Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

V

Terminy informatyczne litera V

visit[pol. wizyta] określenie liczby odwiedzin na określonej stronie internetowej, sposób określenia poziomu jej atrakcyjności dla internautów
  
voice XMLrozwinięcie narzędzia HTML; jego zastosowanie umożliwia udźwiękowienie stron internetowych
  
VoIP[ang. Voice over Internet Protocol] telefonia internetowa - technologia komunikacyjna, oparta jest na zamianie głosu na pakiety w protokole TCP/IP, wykorzystywane są łącza transmisji danych o wysokim poziomie jakości. Zastosowanie wysokiej jakości kompresji danych umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie łączy telekomunikacyjnych