 70'tych w ramach projektów laboratoryjnych uniwersytetów w USA oraz projektu wojskowej sieci komputerowej MILNET. Systemy te rozwijano z myślą o zastosowaniach sieciowych. Na nich wyklarowała i rozwinęła się obecna postać INTERNET'u. Dzięki trzydziestoletniej tradycji systemy te odgrywają wiodącą rolę w zastosowaniach internetowych.
  
uprawnieniaAutoryzacja do wykonywania operacji związanych ze współużytkowanym zasobem, takim jak plik, katalog czy drukarka. Uprawnienia muszą być przydzielone przez administratora systemu poszczególnym kontom użytkowników lub grupom administracyjnym
  
URL1. Uniform resource locator – adres Twojej strony internetowej. 2. Adres zasobu (plików) w sieci internet zapisany przeważnie w notacji domenowej.
  
URL (Uniform Resource Locator)kod identyfikujący dowolny zasób w Internecie. Przykład: http://www.gemius.pl/index.php
  
USB[ang. Universal Serial Bus] uniwersalna magistrala szeregowa, czyli wspólny interfejs szeregowy dla wielu urządzeń takich jak drukarki, skanery itp. O przepustowości do 12 Mb/s (megabitów na sekundę).
  
usługi powszechne[ang. universal service] usługi telefoniczne (z wyłączeniem usług dostępu do sieci), usługi faksowe oraz usługi transmisji danych w paśmie fonicznym świadczone przez operatorów publicznych, za pomocą modemów, w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych
  
usługi telekomunikacyjne[ang. telecomunication services] usługi polegające na transmisji lub kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną
  
usługodawca Internetowy (ISP)Firma zapewniająca dostęp do Internetu
  
uwierzytelnianieProces weryfikacji, czy ktoś lub coś jest tym, za kogo/co się podaje. W prywatnych i publicznych sieciach komputerowych (w tym w Internecie) uwierzytelnianie jest powszechnie realizowanie za pomocą haseł logowania.
  
Uwierzytelnianie (autentykacja)Potwierdzenie tożsamości danej osoby. w Internecie odbywa się najczęściej przez podanie hasła znanego tylko danej osobie (zalogowanie). Jeśli przeglądarka lub strona WWW nie zabezpieczą wystarczająco hasła, może dojść do tzw. kradzieży tożsamości.