Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Porozumienie Microsoft i Yahoo

Reklama wyszukiwarek

Firmy zawarły porozumienie dotyczące rynku reklamowego. Nie dojdzie do spektakularnego przejęcia, w perspektywie kilku lat może jednak zaostrzyć się walka z liderem rynku - Google. Umowa między firmami została zawarta na okres dziesięciu lat. W tym czasie Microsoft będzie wyłącznym posiadaczem praw do silnika wyszukiwarki Yahoo,

Bing wyszukiwarką


który będzie mógł zintegrować z własnymi technologiami, a Bing stanie się jedyną wyszukiwarką, z której korzystać będzie serwis Yahoo. W zamian Yahoo otrzyma wyłączne prawo do sprzedaży reklam w wyszukiwarkach na witrynach obu firm. Nie będzie fuzji działów sprzedaży, a reklamy inne niż sprzedawane w wyszukiwarkach pozostaną odrębnym zagadnieniem, który każda z firm będzie realizować osobno.

Wszelkie innowacje w technologii wyszukiwania, a także uwagi i sugestie klientów dotyczących wyszukiwarki, pozostaną własnością Yahoo, pomimo wykorzystywania technologii Microsoftu. Koncern zagwarantuje także stały dochód z jednego wyszukania w każdym kraju, w którym połączone usługi zostaną wprowadzone, przez okres 18 miesięcy od implementacji.

Firmy spodziewają się, że pełne wdrożenie postanowień umowy może potrwać do 24 miesięcy, gdyż będzie ona przedmiotem postępowań antykonkurencyjnych m.in. w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Zapewniono także, że zachowana będzie ochrona danych osobowych klientów obu firm, a ich wymiana pomiędzy Yahoo i Microsoftem zostanie ograniczona do niezbędnego minimum konieczności do sprawnego działania usług.

Rynek reklamowy pozostaje jedynym, na którym obie firmy będą współpracować. W każdej innej dziedzinie, w której firmy działają, pozostaną konkurentami.


Yahoo oczekuje, że po tym okresie przychody z tytułu reklamy wzrosną o około 500 milionów dolarów rocznie, a oszczędności około 200 milionów.