Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Y

Terminy informatyczne litera Y

Yettie (young, enterpreneural, tech-based twenty-something) młody, przedsiębiorczy, zorientowany technicznie dwudziestokilkulatek; termin ten określający typowego użytkownika Internetu po raz pierwszy został użyty przez magazyn "Talk" w marcu 2000 roku, jego pierwowzorem był popularny w latach 80 Yuppie (young, urban, professional)