Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

e-Faktury w Internecie

Faktury Telekomunikacji Polskiej dostępne przez Internet

Od dziś Telekomunikacja Polska umożliwiła klientom otrzymywanie rachunków za usługi w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnego papierowego dokumentu. Jest jednym z pierwszych operatorów w kraju, którego e-faktury są zabezpieczone elektronicznym podpisem gwarantującym ich autentyczność.

Zastąpienie faktury papierowej - elektroniczną wydaje się prawdziwym postępem e-komunikacyjnym w codziennym życiu użytkownika internetu w Polsce.

Bezpieczna e-faktura Telekomunikacji Polskiej


Wprowadzenie e-faktury jest odpowiedzią na oczekiwania klientów TP, korzystających z Internetu i preferujących nowoczesne formy komunikacji z firmą. Dzięki temu rozwiązaniu dostaną oni fakturę bezpieczniej, szybciej i wygodniej oraz będą mogli lepiej kontrolować swoje wydatki.

Aspekty prawne

Elektroniczne faktury wystawiane przez TP spełniają wszelkie prawne wymogi dotyczące dokumentów finansowych i zgodnie z prawem powinny być akceptowane przez urzędy skarbowe czy banki, tak samo jak ich papierowe odpowiedniki.

Bezpieczny elektroniczny podpis na e-fakturze w pełni gwarantuje autentyczność jej pochodzenia i uniemożliwia niepowołanym osobom wprowadzanie jakichkolwiek zmian w treści. Prócz rachunków, elektroniczne wersje otrzymają też inne dokumenty tj.  faktury korygujące i szczegółowe wykazy połączeń.

Droga elektroniczna

Zastąpienie faktury papierowej elektroniczną nie zmienia sposobu jej zapłaty. Największą korzyść daje jednak jej połączenie z bezgotówkowymi formami płatności - poleceniem zapłaty i stałym zleceniem. Wtedy wszystkie operacje odbywają się elektronicznie. Klient nie musi przechowywać papierowych faktur, ani pilnować terminu zapłaty, ponieważ to bank pamięta o tym, żeby przekazać należność w terminie płatności.

Pisemne zlecenie

Klienci zainteresowani otrzymaniem elektronicznego rachunku, powinni złożyć pisemne zamówienie w salonie lub punkcie sprzedaży tp, bądź wysłać pocztą na adres: Telekomunikacja Polska, ul. Bażantów 35, 40-668 Katowice. TP będzie wysyłać e-faktury w formacie PDF, na adres mailowy wskazany przez klienta.

---