Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

W

Terminy informatyczne litera W

 

WAN[ang. Wide Area Network] sieć teleinformatyczna pokrywająca duży geograficznie obszar: region lub państwo; sieć rozległa łącząca sieci lokalne LAN i miejskie MAN, składają się na nią komputery znajdujące się w dużych odle-głościach od siebie, na większym geograficznie obszarze (np. kraju, regionu); połączenia w obrębie WAN angażują zwykle publiczną sieć telekomunikacyjną
  
WAP[ang. Wireless Application Protocol] protokół komunikacji bezprzewodowej, międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe, pagery oraz inne terminale cyfrowe
  
Web-Mallcentrum zakupów w sieci. Podobnie jak w tradycyjnym centrum handlowym można w nim kupić produkty różnych firm i branż. Tego typu centra organizują np. portale internetowe
  
webinarseminarium poprzez Internet, np. na wirtualnym uniwersytecie
  
webisodes(web + episodes) rodzaj serialu emitowanego w Internecie
  
webmasterosoba znająca język HTML i zajmująca się tworzeniem stron WWW
  
webringkatalog skupiający strony (od kilkudziesięciu do kilkuset) o określonej tematyce, różniący się jednak od katalogu tradycyjnego tym, że odwiedzając jedną ze stron należących do danego webringu można z jej poziomu odwiedzić wszystkie pozostałe
  
webucatin(web + education) kształcenie w sieci. Według szacunków Petera Druckera, wybitnego doradcy do spraw zarządzania, dla webucation "istnieje globalny rynek potencjalnie wart miliony dolarów"
  
wersja betapatrz betaversion
  
wetwareinformatyczne określenie czynnika ludzkiego niezbędnego w informatyce
  
wideokonferencja[ang. videoconference] audiowizualne połączenie telekomunikacyjne, umożliwiające jednoczesne przekazywanie w czasie rzeczywistym głosu i ruchomych obrazów pomiędzy grupami użytkowników znajdującymi się w różnych lokalizacjach, pozwala nie tylko słyszeć, ale również widzieć rozmówcę; do przeprowadzenia wideokonferencji niezbędne jest specjalne zakończenie łącza telekomunikacyjnego nazywane wideoterminalem
  
wiedzato zdolność do efektywnego działania, podczas gdy informacja to zaledwie "znajomość rzeczy"
  
wielofunkcyjne karty mikroprocesorowepatrz karta mikroprocesorowa
  
Windows NT[ang. Windows New Technology] system operacyjny z rodziny Windows, przeznaczony do zaawansowanych zastosowań. Windows NT w wersji 4.0 uznawany jest za stabilny i zapewniający dość wysoki poziom bezpieczeństwa system operacyjny. Z tego powodu wykorzystuje się go w środowiskach sieciowych - m.in. w gospodarce, finansach, zarządzaniu. Następcą Windows NT jest Windows 2000
  
Windows Update1. Rozszerzenie on-line systemu Microsoft Windows umożliwiające użytkownikom pobieranie plików niezbędnych do aktualizowania komputera 2. Witryna sieci Web firmy Microsoft obsługiwana przez grupę produktu Windows w celu zapewnienia aktualizacji
  
wirtualna sieć prywatna (VPN)Zbiór węzłów w sieci publicznej, takiej jak Internet, komunikujących się z wykorzystaniem technologii szyfrowania, dzięki czemu ich komunikaty są zabezpieczone przed przechwyceniem i odczytaniem przez nieupoważnionych użytkowników, tak jakby węzły były połączone liniami prywatnymi
  
wirtualny serwerZestaw kilku kont pocztowych, stroną www - wszystko w jednej domenie własnej. Serwer wirtualny jest logicznym odwzorowaniem serwera. Serwer sprzętowy może obsługiwać wiele serwerów wirtualnych.
  
wirtualny serwer ftpLogiczne odwzorowanie serwera ftp na sprzętowym serwerze. Zwykle skojarzony z jednym kontem użytkownika pozwala na nawiązanie z zasobami tego konta anonimowego połączenia ftp. Wirtualny serwer ftp umieszczany jest we własnej domenie np. ftp.firma.adres.pl. Serwer sprzętowy może obsługiwać wiele serwerów wirtualnych ftp
  
wirus1. Kod napisany w sposób umożliwiający jego samoreplikację. Wirus usiłuje rozprzestrzeniać się na kolejne komputery, dołączając się do programu-nosiciela. Może powodować uszkodzenia sprzętu, oprogramowania lub danych. Porównaj robak. 2. Replikujący się program komputerowy, nierzadko wyrządzający szkody
  
