Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Global Network Operation

Centrum Sieciowe Ericssona w Polsce

Ericsson otworzy w 2008 roku Globalne Centrum Nadzoru i Zarządzania Sieci w Polsce. Centrum będzie obsługiwać globalną sieć korporacyjną Ericsson, a także 100 klientów firmy z całego świata. Nowa organizacja zostanie włączona do istniejącego już lokalnego NOC. Polski Network Operational Center (NOC) jest jednym z ośmiu istniejących już centrów operacyjnych na świecie. Jako jedyny będzie serwisował sieć własną firmy Ericsson, będąc jednocześnie największym centrum operacyjnym  obsługującym sieci stacjonarne.  

ERICSSON W POLSCE


Network Operational Center (NOC) w Polsce znajduje się w Warszawie oraz Katowicach.


Planuje się zatrudnienie dodatkowych 100 pracowników. Z uwagi na całodobowy tryb pracy centrum operacyjnego konieczne będzie zatrudnienie inżynierów z dobrą znajomością języka angielskiego, zarówno tych którzy dopiero ukończyli studia techniczne i zaczynają swoją karierę zawodową jak i doświadczonych specjalistów IT.  Nowe funkcje dla polskiego NOC będą wdrażane stopniowo w trakcie 2008 roku wraz z falą nowych zatrudnień oraz intensywnych szkoleń w Sztokholmie i Warszawie.

Istniejący Service Desk Functions zostanie powiększony o 20 procent pracowników NOC w Katowicach.


„Polska dzięki wynikom osiąganym przez nasz NOC była oceniana w firmie Ericsson jako jedno z najlepszych miejsc na lokalizację Globalnego Centrum Nadzoru i Zarządzania Sieci. Zawarcie kontraktów na zarządzanie siecią firm Netia i Polkomtel pozwala nam konsekwentnie budować dominującą pozycję i kompetencje w obszarze Managed Services”. – powiedział Lars. E. Svensson, prezes Ericsson Sp. o.o.

Ericsson w Polsce ogłosił najlepsze wyniki w historii


„Biorąc pod uwagę całkowity obrót na rynku polskim już wiemy, że nasze obroty netto w 2007 roku wzrosły o około 50 proc. w porównaniu z rokiem 2006. Szczegółowe dane liczbowe całej  korporacji zostaną opublikowane w lutym. Dokładne wyniki osiągnięte przez Ericsson w Polsce poznamy po posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwietniu 2008”. – powiedział Lars E. Svensson, prezes Ericsson Sp. z o.o. dodając, że  w samym miesiącu grudniu 2007 obroty były porównywalne jak w całym roku 2003.

Ericsson w Polsce osiągnął dobre wyniki w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na budowę nowych sieci 3G oraz modernizację istniejących. Rosnąca wydajność sieci 3G stworzyła możliwość uruchamiania multimedialnych platform oraz rozwiązań firmy Ericsson.

W 2007 roku Ericsson wdrożył u dwóch swoich największych klientów  - w firmach Polkomtel oraz PTC sieć HSPA (High Speed Packet Access) oferującą przepustowość 7.2 Mbps. Wydajność sieci szerokopasmowych oraz platform opartych na infrastrukturze IMS w sieciach stacjonarnych znacznie zwiększa popyt na usługi multimedialne dostępne w tych sieciach.

„Duże zainteresowanie użytkowników końcowych rozwiązaniami typu Mobile TV, IP TV oraz aplikacjami opartymi na IMS napawa optymizmem i pozwala nam oczekiwać na nowe kontrakty z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w 2008 roku w obszarze multimediów.” – powiedział Lars. E. Svensson.

---