Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Business Intelligence

PLAY wybiera technologię SAS

Multimedialny operator PLAY wybrał SAS Institute jako strategicznego partnera i dostawcę rozwiązań i usług w obszarze Business Intelligence. Współpraca zaowocuje wdrożeniem przez SAS Institute hurtowni danych oraz szeregu rozwiązań biznesowych na bazie własnej, unikalnej na rynku platformy Business Intelligence (SAS®Enterprise Intelligence Platform). W ramach strategicznej umowy PLAY otrzyma kompleksowe środowisko analityczne i raportowe, wspierające kluczowe procesy podejmowania decyzji  

w organizacji, w tym pełną paletę rozwiązań SAS w obszarze Customer Intelligence obejmującą m.in.

Segmentację, Cross-Sell, Retention


oraz zarządzanie bezpośrednią komunikacją marketingową z zastosowaniem SAS®Campaign Management. Doświadczenie SAS Institute w zakresie zaawansowanej analityki oraz wykorzystania wiedzy o kliencie przyczyni się do wzrostu efektywności procesów sprzedaży usług sieci PLAY, optymalnego dopasowania oferty produktowej oraz efektywnego zarządzania interakcjami z klientem. Rozwiązanie SAS umożliwi również efektywne zarządzanie dystrybucją najnowocześniejszej na rynku oferty usług dodanych, co w istotnym stopniu przyczyni się do wzrostu przychodów z klienta (ARPU) przy zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta.

Dzięki zastosowaniu Platformy BI firmy SAS operator PLAY zoptymalizuje koszty środowiska Business Intelligence oraz zminimalizuje ryzyko związane z integracją rozwiązań od wielu dostawców. W warstwie technologicznej, zintegrowana platforma zapewni jednorodne środowisko do zarządzania i integracji danych. Ze względu na pełną komplementarność i integralność wszystkich elementów Platformy SAS, zadeklarowany przez dostawcę czas realizacji projektu nie ma precedensu pośród wdrożeń złożonych rozwiązań klasy BI na taką skalę.                                          

Do realizacji hurtowni danych i całościowego środowiska raportowo-analitycznego firmy wybraliśmy Platformę SAS głównie ze względu na integrację oraz pełną skalowalność oferowanego rozwiązania - komentuje Jacek Czernuszenko IT and Billing Operations Director w PLAY - Wdrożenie, które realizujemy na starcie naszej działalności, będzie w pełni obsługiwało rosnącą liczbą klientów i wolumen danych oraz będzie podążać za zmianami naszej organizacji w przyszłości, kiedy osiągniemy zakładany udział w rynku.   

„Kompleksowa wiedza o kliencie, dopasowanie oferty do jego konkretnych potrzeb i odpowiedni moment wprowadzania na rynek nowych produktów, to podstawowe czynniki sukcesu rynkowego. Jesteśmy dumni, że firma P4, która w oparciu o najnowocześniejsze technologie tworzy standardy w dziedzinie komunikacji, wybrała rozwiązanie SAS do realizacji zadań o tak krytycznym znaczeniu. Wierzę, że niezawodna technologia SAS oraz nasze globalne doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych przyczyni się do dalszych sukcesów rynkowych sieci PLAY.” – powiedziała Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający SAS Institute  
---

Informacja o SAS Institute

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie Business Intelligence, Data Integration i Data Warehousing. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 43 000 firm i instytucji w 111 krajach, w tym 96 przedsiębiorstw z pierwszej 100 listy  Fortune 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia ponad 10 000 pracowników. W Polsce SAS Institute działa od 1992 r. Co roku odnotowuje wzrost zatrudnienia i przychodu, obecnie zatrudnia około 200 osób. Od 2003 roku w Polsce działa Globalne Centrum Kompetencyjne SAS w zakresie rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki, sektora administracji publicznej.   

Informacja o Platformie Business Intelligence oferowanej przez SAS Institute


SAS®Enterprise Intelligence Platform jest jednolitą platformą technologiczną pozwalającą integrować dane pochodzące z dowolnego źródła, zarządzać nimi analizować je przy pomocy różnorodnych metod i technik, a następnie dostarczać wyniki w formacie i czasie właściwym dla osób wykorzystujących je do podejmowania decyzji biznesowych. Wszystkie komponenty Platformy wykorzystują wspólne metadane i są zarządzane centralnie, co znacząco redukuje czas wdrożenia i koszty utrzymania rozwiązań na niej opartych.