wirus komputerowykod, który wskutek braku systemowej ochrony zasobów w jednoprogramowych systemach operacyjnych komputerów osobistych dokonuje zaprogramowanych przez jego autora, niepożądanych zmian w środowisku systemowym, uszkadzając dane, programy, zmieniając sposób działania sprzętu itp. W uproszczeniu wirus jest obcym fragmentem kodu, dołączonym do programu. Wykonanie tego kodu po uruchomieniu programu powoduje odnajdywanie na dysku innych, "niezarażonych" programów i dołączanie do nich kodu wirusa. W ten sposób wirus zaraża coraz to więcej programów w komputerze, a "zainfekowane" nim programy, przenoszone na dyskietkach lub przesyłane siecią niszczą zasoby innych komputerów. Wirus może też atakować sektor rozruchowy dyskietki lub dysku. Skutki powodowane przez wirusy mają znamiona przestępstwa polegającego na naruszeniu dóbr chronionych prawem
  
Witrynazbiór stron tworzący spójną całość.
  
WizytaCiąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez jednego użytkownika w ramach jednej witryny. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.
  
WLAN[ang. Wireless Local Area Network] szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu
  
workation[ang. Wireless Local Loop - bezprzewodowa sieć abonencka] radiowa sieć dostępowa (stała szerokopasmowa sieć bezprzewodowa), umożliwiająca stałe szybkie połączenie z Internetem (64kbps - 2Mbps); WLL działa 24 godziny na dobę, podobnie jak łącze dzierżawione, ale koszty połączenia są niższe
  
wortalportal wertykalny, wyspecjalizowany w jednej tematyce - np. finansach, technologiach informatycznych, medycynie, prawie, itp.
  
współdzielenie aplikacjiw uczeniu na odległość pozwala prowadzącemu na podgląd i ingerencję w ekran uczestnika, to samo jest możliwe pomiędzy uczestnikami
  
WspółoglądalnośćUdział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie w wybranym przedziale czasu.
  
wtyczka[ang.plugin] program wspomagający przeglądarkę WWW, rozszerzający jej możliwości. Plug-iny pozwalają oglądać pliki animacji, wideo, 3D, virtual reality, dokumenty Worda, Acrobata, grafikę wektorową itd., zwalniając z konieczności posiadania oprogramowania natywnego dla danego typu pliku i bardzo wzbogacają możliwości przeglądarki
  
www1. [ang. World Wide Web] strona WWW, witryna internetowa; dokument hipertekstowy opracowany w języku programowania HTML, udostępniony na widok publiczny w sieci Internet w celach informacyjnych, handlowych, propagandowych, itp. 2. Skrót od World Wide Web - ogólne określenie sieci witryn internetowych tworzonych przy pomocy języka formatowania tekstu HTML.
  
Wydłużenie dolne (ang descender)Część minuskuły lub majuskuły znajdująca się poniżej podstawowej linii pisma, stykająca się z dolną linią pisma
  
Wydłużenie górne (ang ascender)Część minuskuły znajdująca się powyżej linii środkowej, stykająca się z górną linią pisma
  
wysiwyg(what you see is what you get) oznacza, że dokument widoczny na ekranie komputera będzie wyglądał tak samo po wydrukowaniu, a produkt zamieszczony w katalogu nie będzie różnił od egzemplarza przysłanego klientowi
  
Wyskakujące okienko (ang pop-up)Uproszczone okno przeglądarki otwierane przez strony internetowe. Najczęściej otwierane automatycznie w celu wyświetlania reklam
  
Wyszukiwarka1. Ogromna baza danych, która automatycznie się uaktualnia. Podstawą Wyszukiwarki jest specjalnie stworzony program komputerowy oparty o odpowiednie algorytmy zwany robotem lub pająkiem 2. system wyszukujący strony WWW według podanych słów kluczowych.
  
Wyszukiwarka (angsearch engine)Usługa (najczęściej strona) umożliwiająca przeszukiwanie Internetu, np..Google, NetSprint, Szukacz. Wyszukiwarki można znaleźć także na portalach jak wp.pl i onet.pl.
  
Wyszukiwarka-domenaWitryna na której znajduje się silnik wyszukiwarki, np. na portalu Wirtualna Polska znajduje się silnik Wyszukiwarki NetSprint
  
Wyszukiwarka-silnikZbiór algorytmów, które określają sposób działania Wyszukiwarki. Silniki mogą być dostępne na wielu witrynach. Przykładowo silnik NetSprint znajduje się na Portalu WP, Hoga.pl, o2.pl, natomiast silnik Google występuje na Portalu Interia.pl, AOL search.
  
Wyszukiwarki - domenywitryny, na których dostępne są silniki wyszukiwarek. Przykładowo, na witrynie wp.pl znajdują się silniki NetSprint i Inktomi.