Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

X

Terminy informatyczne litera X

XHTML(ang Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) " to aplikacja XML zawierająca zestaw znaczników symulujących język HTML 4 oraz reguły ich używania. W odróżnieniu od ""zwykłego"" HTML-a, dokumenty pisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML (to znaczy, że dokumenty w XHTML są poprawnymi dokumentami XML) i dzięki temu będzie je można w przyszłości automatycznie przekształcać w inne formy XML-a. Dzięki temu, że XHTML ""symuluje"" HTML to znaczy posiada dokładnie ten sam zestaw znaczników co ""zwykły"" HTML, więc współczesne przeglądarki WWW zazwyczaj nie mają problemów z interpretacją i poprawnym wyświetlaniem dokumentów pisanych w XHTML."
  
XMLXML czyli Extensible Markup Language to wzorowany na SGML-u sposób opisu znacznikami, umożliwiający wygodniejsze, szybsze i mniej sformalizowane przygotowywanie wszelkich dokumentów tekstowo-graficznych, które można bez większych problemów przenosić i adaptować do różnych form przekazu elektronicznego